Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 1

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Lê Thị Thanh Huyền Kinh Doanh Du Lịch Di Sản Văn Hóa Ở Việt Nam Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã Số: 9.34.01.01 Luận Án Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Người Hướng Dẫn Khoa Học: ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 2

(iv) Phương pháp nghiên cứu định lượng:  Phương pháp nghiên cứu này được áp dụng chủ yếu ở chương 3 của luận án. Các tài liệu sau khi thu thập sẽ được tác giả tiến hành phân loại, sàng lọc và tiến hành phân tích, thống kê, ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 3

Lịch di sản “dù trong hình thức đi tham quan thắng cảnh ưa thích, các khu di tích lịch sử, tòa nhà hay các di tích khác nó cũng là đi du lịch trải nghiệm trong một ý thức tìm kiếm sự giao thoa với thiên nhiên hoặc là sự cảm nhận phần ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 4

Khoảng trống về phạm vi nghiên cứu Các nghiên cứu về KDDLDSVH ở Việt Nam tiếp cận dưới góc độ kinh doanh du lịch và cung - cầu du lịch mà tác giả được biết đến hầu hết đều nghiên cứu về các quốc gia, các vùng khác ngoài Việt ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 5

Được trưng bày trong bảo tàng hay quang cảnh, không gian trong khu vực bảo tàng với các giá trị lịch sử - văn hóa đặc trưng riêng của các bảo tàng. Với việc thu lợi nhuận từ việc bán vé hoặc doanh thu từ việc bán đồ lưu niệm hay ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 6

Chứa đựng tất cả các khám phá từ cảng Alexandria và Abukir đã nhận được sự chào đón rất nhiệt tình của cả thành phố. Việc tạo ra bảo tàng dưới nước Alexandria sẽ dẫn đến những lợi ích trực tiếp (trong ngành công nghiệp du ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 7

Lòng của khách du lịch qua đó xem xét được thực trạng các hoạt động kinh doanh du lịch tại điểm có di sản. Bảng 2.2: Thang đo Dịch vụ giải trí STT Nội dung câu hỏi/ Biến quan sát Code Nguồn 1 Sự đa dạng về chủng loại giải trí DVGT1 ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 8

Quốc và Hà Nội của Việt Nam lọt vào tốt những điểm tốt nhất để trải nghiệm ở Châu Á (CNN, 2019). Bên cạnh đó, có một số các chương trình quảng bá về du lịch di sản văn hóa Việt Nam như Chương trình giới thiệu “Di sản văn ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 9

Đô thị và công nghiệp hóa ngày càng gia tăng. Do vậy, việc gây ra ô nhiễm môi trường nói chung và tại các điểm di sản nói riêng đang là một trong những cản trở cho việc phát triển kinh tế du lịch cũng như đời sống xã hội nói chung ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 10

Chính cộng đồng địa phương – những người chưa nhận thức thực sự về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của họ. 3.5. Nghiên cứu trường hợp điểm du lịch di sản văn hóa phố cổ Hội An 3.5.1. Khái quát Hội An Hội An được ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 11

Kết luận: Sau các kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA, nhận thấy mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu ban đầu là hoàn toàn phù hợp. (v). Xem xét sự tương quan giữa các khái niệm Phân tích mô hình mô hình nghiên ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 12

Ở ngoài các đảo xa thuộc các vùng biển đẹp như Ninh Thuận, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc hay Côn Đảo… (v) Xây dựng hệ thống các dịch vụ như lưu trú – nhà hàng – cửa hiệu mua sắm – khu giải trí nhằm phục ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 13

20. Bolton, R.N.; Drew, J.H. (1991). A longitudinal analysis of the impact of service changes on customer attitudes. Journal of Marketing , Vol.55, pp. 1-9. 21. Bonarou, C. (2011, 11 16). Heritage Tourism & Museum Management . Retrieved from https://www.scribd.com/: ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 17

Khó khăn: Anh chị có kiến nghị gì với Chính quyền và cơ quan Nhà nước để phát triển tốt hơn hoạt động kinh doanh của mình? . Tỉ lệ (n=250, %) STT Biến quan sát Mã hóa Đồng ý/ rất đồng ý Trung lập Không đồng ý/ rất không đồng ý 1 ...

Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 18

Phụ lục 3.45: Biểu đồ Scatterplot Phụ lục 3.46. Tương quan hạng Spearman giữa phần dư chuẩn hóa và các biến độc lập Correlations ABSR ES X1 X2 X3 X4 X5 X6 Correlation Coefficient 1.000 .151* -.053 -.029 -.065 .032 -.081 ABSRES Sig. (2-tailed) . .017 .403 .646 .308 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí