Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 141 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17

PHỤ LỤC 3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Phân tích nhân tố EFA lần 1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .774 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 665.702 df 550 Sig. .000 Communalities Initial Extraction TC1 1.000 .904 ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

Perspectives and satisfaction in private banking”, Journal of Services Marketing , Vol. 14 No.3, pp. 244 - 271. 68. Lehtinen, U & J. R. Lehtinen (1982), Service Quality: A Study of Quality Dimensions, Working Paper, Service Management Institute, Helsinki, Finland. 69. Cronbach, L. J. (1951), ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15

4.3.KIẾN NGHỊ 4.3.1. Đối với chính phủ Từ hạn chế do nguyên nhân khách quan, chính phủ nên xây dựng và hoàn chỉnh môi trường pháp lý về hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Việc ban hành các văn bản quy ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14

Mặt giúp ngân hàng tạo được hình ảnh tốt trong mắt khách hàng thông qua việc gửi lời tri ân đến khách hàng, một mặt tạo cơ hội tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến đóng góp của khách hàng… Từ đó ngân hàng nhận biết được nhu ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13

Ngày càng gia tăng. Khách hàng muốn tham gia thị trường bất động sản e ngại rủi ro vì thiếu kiến thức về chuyên môn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của ngân hàng. Ngân hàng giúp khách hàng tìm hiểu kỹ hơn các thông tin và đứng ra ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12

Và đầy đủ về những yêu cầu đối với môi trường pháp lý, điều kiện hoạt động để khuyến khích và bảo đảm cho sự phát triển an toàn, hiệu quả của hệ thống ngân hàng, do đó chưa có chiến lược và giải pháp hỗ trợ phát ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11

Trong những năm qua số lượng dịch vụ của hệ thống các ngân hàng thương mại ngày càng tăng. Ngoài các dịch vụ ngân hàng truyền thống như huy động và cho vay, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã thêm vào danh mục sản phẩm của mình ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10

TC5 12.74 12.090 .638 .831 Thành phần Phương tiện hữu hình: Cronbach ’s Alpha = 0,823 PT1 9.72 6.827 .533 .837 PT2 9.69 6.934 .815 .717 PT3 9.67 6.058 .717 .743 PT4 9.65 7.482 .581 .805 Thành phần Đồng cảm: Cronbach ’s Alpha = 0,846 DC1 13.14 11.893 .579 .837 DC2 13.10 12.497 ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9

Biểu đồ 3.13: Giá trị giao dịch qua ATM, POS các NHTM Việt Nam Đơn vị: Tỷ đồng Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thị trường thanh toán thẻ của Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế bất ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8

Dụng nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 8%, tín dụng xuất khẩu tăng khoảng 14%, tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoảng 6,15%. Dư nợ cho vay các lĩnh vực không khuyến khích giảm và chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% so tổng dư nợ cho vay ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7

Việc thành lập các Khối, các Trung tâm, các phong ban Hội sở, chi nhánh…phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh và mục tiêu của các ngân hàng thương mại trong những giai đoạn cụ thể và điều đó ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6

Tiếp cận các giải pháp ngân hàng đa dạng với đầy đủ tính năng giao dịch và các đặc quyền dành riêng cho khách hàng. Tiếp theo, để nâng cao chất lượng dịch vụ, ngân hàng tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, các ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5

Vay tăng, bởi lẽ các NHTM thường xuyên quan tâm đến chất lượng các khoản cho vay, hạn chế rủi ro, tránh nguy cơ phá sản. Chỉ tiêu tỷ lệ quá hạn, nợ xấu. Đây là chỉ tiêu quan trọng, phản ánh trực tiếp chất lượng cho vay và các NHTM ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4

Thì phương pháp tốt nhất là nhận dạng và thấu hiểu những mong đợi của khách hàng [76]. Vì vậy, việc phát triển một hệ thống nhận định được những mong đợi của khách hàng là điều cần thiết, tiếp theo mới có một chiến lược ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Chặt chẽ với các biến khác của nhóm [58]. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, cơ sở để lựa chọn những biến có độ tin cậy đạt yêu cầu là những biến có hệ số Cronbach‟s Alpha lớn hơn 0,7. Hệ số tương quan biến tổng ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Nam (Vietinbank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triền nông thôn Việt Nam (Agribank). Nhóm 2 gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Thương ...

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 thumb

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Học Viện Ngân Hàng Trần Thị Thanh Thúy Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã Ngành: 9 34 ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số