Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 16

Câu 3: Ông (Bà) vui lòng cho biết việc thực hiện mục tiêu GDĐĐ cho HS theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở trường con ông (bà) đang theo học?


TT


Mục tiêu

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu


1

Giúp học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý

nghĩa của các chuẩn mực đó


2

Tự hào về truyền thống gia đình, quê hương,

dân tộc


3

Tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ

người khác

4

Tự giác, tích cực học tập và lao động

5

Có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện

tượng, sự kiện trong đời sống


6

Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà

trường, xã hội, công việc và môi trường sống

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 16


Câu 4: Ông (Bà) vui lòng cho biết việc thực hiện các nội dung GDĐĐ cho HS theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở trường con ông (bà) đang theo học?

1. Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước:

Tốt: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ; truyền thống quê hương; truyền thống dân tộc Việt Nam; Sống có lí tưởng.

Khá: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ; truyền thống quê hương; truyền thống dân tộc Việt Nam.

Trung bình: Truyền thống quê hương; truyền thống dân tộc Việt Nam.

Yếu: Truyền thống quê hương.

2. Giáo dục lòng nhân ái:

Tốt: Yêu thương con người; quan tâm, cảm thông và chia sẻ; tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc; khoan dung.

Khá: Yêu thương con người; Quan tâm, cảm thông và chia sẻ; Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

Trung bình: Yêu thương con người; Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.

Yếu: Yêu thương con người.

3. Giáo dục đức tính chăm chỉ, cần cù:

Tốt: Siêng năng, kiên trì; học tập tự giác, tích cực; lao động cần cù, sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Khá: Siêng năng, kiên trì; học tập tự giác, tích cực; lao động cần cù, sáng tạo.

Trung bình: Siêng năng, kiên trì; học tập tự giác, tích cực.

Yếu: Siêng năng, kiên trì.

4. Giáo dục đức tính trung thực:

Tốt: Tôn trọng sự thật; giữ chữ tín; bảo vệ lẽ phải; khách quan và công bằng.

Khá: Tôn trọng sự thật; giữ chữ tín; bảo vệ lẽ phải.

Trung bình: Tôn trọng sự thật; giữ chữ tín.

Yếu: Tôn trọng sự thật.

5. Giáo dục tinh thần trách nhiệm:

Tốt: Tự lập; bảo tồn di sản văn hoá; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ hoà bình.

Khá: Tự lập; bảo tồn di sản văn hoá; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Trung bình: Tự lập; bảo tồn di sản văn hoá.

Yếu: Tự lập.TT


Nội dung

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

1

Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước

2

Giáo dục lòng nhân ái

3

Giáo dục đức tính chăm chỉ, cần cù

4

Giáo dục đức tính trung thực

5

Giáo dục tinh thần trách nhiệm

Câu 5: Ông (Bà) vui lòng cho biết mức độ thực hiện các hình thức GDĐĐ cho HS ở trường con ông (bà) đang theo học? Hình thức khác (nếu có) xin ghi cụ thể.


TT


Hình thức GDĐĐ

Mức độ thực hiện

Rất thường xuyên

Thường xuyên


Ít khi

Không bao giờ

1

GDĐĐ thông qua môn học GDCD

(đạo đức)


2

GDĐĐ thông qua việc lồng ghép chương trình tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống

vào các môn học khác

3

GDĐĐ cho HS thông qua lao động

và các hoạt động xã hội

4

Tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự hoàn

thiện bản thân

5

Giáo dục thông qua tấm gương của

người thầy


6

Giáo dục thông qua cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh”


7

GDĐĐ cho HS thông qua kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, các

lễ hội của đất nước

8

GDĐĐ cho HS thông qua các hoạt

động GDNGLL

9

GDĐĐ cho HS thông qua các hoạt

động của Đoàn, Đội và các hội thi

10

Hình thức khác: ...............

Câu 6: Ông (Bà) vui lòng cho biết nhận xét về hiệu quả của các hình thức GDĐĐ cho HS dưới đây ở trường con ông (bà) đang theo học? Hình thức khác (nếu có) xin ghi cụ thể.


