Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam

Xem tất cả 130 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 16 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 16

Bảng Phụ lục 2 . Tiêu chuẩn phân loại tài sản và khách hàng vay trên cơ sở tự đánh giá của các ngân hàng Nhật Bản Phân loại người vay Phân loại bảo lãnh, tài sản thế chấp Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp thông thường Không ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 15 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 15

137. Strauss-Kahn, Dominique, (2009), Need to fix banking sector for stimulus to work, IMF. 138. Tazaki, Shizuo (1993) “City banks are still drowning in an ocean of bad debt”, Tokyo Business Today ; Tokyo 61.4 (Apr 1993): 46. 139. Takagi, Chair, Industrial Revitalization Commission, Japan ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 14 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: 1. Vũ Thành Tự Anh, (chủ biên, 2013), “Sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam: Đánh giá và các khuyến nghị thể chế” , Chương trình giảng dạy kinh tế ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 13 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 13

Vai trò thiết lập hạ tầng tài chính vững mạnh cho hệ thống TCTD có thể hoạt động an toàn, lành mạnh và hiệu quả. 4.3.3. G IẢI PHÁP VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU Từ kinh nghiệm xử lý nợ xấu như là một biện pháp trong cải cách hệ thống ngân ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 12 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 12

Tính đến hết năm 2019, về cơ bản, quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã đạt được những kết quả như sau: Thứ nhất , về cơ bản đã kiểm soát được tình hình của các NHTM cổ phần yếu kém. Khả năng chi trả ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 11 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 11

Bài học của Nhật Bản cho thấy, để xử lý tận gốc nợ xấu một cách hiệu quả nhất; để đảm bảo quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thì quá trình này cần phải gắn với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 10 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 10

Góc độ vĩ mô, BOJ sẽ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính nếu công khai kêu gọi sự trợ giúp của Hệ thống an ninh khủng hoảng. Tình trạng đó khiến cho cuối cùng BOJ đã né tránh việc kêu gọi sự trợ giúp của Hệ thống an ninh ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 9 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 9

Bảng 3.5. Những thay đổi về thể chế và pháp lý để tạo điều kiện tái cấu trúc doanh nghiệp Năm thay đổi Luật pháp, thủ tục và thể chế Nội dung 1997 Bộ luật thương mại Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được hợp lý hóa. T12/1997 ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 8 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 8

Không thể tái lập lại được chức năng trung gian tài chính bình thường. Giải quyết các vấn đề của ngành ngân hàng là điều kiện để khôi phục các cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ thông thường và, do đó, hiệu quả của chính ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 7 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 7

Ngân hàng tín dụng Nhật Bản (NCB). Các ngân hàng tín thác (Trust bank): Tham gia vào việc quản lý, điều hành quỹ hưu trí và các quỹ tín thác khác, cũng như tham gia vào các hoạt động ngân hàng nói chung. (3) Ngoài ra, còn có các TCTD phục vụ ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 6 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 6

Cơ chế xử lý nợ xấu của một số nền kinh tế chủ yếu trong khu vực Đông Á trong cuộc khủng hoảng kinh tế giai đoạn 1997-1998 có thể được tổng kết trong bảng dưới đây [Bảng 2.3] : Tuy nhiên, theo cả 2 mô hình thì tái cấu trúc doanh ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 5 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 5

Và hiệu quả thì mới được hỗ trợ của Chính phủ trong quá trình tái cấu trúc. Nếu các NHTM này tiếp tục thua lỗ và yếu kém trong quản lý thì bị buộc phải giảm vốn và thay thế lãnh đạo. 2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cải cách ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 4 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 4

C HƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG‌ 2.1. Một số khái niệm 2.1.1. Hệ thống ngân hàng Trên thế giới, hệ thống ngân hàng thường bao gồm: Ngân hàng trung ương (NHTW), ngân hàng thương mại (NHTM), các ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 3 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 3

Việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nợ xấu NH của Nhật Bản, đó là các khoản cho vay khổng lồ đối với các công ty lớn trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và phân phối. Và các ngân hàng ở Nhật không thể thực ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 2 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 2

Kỳ này thường được biết đến với tên gọi “Thập kỷ mất mát” của Nhật Bản, trong đó ở hai giai đoạn đầu, mức tăng trưởng GDP của Nhật sụt giảm mạnh và đến hai giai đoạn sau thì mức tăng trưởng GDP âm, việc vực dậy ...

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 1 thumb

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 1

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Phan Thị Thu Hiền Cải Cách Hệ Thống Ngân Hàng Nhật Bản Giai Đoạn 1990 – 2005 Và Một Số Hàm Ý Cho Việt Nam Chuyên Ngành : Kinh Tế Quốc Tế Mã Số : 9.31.01.06 Luận Án Tiến ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số