Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020

Xem tất cả 172 trang, được chia thành 21 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 21 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 21

Kết quả xuất ra: Lưu lượng PCU qua nút: Hình 4.53 Lưu lượng PCU nút giao ngã 4 CMT8 - NTMK Mức phục vụ của nút: Với mức phục vụ là B dòng xe lưu thông bình thường, không bị tắc nghẽn. Dòng xe ổn định nhưng người lái chịu ảnh hưởng ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 20 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 20

Lưu lượng PCU khu vực nghiên cứu phân bổ chủ yếu trên các tuyến đường chính, đường trục chính của khu vực như: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8,… Hướng Bắc – Nam : lưu lượng phân ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 19 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 19

Hình 3.38 Lưu lượng PCU khu vực nghiên cứu Lưu lượng PCU khu vực nghiên cứu phân bổ chủ yếu trên các tuyến đường chính, đường trục chính của khu vực như: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Cách Mạng ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 18 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 18

N gcđ = (0.12-0.14) N ngđ Trong đó: N gcđ là Lưu lượng xe Ô tô và xe máy giờ cao điểm N ngđ là Lưu lượng xe Ô tô và xe máy 1 ngày đêm. Trong luận văn này sử dụng hệ số là 0.12 để tính toán Lưu lượng xe Ô tô và xe máy giờ cao điểm. Mô ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 17 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 17

Trong đó: File ma trận đầu vào: MW[1]=MI.1.1 ; HBW MATRIX Ma trận chuyến đi HBW MW[2]=MI.1.2 ; HBS MATRIX Ma trận chuyến đi HBS MW[3]=MI.1.3 ; HBO MATRIX Ma trận chuyến đi HBO MW[4]=MI.1.4 ; NHB MATRIX Ma trận chuyến đi NHB MW[5]=MI.1.5+MI.1.6+MI.1.7 ; EXTERNAL MATRIX Ma ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 16 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 16

Fares File: Thiết lập hệ thống giá vé. (Fare.Far) Các loại vé được định nghĩa trong Cube: Free: Đi xe miễn phí Flat: 1 giá chung cố định cho tuyến Distance: bao gồm chi phí lên xe+ chi phí cho từng quãng đường. From/to: Chi phí phụ thuộc vào ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 15 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 15

Bảng 4.8 Mô hình phân bố chuyến đi - Các hằng số hiệu chuẩn Mục đích chuyến đi A B HBW -0.8002 -0.0397 HBS -0.2126 -0.133 HBO 0.0607 -0.1195 NHB 0.3197 -0.1109 Nguồn: Dự báo lưu lượng hành khách và doanh thu Tuyến metro số 2- MVA Từ các hằng số ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 14 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 14

Quy xuất hiện sai số có thể chấp nhận được. Tính toán hệ số hồi quy được trình bày trong Phụ lục A “Tính toán hệ số hồi quy” . Chuyến đi được chia thành 4 loại I-I, E-I, I-E và E-E . Trong đó: I-I (Internal – Internal) là chuyến đi ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 13 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 13

19 Pasteur Nguyễn Thị Minh Khai Trần Quốc Toản 1,122.00 12 3 28.5 1 Khảo sát 3840 20 Phạm Ngọc Thạch Nguyễn Thị Minh Khai Vò Thị Sáu 813 10 6(3) 29 2 ( 6 làn từ NTMK→ Hồ con rùa) Khảo sát 3840 21 Rạch Bùng Binh Cách Mạng Tháng 8 Hoàng Sa 580 8 2 28.5 2 ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 12 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 12

Quá trình ấn định tuyến đường bao gồm sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp 1: Tất cả hoặc không có gì. Hầu hết hành trình được chỉ định cho những tuyến tuyến đường ngắn nhất. Hình 4.7 Tất cả hoặc không có gì ( All or ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 11 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 11

Hình 4.1 Quy trình, dự báo phân tích nhu cầu đi lại theo mô hình 4 bước Quy trình bốn bước này sử dụng những mô hình toán học độc lập khác nhau cho mỗi hợp phần của quy trình. Kết quả của bước này thường là dữ liệu đầu vào ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 10 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 10

