Khái Niệm Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp

Berger và cộng sự (2007) [42] khi thực hiện nghiên cứu tại các quốc gia Đông Á trong đó có Việt Nam nhận định rằng, với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, những hoạt động liên quan đến điều hành, chuyển giao công nghệ và ...

Sở Hữu Chéo Của Giữa Các Nhtmcp Và Doanh Nghiệp Liên Quan

Hình 3.3: Sở hữu chéo của giữa các NHTMCP Nguồn: Tổng hợp của tác giả Một dạng của sở hữu chéo khác trong hệ thống các tổ chức tín dụng là dạng có sự tham gia của cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng. Quan sát trong hình 3.3 ta có thể ...

Tốc Độ Tăng Trưởng Vốn Chủ Sở Hữu Của Các Nhtmcp

Trong số các NHTMCP thì Techcombank, VPBank và MB là 3 ngân hàng có mức tăng vốn chủ sở hữu tương đối cao trong cả giai đoạn trong khi các ngân hàng khác có nhiều biến động thất thường. Đặc biệt, năm 2015 Maritimebank có mức tăng lên đến ...

Hệ Số Car Và Nợ Xấu Của Nhtm Có Sở Hữu Nước Ngoài

Ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ACB Sở hữu nước ngoài 30 29.87 30 30 29.94 29.96 29.96 29.96 29.96 ROA 2.68 2.08 1.66 1.73 0.5 0.48 0.55 0.52 0.61 ROE 36.52 31.76 28.91 36.02 8.5 6.58 7.64 5.79 9.87 Techcombank Sở hữu nước ngoài 15 24.86 24.86 24.86 19.48 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí