Phân Tích Nhân Tố Khám Phá (Exploratory Factor Analysis – Efa)

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH SPSS 1. Đặc điểm mẫu điều tra:  Cơ cấu mẫu theo giới tính Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 44 35.2 35.2 35.2 Valid Nu 81 64.8 64.8 100.0 Total 125 100.0 100.0  Cơ cấu mẫu theo độ tuổi ...

Bảng Hỏi Điều Tra Phiếu Khảo Sát

PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Kính chào Anh/Chị, tôi tên là Ngô Thị Ngọc Thảo. Hiện nay, tôi đang thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp Sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ ...

Kiến Nghị Đối Với Ngân Hàng Tmcp Đông Á – Chi Nhánh Huế:

Biện pháp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, cung cấp các thông tin dịch vụ cần thiết cho khách hàng. Thứ hai, thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ tín dụng, đặc biệt là ...

Biểu Đồ Tần Số Histogram Của Phần Dư Chuẩn Hóa

- Hệ số β4 = 0,219 có ý nghĩa là khi biến Phương tiện hữu hình thay đổi một đơn vị trong khi các biến khác không đổi thì Sự hài lòng biến động cùng chiều với 0,219 đơn vị. - Hệ số β5 = 0,294 có ý nghĩa là khi biến Sự đồng cảm ...

Đánh Giá Của Khách Hàng Đối Với Nhóm Năng Lực Phục Vụ:

Dựa vào bảng trên cho thấy mức độ đánh giá của khách hàng đối với nhân tố Sự tin cậy. Cụ thể, nhận định Đông Á Bank là ngân hàng có uy tín có giá trị trung bình cao sự đồng ý từ khách hàng nhất khi nhận định này có giá trị ...

Kiểm Định Kmo Và Bartlett’S Test Biến Phụ Thuộc:

Bảng 10: Kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến độc lập KMO and Bartletts Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,744 Bartletts Test of Sphericity Approx. Chi-Square 878,351 Df 190 Sig. 0,000 (Nguồn: Kết quả điều tra xử lý của tác giả năm 2020) Dựa ...

Kiểm Định Độ Tin Cậy Thang Đo Các Biến Độc Lập

Khác 7 5,6 Theo nguồn thông tin giúp khách hàng biết đến dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Internet, mạng xã hội 75 60 Nhân viên ngân hàng 50 40 Bạn bè, người thân 83 66,4 Thông qua quảng cáo, tờ rơi, tạp chí 35 28,0 Khác 21 16,8 Theo lý do ...

Bài Học Rút Ra Cho Ngân Hàng Tmcp Đông Á – Chi Nhánh Huế:

Ngân hàng nhanh hơn, thủ tục mua xe và trả tiền cũng nhanh hơn rất nhiều. Khách hàng sau khi mua xe sẽ được nhận xe ngay và ngân hàng giải ngân trả tiền cho cửa hàng. Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần và phương thức trả nợ giúp khách ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số