4 Công Trường Dân Chủ Cách Mạng Tháng 8-3 Tháng 2-Lý Chính Thắng-Vò Thị Sáu Nguyễn Thượng Hiền 188 25 5 Công Trường Quốc Tế Vò Văn Tần-Trần Cao Vân Phạm Ngọc Thạch 320 18 (Ct Chiến Sỹ Cũ) 6 Điện Biên Phủ Hai Bà Trưng Vòng xoay Ngã 7 ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 9 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 9

Hình 3.4 Số chuyến đi thu hút HBW, HBS, HBO, NHB Số chuyến đi phát sinh lớn nhất là HBO, tiếp đó là HBW và HBS, NHB chiếm tỷ lệ rất ít trong tổng số chuyến đi. Số chuyến đi HBW chiếm 22,33%, HBS chiếm 26,74%, HBO chiếm 43,63% và NHB chiếm 7,30% ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 8 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 8

Phương thức đi lại/ Mục đích đi lại Về nhà Đi làm Đi học Việc riêng Công việc cơ Other Tổng gắn máy gắn máy du lịch sinh ( ( trên 25 chỗ) ng gồm đi bộ ) Bảng 3.3 Nhu cầu đi lại trong khu vực nghiên cứu theo mục đích và phương thức ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 7 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 7

Bắc K.Nhiêu Lộc) Cầu Lê Văn Sỹ Cầu Công Lý 1,295.00 4.20 7.00 4.40 9,065.00 BTN 30 Hoàng Sa (Ven Nam K.Nhiêu Lộc) Ranh Tân Bình ( SN 239/67/298 (Cà phê Hoàng Phượng) Cầu Lê Văn Sỹ 1,907.00 3.30 9.00 3.20 17,163.00 BTN Cầu Lê Văn Sỹ Cầu Kiệu 1,218.00 3.30 ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 6 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 6

Từ 20% - 25%; Giao thông cá nhân (ô tô, xe máy, xe đạp) chiếm khoảng 72% - 77%; Các loại hình giao thông khác thị phần đảm nhận ở mức 3%. Về kết cấu hạ tầng giao thông, đến năm 2020 sẽ cơ bản đầu tư hệ thống giao thông đường bộ ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 5 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 5

Lực của địa phương, chất lượng tăng trưởng kinh tế phát triển tăng đều qua các năm là những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho những năm tiếp theo. 2.2. Các tiền đề, định hướng phát triển đô thị 2.2.1. ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 4 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 4

Bảng 2.5 Thống kê hiện trạng các tuyến đường ở quận 3 Stt Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Chiều rộng mặt cắt ngang đường Diện tích mặt đường Kết cấu mặt đường Loại đường Ghi chú Chiều dài đường Vỉa hè trái Mặt ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 3 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 3

(giảm) cơ học 6 Mật độ dân số người/ ha 454 444 437 429 419 409 404 404 DT: 492,88 ha Nguồn : Niên giám thống kê của Cục Thống Kê TP.HCM năm 1999 –2006 Biến động dân số của quận 3 trong giai đoạn qua 1999 - 2006 có xu hướng giảm, bình quân ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 2 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTN Bê tông nhựa Bx.Miền Tây Bến xe Miền Tây CMT8 Đường Cách Mạng Tháng 8 CN Cá nhân DA VSMT Dự án Vệ sinh môi trường ĐBP Đường Điện Biên Phủ E-E (External-External) Các chuyến đi liên vùng E-I (External-Internal) ...

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 1 thumb

Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 3 đến năm 2020 - 1

Mục Lục Chương 1: Tổng Quan Vấn Đề 10 1.1 Đặt Vấn Đề Nghiên Cứu 10 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu 11 1.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 11 1.4 Giới Hạn Nghiên Cứu 13 1.5 Cấu Trúc Đồ Án 14 Chương 2: Khu Vực Nghiên Cứu 15 2.1 Phân Tích Và Đánh Giá ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số