Nghiên cứu các phương pháp chỉ số hóa và tìm kiếm thông tin văn bản ứng dụng trong thư viện Đỗ Quang Vinh

Xem tất cả 24 trang, được chia thành 2 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu các phương pháp chỉ số hóa và tìm kiếm thông tin văn bản ứng dụng trong thư viện - Đỗ Quang Vinh - 2 thumb

Nghiên cứu các phương pháp chỉ số hóa và tìm kiếm thông tin văn bản ứng dụng trong thư viện - Đỗ Quang Vinh - 2

3.3.1 So khớp toạ độ Một cách đưa ra tính linh động hơn so với một câu trả lời có- hoặc-không nhị phân đơn giản là đếm số thuật ngữ truy vấn xuất hiện trong mỗi một tài liệu. Càng nhiều thuật ngữ xuất hiện hơn, càng có ...

Nghiên cứu các phương pháp chỉ số hóa và tìm kiếm thông tin văn bản ứng dụng trong thư viện - Đỗ Quang Vinh - 1 thumb

Nghiên cứu các phương pháp chỉ số hóa và tìm kiếm thông tin văn bản ứng dụng trong thư viện - Đỗ Quang Vinh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đỗ Quang Vinh Nghiên Cứu Các Phương Pháp Chỉ Số Hoá Và Tìm Kiếm Thông Tin Văn Bản Ứng Dụng Trong Thư Viện Số Chuyên Ngành: Đảm Bảo Toán Học Cho Máy Tính Và Hệ Thống Tính ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số