Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

Xem tất cả 202 trang, được chia thành 25 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 25

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 25

STT Di sản văn hóa phi vật thể Loại hình Địa phương Năm 252 Lễ cúng trưởng thành của người Ê đê Tập quán xã hội và tín ngưỡng Phú Yên (huyện Sông Hinh và Sơn Hòa) 2018 253 Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen Tập quán xã hội ...

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 24

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 24

STT Di sản văn hóa phi vật thể Loại hình Địa phương Năm 170 Văn hóa Chợ nổi Cái Răng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Cần Thơ (quận Cái Răng) 2016 171 Lễ cúng rừng (Mủ đẳng mai) của người Thu Lao Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào ...

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 23

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 23

STT Di sản văn hóa phi vật thể Loại hình Địa phương Năm 83 Nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu của người Co Tập quán xã hội và tín ngưỡng Quảng Nam (xã Trà Kót và Trà Nú, huyện Bắc Trà My) 2014 84 Tết Khu Cù Tê của người La Chí Tập quán ...

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 22

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 22

Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể PHỤ LỤC STT Di sản văn hóa phi vật thể Loại hình Địa phương Năm 1 Ca trù Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, ...

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 21

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 21

28. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (2013), Quyết định số 4343/QĐ-BVHTTDL ngày 12/12/2013 thành lập Hội đồng thẩm định nhánh dự án Bảo tồn và phát huy giá trị các làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu thuộc Dự án Sưu tầm, bảo tồn ...

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 20

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 20

145 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 Trên cơ sở thực trạng của Chương 3, nội dung của Chương 4 đã làm rò những vấn đề bối cảnh và xu thế có tác động đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Từ đó đưa ra một số ...

Đẩy Mạnh Hợp Tác Quốc Tế Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Trong

Đẩy Mạnh Hợp Tác Quốc Tế Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Trong

137 việc giáo dục pháp luật về di sản văn hóa thì việc giáo dục di sản văn hóa nói chung, trong đó có di sản văn văn hóa phi vật thể, đặc biệt là cho thế hệ trẻ/tuổi trẻ học đường, cần được xúc tiến ở các trường học. Bộ ...

Các Giải Pháp Đối Với Hoạt Động Thực Hiện Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá

Các Giải Pháp Đối Với Hoạt Động Thực Hiện Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá

129 coi trọng. Không xác định được cộng đồng nào sẽ có quyền tác giả, và như vậy, quyền sở hữu đã bị vi phạm. Lâu nay, mỗi khi nói đến vấn đề chủ thể sáng tạo, dù là vật thể hay phi vật thể, đều nghe câu nói quen thuộc: ...

Hoàn Thiện Các Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

Hoàn Thiện Các Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

121 phải hoặc với thể lệ, luật pháp. Do đó, chỉ người trong cộng đồng sáng tạo ra di sản văn hóa phi vật thể hiểu rò bản chất của di sản mới có thể công nhận di sản văn hóa phi vật thể là một phần trong cuộc sống của họ. ...

Bối Cảnh Và Một Số Yêu Cầu Đặt Ra Đối Với Hoạt Động Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di

Bối Cảnh Và Một Số Yêu Cầu Đặt Ra Đối Với Hoạt Động Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di

113 gia nghiên cứu về di sản và khi cần thiết có thể tổ chức các buổi trình diễn, biểu diễn, phục dựng nghi lễ. Thứ hai , trình độ của cán bộ địa phương được giao công tác kiểm kê lập hồ sơ khoa học cho di sản văn hóa phi vật ...

Thực Hiện Quy Định Về Kiểm Tra, Thanh Tra, Xử Lý Nghiêm Minh Các Vi Phạm Pháp Luật Đối Với

Thực Hiện Quy Định Về Kiểm Tra, Thanh Tra, Xử Lý Nghiêm Minh Các Vi Phạm Pháp Luật Đối Với

105 mã 120 . Hơn nữa, còn đứng trước nguy cơ thất truyền thì không có thế hệ sau nối tiếp. Do đó, cần có thêm chính sách của Nhà nước để hỗ trợ, khuyến khích người dân tích cực, tự giác tham gia vào việc bảo tồn, lưu truyền các ...

Nội Dung Thực Hiện Hoạt Động Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

Nội Dung Thực Hiện Hoạt Động Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

97 nhân, người thực hành có vị trí quan trọng hàng đầu. Hơn hết, họ là người được kế thừa, có nhiệm vụ gìn giữ, thực hành và trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Di sản văn hóa phi vật thể tồn tại phụ thuộc toàn bộ vào nghệ ...

