Kiểm Định Đánh Giá Kỹ Chiến Thuật Của Vđv Ltmt

146 Qua sơ đồ 3.32 cho thấy VĐV LTC có tốc độ đoạn 30-60m, 60-80m và 20m cuối trong cự ly 100m được đánh giá ở mức tốt, còn tốc độ đoạn 30m đầu là nằm trong mức đạt và tiệm cận mức tốt. Vì vậy VĐV LTC cần cải thiện về tốc ...

Kiểm Định Đánh Giá Thành Phần Cơ Thể Của Vđv Ltmt

- Thành phần cơ thể của VĐV Lê Thị Mộng Tuyền Sơ đồ 3.14. Kiểm định đánh giá thành phần cơ thể của VĐV LTMT Qua sơ đồ 3.14 cho thấy VĐV LTMT có 1/7 chỉ số thành phần cơ thể xếp loại tốt (khối lượng cơ tay), có 6/7 chỉ số ...

Tiêu Chuẩn Thể Lực Của Nữ Vđv Chạy 100M Cấp Cao Việt Nam

3.3.2.3. Tiêu chuẩn thể lực của nữ VĐV chạy 100m cấp cao Việt Nam Sơ đồ 3.5. Tiêu chuẩn về thể lực nữ VĐV chạy 100m cấp cao Việt Nam Qua sơ đồ 3.5 cho thấy có tổng thể 16 chỉ số và chỉ tiêu đánh giá thể lực cho nữ VĐV chạy 100m ...

Thành Tích Trung Bình Test Phản Xạ Đơn Mắt - Tay (Ms)

 Phản xạ đơn mắt - tay (ms) : Kết quả kiểm tra đạt X = 162.7 ± 7.1 và có hệ số biến thiên Cv % = 4.36 K > 160ms) so với tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện của VĐV. [22]  So sánh kết quả trung bình ở test khảo sát tâm lý nữ VĐV ...

Đặc Điểm Thể Lực Của Nữ Vđv Chạy 100M Cấp Cao Việt Nam

Hct (%) của nữ VĐV chạy 100m cấp cao Việt Nam = 39.6 ± 1.78 thấp hơn so với VĐV cấp cao 800m Tây Ban Nha = 43.83 ± 2.32 và VĐV marathoners TaiWan với = 42.7; MCV ( fl ) của nữ VĐV chạy 100m cấp cao Việt Nam = 91.6 ± 1.96 cao hơn so với VĐV cấp cao 800m ...

Phương Pháp Kiểm Tra Tâm Lý [34, 49, 52, 94]

Đến giây thứ 31 xe đạp sẽ tự động trở về chế độ không còn kháng. VĐV tiếp tục đạp xe thả lỏng 2 phút để kết thúc bài kiểm tra Phương pháp kiểm tra số liệu: Những số liệu được tính từ phần mềm Monark Anaerobic Test bao gồm ...

Đánh Giá Chỉ Số Khối (Bmi) [34]

Bảng 2.1. Đánh giá chỉ số khối (BMI) [34] TT BMI Đánh giá 1 BMI Thiếu cân, suy dinh dưỡng 2 18.5 Bình thường 3 25.0 Tiền béo phì 4 30.0 Béo phì độ 1. 5 35.0 Béo phì độ 2. 6 BMI > 39.9 Béo phì độ 3.  Dài chân (A, B, C, H): Là một trong những yếu ...

Một Số Công Trình Nghiên Cứu Liên Quan

Của chạy ngắn, học xuất phát thấp, học các kỹ thuật môn điền kinh khác, giáo dục phẩm chất ý chí tâm lý cho VĐV. Giai đoạn huấn luyện chuyên môn hoá ban đầu: tuổi từ 16 - 18 và dài trong 3 năm, mỗi một tuần tập từ 6 - 8 buổi, 1,5 ...

Đặc Điểm Tâm Lý Của Nữ Vđv Chạy 100M

Cho trước, phản xạ với tín hiệu bất ngờ, chạy với tốc độ tối đa hay chạy xuống dốc. 1.3.4.2. Tố chất sức mạnh Là năng lực khắc phục lực cản bên trong hoặc bên ngoài bằng sự nỗ lực của cơ bắp. Sức mạnh là tố chất không ...

Tư Thế Rời Bàn Đạp Của Vđv Trong Chạy 100M [54].

+ Chạy giữa quãng: Khi đạt tốc độ cao nhất, thân người của VĐV chạy hơi đổ về trước (72 o -78 o ). Trong một bước chạy, độ nghiên của thân trên có thể thay đổi. Lúc đạp sau, độ nghiên thân trên tăng lên còn trong pha bay thì lại ...

Tỷ Lệ Nguồn Cung Cấp Năng Lượng Cho Các Cự Ly Chạy [3]

Có tốc độ vượt lên nhanh hơn. Hoặc cổ chân nhỏ, gân A sin càng dài VĐV sẽ có sức mạnh tốt hơn trong pha đạp sau. Về cấu trúc hình thể, theo nhà tâm lý học người Mỹ William Herbert Sheldon phân loại vóc dáng con người theo ba dạng cơ ...

Khái Niệm Mô Hình Và Mô Hình Vận Động Viên Cấp Cao

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Khái niệm mô hình và mô hình vận động viên cấp cao 1.1.1. Khái niệm mô hình Theo từ điển Oxford (Oxford, Dictionary), khái niệm mô hình (Model) là một dạng thức trừu tượng của một hệ thống ...