Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên

Xem tất cả 141 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 17 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 17

Câu 7: Em hãy cho biết các hình thức tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường em hiện nay? Đánh dấu (+) vào mức độ thực hiện tương ứng Stt Các hình thức tổ chức hoạt động HTTL học đường Mức độ Rất phù hợp ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 16 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 16

Câu 12: Đồng chí hãy cho biết vai trò chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc tổ chức hoạt động HTTL học đường nơi đồng chí đang công tác. Đồng chí đánh dấu (+) vào mức độ thực hiện tương ứng. Stt Nội dung Mức độ thực hiện ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 15 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 15

Trình độ chuyên môn, quản lý:. Chức vụ: . Đã công tác được.năm Đã làm quản lý được.năm Giới tính: Nam Nữ Dân tộc: Tày Nùng H’mông Dao Giấy Sán dìu Dân tộc khác (ghi cụ thể): . Xin trân trọng cảm ơn! PHỤ LỤC 2 PHIẾU TRƯNG CẦU ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 14 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 14

Câu 2: Ở các trường THCS trên địa bàn TP. Thái Nguyên hiện nay hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh gồm các nội dung nào sau đây? Đồng chí đánh dấu (+) vào mức độ thực hiện tương ứng. Stt Nội dung hoạt động hỗ trợ ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 13 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 13

Kết luận chương 3 Căn cứ vào cơ sở lý luận, vào kết quả khảo sát thực trạng, chúng tôi đã đề xuất 5 biện pháp tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường THCS TP. Thái Nguyên. - Nâng cao nhận thức của cán bộ ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 12 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 12

Vai; phương pháp trò chơi; phương pháp giải quyết vấn đề; phương pháp trò chuyện, tận dụng sử dụng mạng xã hội trong tư vấn, hỗ trợ tâm lý học đường… c, Cách thức thực hiện biện pháp: - Hiệu trưởng căn cứ vào các văn bản ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 11 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 11

Chương 3 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích Nguyên tắc này có tính xuyên suốt, chỉ đạo ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 10 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 10

Độ khác nhau, với những vai trò khác nhau. Nhìn chung, các nội dung này đều được Hiệu trưởng, các cán bộ quản lý nhà trường thực hiện ở các mức độ nhất định, không có nội dung nào chưa từng thực hiện. Điều này khẳng định, ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 9 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 9

Căn cứ thứ 3 là các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo (98,1% ý kiến đánh giá ở mức từ quan trọng trở lên). Đây là căn cứ pháp lý của cơ quan chủ quản gần nhất đối với mỗi nhà trường THCS. Các văn bản của Bộ ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 8 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 8

Học sinh THCS là lứa tuổi có sự thay đổi về chất trong tâm lý, các em có xu hướng vươn lên làm người lớn, xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong các mối quan hệ của các em. Nhiều em yêu sớm, thậm chí để lại hậu quả đáng tiếc. Theo ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 7 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 7

Chúng ta biết rằng, khó khăn tâm lý là toàn bộ những nét tâm lý cá nhân, nảy sinh ở chủ thể trong quá trình hoạt động, không phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, làm ảnh hưởng xấu đến quá trình ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 6 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 6

Chương 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 2.1. Khái quát về thực trạng các trường khảo sát Trong những năm qua bức tranh về tình hình giáo dục đào tạo tỉnh Thái ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 5 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 5

Mà học sinh thường gặp khó khăn sẽ được các chuyên gia tâm lý phân tích và bàn luận về cách giải quyết. Chẳng hạn, thông qua các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như: Chương trình Người xây tổ ấm, Văn hóa ứng xử, Cửa ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 4 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 4

Học tập và các mối quan hệ trong trường học. Trong các đối tượng trên thì đối tượng thường được tư vấn là các em học sinh. Nhưng, nhiều khi các em tìm đến với hoạt động trợ giúp tâm lý để được tư vấn không phải xuất ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 3 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 3

Người xin trợ giúp. Trong thời gian này, tiến sĩ Trần Thị Giồng cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn về tư vấn tâm lý cho các cán bộ, giáo viên và giáo dục viên đường phố nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tư vấn cho các đối ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 2 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 2

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước đặt lên hàng đầu. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương về đổi mới căn bản, toàn ...

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 1 thumb

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Nguyễn Thị Thắm Tổ Chức Hoạt Đông Hỗ Trợ Tâm Lí Học Đường Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên Ngành: Quản Lý Giáo Dục Mã Số: 8.14.01.14 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số