Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH

Xem tất cả 123 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 15

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 15

MĐĐU2 -4,925 149 ,000 -,280 -,39 -,17 MĐĐU3 -5,796 149 ,000 -,327 -,44 -,22 MĐĐU4 -5,009 149 ,000 -,267 -,37 -,16 MĐĐU5 -3,574 149 ,000 -,200 -,31 -,09 MĐĐU6 -6,223 149 ,000 -,380 -,50 -,26 MĐĐU7 -4,350 149 ,000 -,247 -,36 -,13 NHÓM MỨC ĐỘ ĐỒNG CẢM One-Sample Statistics N ...

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 14

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 14

MĐTC5 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong hai long 5 3,3 3,3 3,3 binh thuong 31 20,7 20,7 24,0 Valid hai long 102 68,0 68,0 92,0 rat hai long 12 8,0 8,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 MĐĐU1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong hai long 5 3,3 3,3 3,3 binh ...

Đánh Giá Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Content Marketing

Đánh Giá Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Content Marketing

NHÓM NĂNG LỰC PHỤC VỤ Reliability Statistics Cronbachs Alpha N of Items ,898 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbachs Alpha if Item Deleted NLPV1 14,56 7,147 ,751 ,875 NLPV2 14,31 7,999 ,667 ,892 NLPV3 ...

Anh/chị Vui Lòng Cho Biết Mức Độ Cảm Nhận Của Mình Đối Với Mỗi Phát Biểu Dưới Đây

Anh/chị Vui Lòng Cho Biết Mức Độ Cảm Nhận Của Mình Đối Với Mỗi Phát Biểu Dưới Đây

PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào quý Anh/Chị. Tôi là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế. Hiện tại, tôi đang tiến hành khảo sát số liệu để phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp với đề tài ...

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Content Marketing Tại Công Ty Cổ Phần

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Content Marketing Tại Công Ty Cổ Phần

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CONTENT MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VFFTECH 3.1. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH 3.1.1. Định hướng chung ...

Kết Quả Kiểm Định One Sample T-Test Về Mức Độ Đáp Ứng

Kết Quả Kiểm Định One Sample T-Test Về Mức Độ Đáp Ứng

Kết quả phân tích cho thấy giá trị Sig. của các biến MĐTC2, MĐTC3, MĐTC4, MĐTC5 có giá trị Sig. 0 ban đầu. Biến MĐTC1 có Sig. > 0,05 chưa có cơ sở để bác bỏ H 0, chấp nhận kết quả bằng 4. Qua kết quả điều tra, ta thấy đánh giá của ...

Kết Quả Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Thang Đo Đanh Giá Chung

Kết Quả Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Thang Đo Đanh Giá Chung

Kết quả kiểm định KMO and Bartlett’s Test cho thấy giá trị Sig bé hơn 0,05 và KMO là 0,907 do đó kỹ thuật phân tích nhân tố là phù hợp và có thể thực hiện được trong nghiên cứu này. Kết quả phân tích EFA cho thấy từ 27 biến quan sát ...

Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo Với Hệ Số Cronbach’S Alpha

Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo Với Hệ Số Cronbach’S Alpha

 Về giới tính Giới tính 43% 57% Nam Nữ Biểu đồ 2.1. Giới tính của khách hàng (Nguồn: Xử lý số liệu SPSS) Trong 150 khách hàng được khảo sát có 64 khách hàng nam, chiếm tỷ lệ 42,7% và 86 khách hàng nữ, chiếm tỷ lệ 57,3%, có thể thấy ...

Thực Tiễn Triển Khai Dịch Vụ Content Marketing Tại Công Ty Cổ Phần

Thực Tiễn Triển Khai Dịch Vụ Content Marketing Tại Công Ty Cổ Phần

- Giá trị cốt lòi + Công nghệ: Luôn là công ty dẫn đầu về việc áp dụng những công nghệ tốt nhất vào công việc, mỗi nhân sự của công ty là một chuyên gia công nghệ. + Chuyên nghiệp: Cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất ...

Thực Trạng Hoạt Động Content Marketing Trên Thế Giới

Thực Trạng Hoạt Động Content Marketing Trên Thế Giới

Nhân viên quan tâm đến nhu cầu của Anh/Chị khi sử dụng dịch vụ tại công ty. MĐĐC2 Nhân viên sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Anh/Chị bất cứ lúc nào. MĐĐC3 Nhân viên quan tâm đến những nhu cầu phát sinh của Anh/Chị. MĐĐC4 Nhân ...

Mô Hình Servperf (Mức Độ Cảm Nhận)

Mô Hình Servperf (Mức Độ Cảm Nhận)

Xuất hiện khi nhân viên phục vụ không chuyển giao dịch vụ cho khách hàng theo các tiêu chí đã được xác định. Vai trò nhân viên giao dịch trực tiếp rất quan trọng trong việc tạo ra chất lượng dịch vụ. - Khoảng cách 4 (Gap 4): Phương ...

Khái Niệm Về Chất Lượng Dịch Vụ Content Marketing

Khái Niệm Về Chất Lượng Dịch Vụ Content Marketing

Hay không. Với nội dung mang tính thông tin hoặc không điển hình, bạn sẽ thấy rằng rất dễ tương tác với họ ngay từ đầu và giữ họ quay lại. Được đo lường dựa vào lượt đăng kí và hủy đăng kí nhận bản tin, thời gian trên trang, ...

Lý Luận Về Khách Hàng, Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

Lý Luận Về Khách Hàng, Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

5. Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 1.1. Quy trình nghiên cứu 6. Kết cấu khóa luận Khóa luận nghiên cứu bao gồm ba phần: Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Đánh ...

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 2

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 2

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Ở Việt Nam từ năm 1995, Internet bắt đầu được thương mại hóa do nhu cầu sử dụng tăng quá nhanh. Chính nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ và Internet đã góp phần đưa Việt ...

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 1

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Quản Trị Kinh Doanh  Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Content Marketing Trên Facebook Của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số