Bộ Máy Tổ Chức Quản Lý Của Nhnn & Ptnt Hải Châu.

Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng trong giai đoạn này là phục vụ các doanh nghiệp, hộ cá thể liên quan đến lĩnh vực Nông – Lâm – Thủy – Hải Sản (không tham gia xuất khẩu) Năm 1991, Ngân hàng Nông nghiệp được đổi tên thành Ngân ...

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Trong 2 Năm 2006-2007.

Hoạt động cho vay. Hoạt động cho vay là hoạt động kinh doanh chủ chốt của ngân hàng thương mại để tạo ra lợi nhuận, chỉ có lãi suất thu được từ hoạt động cho vay mới bù đắp nổi chi phí tiền  gửi, chi phí dự trữ, chi phí ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí