Các Biện Pháp Cải Cách Hệ Thống Ngân Hàng Nhật Bản

Không thể tái lập lại được chức năng trung gian tài chính bình thường. Giải quyết các vấn đề của ngành ngân hàng là điều kiện để khôi phục các cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ thông thường và, do đó, hiệu quả của chính ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí