Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 160 trang, được chia thành 19 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 19 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 19

2.2. Dependent Variable: ROAA Method: Panel Least Squares Sample: 2008 2015 Periods included: 8 Cross-sections included: 26 Total panel (unbalanced) observations: 198 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.090 1.82 1.151 0.251 CO 0.004 0.03 0.138 0.890 STATE -0.017 0.01 -1.710 0.089 ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 18 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 18

PHỤ LỤC Phụ lục 1: Xây dựng bộ chỉ số quản trị công ty trong ngân hàng Việt Nam Hiện nay, bộ nguyên tắc quản trị công ty được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới được ban hành bởi OECD năm 1999. Bộ nguyên tắc được xem là ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 Trên cơ sở những nội dung lý thuyết và thực trạng đã trình bày trong các chương trước của luận án, chương 5 đã đề xuất 3 nhóm khuyến nghị về cấu trúc sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

Để thực hiện kiểm soát dòng tiền, Việt Nam cần dự thảo ban hành các quy định về kiểm soát nguồn gốc dòng tiền mà nội dung cơ bản sẽ hướng vào những vấn đề sau: (i) Bổ sung nội dung giám sát dòng tiền trong các cơ quan thanh tra ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15

Cổ phiếu trên sàn chứng khoán khiến tính thanh khoản của các cổ phiếu này không cao và khó bán hoặc bán với mức giá không tốt; (iv) Trên thế giới, Nhật Bản đã áp dụng thành công mô hình công ty chuyên mua cổ phần ngân hàng: “Bank‟s ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14

Có sở hữu nhà nước càng cao, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ tăng lên, kéo theo đó là tỷ suất lợi nhuận của các NHTM giảm. Mối quan hệ này thể hiện rõ hơn tại chỉ số ROAA trong khi đối với chỉ số ROAE chưa thực sự rõ ràng. ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13

Thứ hai, các biến độc lập về cấu trúc sở hữu . Như đã được trình bày trong phần Lựa chọn mẫu, nghiên cứu này dựa trên nghiên cứu của Nguyễn Hồng Sơn và cộng sự (2013) [14]. Mục đích nghiên cứu chính của nghiên cứu này là ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12

Sách trong từng thời kỳ. Một số vai trò tích cực của các NHTM có nhà nước nắm cổ phần chi phối cần được ghi nhận, trong đó có thể kể đến: Một là, các NHTMNN luôn là những TCTD đi đầu trong việc thực thi các chính sách lãi suất, ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11

Ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ACB Sở hữu nước ngoài 30 29.87 30 30 29.94 29.96 29.96 29.96 29.96 ROA 2.68 2.08 1.66 1.73 0.5 0.48 0.55 0.52 0.61 ROE 36.52 31.76 28.91 36.02 8.5 6.58 7.64 5.79 9.87 Techcombank Sở hữu nước ngoài 15 24.86 24.86 24.86 19.48 ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10

Trong số các NHTMCP thì Techcombank, VPBank và MB là 3 ngân hàng có mức tăng vốn chủ sở hữu tương đối cao trong cả giai đoạn trong khi các ngân hàng khác có nhiều biến động thất thường. Đặc biệt, năm 2015 Maritimebank có mức tăng lên đến ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9

Hình 3.3: Sở hữu chéo của giữa các NHTMCP Nguồn: Tổng hợp của tác giả Một dạng của sở hữu chéo khác trong hệ thống các tổ chức tín dụng là dạng có sự tham gia của cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng. Quan sát trong hình 3.3 ta có thể ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8

Ngoại trừ ba ngân hàng sau tái cơ cấu và Agribank do Nhà nước là chủ sở hữu, ba ngân hàng còn lại, gồm Vietinbank, Vietcombank và BIDV dù đã cổ phần hóa nhưng tỷ lệ sở hữu của Nhà nước vẫn còn ở mức cao. Điều này khiến các ngân ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của NHTM Việt Nam). Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của TCTD Việt Nam và tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6

Lên. Sở hữu chéo nếu phổ cập ở diện rộng, với mức độ lớn, trong thời gian dài sẽ làm tích tụ những hạn chế kể trên, gây ra rủi ro và trì trệ cho nền kinh tế. 2.3. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5

Sử dụng vốn chưa thực sự hiệu quả, hoặc tín dụng không phải là mảng kinh doanh mà ngân hàng tập trung. Đặc biệt, đòn bẩy tài chính và chỉ số CAR được xem là hai chỉ tiêu đánh giá rất rõ mức độ an toàn, hay nói cách khác, mức ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4

Hệ số Tobin‟s Q Đối với các doanh nghiệp niêm yết, hệ số Tobin’s Q rất thông dụng như là công cụ đánh giá tốt về hiệu quả tài chính doanh nghiệp; trong đó hệ số Tobin’s Q được tính là giá trị thị trường của vốn chủ sở ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Berger và cộng sự (2007) [42] khi thực hiện nghiên cứu tại các quốc gia Đông Á trong đó có Việt Nam nhận định rằng, với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, những hoạt động liên quan đến điều hành, chuyển giao công nghệ và ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Thương mại cổ phần và ngân hàng có sở hữu nước ngoài. Nhìn chung quy mô mẫu như vậy là đủ để đại diện cho tổng thể hệ thống các NHTM trong nước gồm 31 ngân hàng như hiện nay. Số lượng ngân hàng trong mẫu chiếm trên 80% của ...

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 thumb

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Học Viện Ngân Hàng Ooo Phạm Mạnh Hùng Cấu Trúc Sở Hữu Và Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Chuyên Ngành: Kinh Tế Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số: 62.34.02.01 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số