Mối Quan Hệ Của Cơ Chế 3 Bên Trong Nền Kinh Tế Thị Trường

Mối quan hệ này như: điều tiết mức tiền lương tối thiểu, thời gian làm việc tối đa trong một ngày, một tuần, quy định tỷ lệ phân phối lợi nhuận… thì quan hệ ba bên xuất hiện. Quan hệ này được vận hành thông qua cơ chế ba bên ...

Các Chủ Thể Của Quan Hệ Lao Động Trong Doanh Nghiệp

Lý thuyết đối tác xã hội được chính thức ra đời từ những năm cuối thế kỷ XX (Tuner, 1994) [161]. Dựa trên nền tảng của quan điểm đa nguyên (Fox, 1966) và lý thuyết hệ thống (Dunlop, 1958), Tuner (1994) đã xây dựng mô hình về đối tác ...

Các Khái Niệm Liên Quan Đến Quan Hệ Lao Động

Thống luật pháp rò ràng, cụ thể, phù hợp với thực tiễn thì càng tạo điều kiện lành mạnh trong QHLĐ. Luật pháp nghiêm minh tạo điều kiện tiên quyết để duy trì ổn định QHLĐ. Cần có sự giám sát thực thi pháp luật để tạo lòng ...

Các Công Trình Nghiên Cứu Ở Trong Nước Về Quan Hệ Lao Động

(SPT - Social partnership theory). - Nghiên cứu vềbản chất của quan hệ lao động Bên cạnh việc nghiên cứu khái niệm của quan hệ lao động còn có nhiều nhà nghiên cứu bàn luận đến bản chất của QHLĐ thông qua công trình nghiên cứu của họ. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số