Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

Xem tất cả 121 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 15

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 15

ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 27.985 6 4.664 87.650 .000 a Residual 8.940 227 .053 Total 36.925 233 a. Predictors: (Constant), Bản chất công việc, Đánh giá hiệu quả công việc, Thu nhập, Môi trường làm việc, Sự đảm bảo công việc, ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 14

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 14

Kết quả Cronbach’s Alpha nhân tố Sự đảm bảo công việc lần 1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .534 .493 4 Item-Total Statistics Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DB1 .508 ...

Kết Quả Thống Kê Thông Tin Cá Nhân Giới Tính

Kết Quả Thống Kê Thông Tin Cá Nhân Giới Tính

PHỤ LỤC 4 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào các Quý Anh/Chị! Tôi hiện đang thực hiện luận văn tốt nghiệp Cao học Khóa 1 - Ngành Thống kê tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM với đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 12

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 12

Quản lí và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chi tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống ...

Hạn Chế Của Nghiên Cứu Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

Hạn Chế Của Nghiên Cứu Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

(2) Thúc đẩy việc các cán bộ, công nhân viên tích cực trong việc phản hồi các vấn đề khi làm việc với nhau, tránh trường hợp bị động, thiếu tính tự chủ. Đây là một vấn đề rất quan trọng, khi các cán bộ, công nhân viên chủ ...

Trung Bình Thang Đo Cơ Hội Đào Tạo Và Thăng Tiến

Trung Bình Thang Đo Cơ Hội Đào Tạo Và Thăng Tiến

(2) Thường xuyên quan tâm và động viên cán bộ, công nhân viên làm việc tại Cơ quan thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, ổn định tinh thần tập trung cho công việc. Bên cạnh việc thực hiện các chính sách ...

Kiểm Định T Về Sự Hài Lòng Của Nhân Viên Theo “Chức Vụ"

Kiểm Định T Về Sự Hài Lòng Của Nhân Viên Theo “Chức Vụ"

Bảng 4.17. Kiểm định t về sự hài lòng của nhân viên theo Chức vụ" Độ tuổi N Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Nhân viên 187 0.8765 0.045275 Hài lòng Quản lý 47 0.8767 0.467868 Kiểm định Levene cho sự giống nhau giữa các phương sai Kiểm ...

Đánh Giá Và Kiểm Định Mức Độ Phù Hợp Của Mô Hình Bảng 4.11. Độ Phù Hợp Của Mô Hình

Đánh Giá Và Kiểm Định Mức Độ Phù Hợp Của Mô Hình Bảng 4.11. Độ Phù Hợp Của Mô Hình

Việc phân tích phương sai trích, cho thấy phương sai trích đạt giá trị 73,477%, giá trị này khá cao, như vậy 73,477% biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi 1 nhân tố, các thang đo được rút ra và chấp nhận. Điểm dừng khi trích các ...

Tổng Hợp Các Nhân Tố Sau Khi Hoàn Thành Phân Tích Cronbach’S Alpha

Tổng Hợp Các Nhân Tố Sau Khi Hoàn Thành Phân Tích Cronbach’S Alpha

Thang đo Tương quan biến tổng Cronbach's Alpha nếu loại biến Hiệu quả công việc Cronbach’s Alpha = 0,807 LD1 Lãnh đạo sẵn sàng hỗ trợ trong công việc .627 .798 LD2 Lãnh đạo quan tâm đến cuộc sống nhân viên .543 .760 LD3 Lãnh đạo biết ...

Đánh Giá Độ Tin Cậy Của Các Thang Đo Thông Qua Phân Tích Cronbach’S Alpha

Đánh Giá Độ Tin Cậy Của Các Thang Đo Thông Qua Phân Tích Cronbach’S Alpha

Đảm bảo công việc, Bản chất công việc, Văn hóa tổ chức và Sự hài lòng với công việc (Chi tiết xem tại Phụ lục 2). 3.3.2. Chọn mẫu nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu được tác giả thu thập từ phiếu khảo sát điều tra đối với các ...

Các Thang Đo Thuộc Các Nhân Tố Trong Mô Hình Nghiên Cứu

Các Thang Đo Thuộc Các Nhân Tố Trong Mô Hình Nghiên Cứu

H 4 : Yếu tố đồng nghiệp quan hệ cùng chiều với sự hài lòng của nhân viên với công việc. (5) Yếu tố môi trường làm việc Môi trường làm việc là những vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh nơi làm việc như là văn phòng làm việc, ...

Cơ Sở Hình Thành 8 Thang Đo Nhân Tố Trong Mô Hình

Cơ Sở Hình Thành 8 Thang Đo Nhân Tố Trong Mô Hình

Dựng một sự hiểu biết tốt hơn về nhân cách của nhân viên trở nên hài lòng và xác định các yếu tố lãnh đạo cụ thể tăng cường hài lòng, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích với mục tiêu là cải ...

Một Số Khái Niệm Về Sự Hài Lòng Nhân Viên Đối Với Công Việc

Một Số Khái Niệm Về Sự Hài Lòng Nhân Viên Đối Với Công Việc

Dạy cho công nhân, và dùng các kích thích về kinh tế như tiền lương và tiền thưởng để động viên công nhân làm việc. - Còn theo lý thuyết tâm lý xã hội cho thấy rằng con người cũng kém sự hăng hái khi phải thường xuyên thực hiện ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 2

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Cở sở hình 8 thang đo nhân tố trong mô hình 19 Bảng 3.1: Các thang đo thuộc các nhân tố trong mô hình nghiên cứu 29 Bảng 4.1: Thống kê các đối tượng khảo sát 38 Bảng 4.2: Đánh giá độ tin cậy của các thang đo ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên ngành thống kê 03 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hcm    Tô Thanh Hòa Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Nhân Viên Ngành Thống Kê 03 Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Tp. ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số