Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh Trường Đại Học Trà Vinh Iso 9001:2015 Đoàn Tuấn Phong Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Quay Lại Điểm Đến Du Lịch Của Du Khách: Trường Hợp 3 Tỉnh Ven Biển Tây Nam Sông Hậu Là Cà Mau, Bạc Liêu Và Sóc ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đặng Thị Minh Thùy Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Gắn Kết Của Khách Hàng Với Các Cộng Đồng Thương Hiệu Trực Tuyến: Nghiên Cứu Tại Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Ngành ...

Mối quan hệ giữa định hướng thị trường, định hướng học hỏi với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh

Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Lạc Hồng Lưu Hoàng Giang Mối Quan Hệ Giữa Định Hướng Thị Trường, Định Hướng Học Hỏi Với Kết Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Khách Sạn – Nhà Hàng: Trường Hợp Nghiên Cứu Tại Thành ...

Tác động của tính bền vững doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ tại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Lạc Hồng Võ Thị Tâm Tác Động Của Tính Bền Vững Doanh Nghiệp Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Doanh Nghiệp Du Lịch Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Tại Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Quản Trị Kinh ...

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Đà Nẵng Nguyễn Quang Tâm Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Sài Gòn Thương Tín - Sacombank Luận Án ...

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng tích hợp mạng xã hội và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Ngoại Thương Luận Án Tiến Sĩ Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Tích Hợp Mạng Xã Hội Và Kết Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trong Ngành Du Lịch Việt Nam Ngành: Quản Trị Kinh ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số