Đảm Bảo Hoạt Động Quản Lý Nhà Nước Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi

Đảm Bảo Hoạt Động Quản Lý Nhà Nước Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi

89 3.2.3. Đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong xã hội có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Bao gồm cơ ...

Hình Thức Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

Hình Thức Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

81 Về mặt pháp lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể là tập hợp các biện pháp đã được thể chế hóa bằng các quy định pháp luật để phân biệt đối xử giữa các nhóm xã hội, điều chỉnh động cơ hoạt ...

Biểu Đồ Số Lượng Báo Cáo Kiểm Kê Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Các Tỉnh, Thành Phố

Biểu Đồ Số Lượng Báo Cáo Kiểm Kê Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Các Tỉnh, Thành Phố

73 + Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước. Quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du ...

Một Số Kinh Nghiệm Từ Pháp Luật Của Một Số Quốc Gia Châu Á Trong Bảo Vệ Và Phát Huy Giá

Một Số Kinh Nghiệm Từ Pháp Luật Của Một Số Quốc Gia Châu Á Trong Bảo Vệ Và Phát Huy Giá

65 Đến năm 1975, Luật Bảo vệ di sản văn hóa Nhật Bản tiếp tục sửa đổi “vật liệu dân gian” thành “tính chất văn hóa dân gian”; “Tài sản văn hóa dân gian phi vật thể” chỉ tập trung vào văn hóa dân gian phi vật thể quan trọng. ...

Pháp Luật Của Một Số Quốc Gia Châu Á Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật

Pháp Luật Của Một Số Quốc Gia Châu Á Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật

57 phát huy đa dạng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, coi đây là những tài nguyên văn hóa quan trọng cho đời sống xã hội cũng như cho phát triển kinh tế. Đặc biệt hơn, việc ghi danh các di sản văn hóa phi vật thể trong UNESCO cũng ...

Hình Thức Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

Hình Thức Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

49 và/hoặc truyền dạy một di sản văn hóa phi vật thể (hoặc một loạt các di sản) và/hoặc những người coi nó là một phần của di sản văn hóa của họ. Theo Lời nói đầu của Công ước năm 2003, “các cộng đồng, đặc biệt là các ...

Vai Trò Của Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Đối Với Phát Triển Xã Hội

Vai Trò Của Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Đối Với Phát Triển Xã Hội

41 2.1.4. Vai trò của di sản văn hóa phi vật thể đối với phát triển xã hội Edouard, cố nghị trưởng Pháp từng nói: “Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết cả, đỏ là cái vẫn thiếu khi người ta đã học đủ cả” (La ...

Những Vấn Đề Lý Luận Về Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Và Bảo Vệ, Phát Huy Giá Trị Di Sản

Những Vấn Đề Lý Luận Về Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Và Bảo Vệ, Phát Huy Giá Trị Di Sản

33 CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Ở VIỆT NAM 2.1. Những vấn đề lý luận về di sản văn hóa phi vật thể và bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ...

Đánh Giá Tình Hình Nghiên Cứu Và Vấn Đề Đặt Ra Cho Nghiên Cứu

Đánh Giá Tình Hình Nghiên Cứu Và Vấn Đề Đặt Ra Cho Nghiên Cứu

25 Phi vật thể của UNESCO, con số cao nhất trên thế giới, với 31 di sản trong Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của nhân loại, 07 tài sản trong Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần về Biện pháp Bảo vệ Khẩn cấp và 01 ...

Các Nghiên Cứu Pháp Luật Về Di Sản Văn Hóa, Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

Các Nghiên Cứu Pháp Luật Về Di Sản Văn Hóa, Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

17 Nhật Bản (IRCI) (2021) 23 , tổ chức tọa đàm Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Văn hóa Nghệ thuật ...

Những Điểm Mới Và Ý Nghĩa Khoa Học Của Luận Án

Những Điểm Mới Và Ý Nghĩa Khoa Học Của Luận Án

9 Câu hỏi 2: Thực trạng quy định pháp luật và thực hiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã phát sinh những vấn đề giữa lý luận khoa học pháp lý và quá trình triển khai áp dụng. Câu ...

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 2

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 2

1. Tính cấp thiết của luận án 1 PHẦN MỞ ĐẦU Là một quốc gia thống nhất của các tộc người cùng sinh sống, Việt Nam có một kho tàng phong phú di sản văn hóa gồm hai thành tố hữu cơ là di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi ...

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 1

Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh O0O Đỗ Thanh Hương Pháp Luật Về Bảo Vệ Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Ở Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Luật Học Chuyên Ngành: Luật Hiến Pháp Và ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số