Tổng Dư Nợ Xấu Tại Các Nhtm Trung Quốc (2005-6/2008)

CAR vẫn thấp do hoạt động không hiệu quả và tỉ lệ nợ xấu cao. Đến cuối 2003, hệ số CAR là 6,73%, so với mức 8% theo tiêu chuẩn quốc tế và mức bình quân 12,35% của tây Âu. Sự kém hiệu quả về mặt chi phí hoạt động của hệ ...

Về Xử Lý Nợ Xấu Bằng Các Giải Pháp Thị Trường:

Có của ngân hàng đó… Để lách luật, họ đứng tên con, cháu, họ hàng, người quen, qua nhiều vòng khiến cho ngân hàng không kiểm soát nổi, thậm chí ngay cả thanh tra ngân hàng Nhà nước cũng không thể kiểm soát nổi và chỉ có cơ quan ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí