Hàm Ý Cho Nhà Quản Trị Đối Với Nhóm Phúc Lợi‌

Sự và tiền lương cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, trước mắt điều nên làm là SCB nên có một chính sách và quy định về tiền lương rò ràng và công bằng trong ngắn hạn và nên có một chính sách tiền lương “hấp dẫn” hơn ...

Đánh Giá Sơ Bộ Thang Đo Dự Định Nghỉ Việc ‌

Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo sự hài lòng trong công việc cho thấy các thành phần để đo lường sự hài lòng trong công việc đều có hệ số tương quan ≥0.3 và hệ số Cronbach alpha ≥ 0.6. Như vậy thang đo sự hài lòng trong công việc ...

Giới Thiệu Tổng Quan Về Ngân Hàng Tmcp Sài Gòn‌‌

Mục tiêu nghiên cứu: ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến dự định nghỉ việc Cơ sở lý thuyết, thang đo Nghiên cứu định tính: thảo luận tay đôi Thảo luận kết quả Một số hàm ý cho nhà quản trị Thang đo Điều chỉnh ...