TT


Hình thức GDĐĐ

Mức độ

Rất hiệu quả

Hiệu quả

Ít hiệu quả

Không hiệu quả

1

GDĐĐ thông qua môn học GDCD (đạo

đức)


2

GDĐĐ thông qua việc lồng ghép chương trình tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống vào các

môn học khác

3

GDĐĐ cho HS thông qua lao động và

các hoạt động xã hội

4

Tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự hoàn

thiện bản thân

5

Giáo dục thông qua tấm gương của

người thầy


6

Giáo dục thông qua cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh”


7

GDĐĐ cho HS thông qua kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, các lễ hội

của đất nước

8

GDĐĐ cho HS thông qua các hoạt

động GDNGLL

9

GDĐĐ cho HS thông qua các hoạt

động của Đoàn, Đội và các hội thi

10

Hình thức khác: ...............

Câu 7: Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau sau đến hoạt động GDĐĐ cho HS? Yếu tố khác (nếu có) xin ghi cụ thể.


TT


Nguyên nhân và tác động

Ý kiến đánh giá

Rất ảnh hưởng

Cơ bản ảnh hưởng

Ít ảnh hưởng

Không ảnh hưởng

1

Đặc điểm lứa tuổi học sinh THCS

2

Mối quan hệ giữa giáo dục và tự giáo dục

3

Vai trò của tập thể HS

4

Nhận thức của các lực lượng tham gia

hoạt động GDĐĐ cho HS

5

Hình thức, phương pháp GDĐĐ ở nhà

trường chưa phù hợp

6

Yếu tố khác ………………

Câu 8: Ông (Bà) vui lòng cho biết mức độ thực hiện các hình thức phối hợp các lực lượng nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động GDĐĐ cho HS ở trường con ông (bà) đang theo học?

Tốt: Thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao (theo kế hoạch).

Khá: Thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả trung bình

Trung bình: Thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả ở mức thấp

Yếu: Ít hoặc không thực hiện hoặc thực hiện nhưng không có hiệu quảTT

Các hình thức phối hợp

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

1

Dùng sổ liên lạc

2

Giáo viên đến thăm nhà học sinh

3

Trao đổi qua điện thoại, thư từ

4

Họp cha mẹ học sinh định kì


5

Nhà trường mời cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội tham gia các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa (nói chuyện chuyên đề, tham quan

dã ngoại, cuộc thi tìm hiểu… )

6

Hình thức khác:........................................

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn ông (bà) đã hợp tác, giúp đỡ chúng tôi trong việc hoàn thành khảo sát này!

PHỤ LỤC 3

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho học sinh)

Để có cơ sở khoa học đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, đề nghị các em cho biết ý kiến của mình về các vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu "X" vào cột, dòng tương ứng với nhận xét của mình.

Ý kiến của học sinh chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, ngoài ra không sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác

Em hãy cho biết một số thông tin cá nhân: Tuổi:.......................

Giới tính (Nam/Nữ):......................................................

Học sinh lớp:............. Trường.......................................

Câu 1: Em hãy vui lòng cho biết ý kiến của mình về sự cần thiết của hoạt động GDĐĐ cho HS ở trường em đang theo học?

TT

Mức độ

Ý kiến đánh giá

1

Rất cần thiết


2

Cần thiết


3

Ít cần thiết


4

Không cần thiếtCâu 2: Em hãy vui lòng cho biết ý kiến của mình về tầm quan trọng của môn học Giáo dục công dân (đạo đức) trong chương trình GDPT hiện hành?

TT

Vị trí

Ý kiến đánh giá

1

Rất quan trọng


2

Quan trọng


3

Ít quan trọng


4

Không có cũng được


Câu 3: Em hãy vui lòng cho biết ý kiến của mình về việc thực hiện mục tiêu GDĐĐ cho HS theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở trường em đang theo học?


TT


Mục tiêu

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu


1

Giúp học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý

nghĩa của các chuẩn mực đó


2

Tự hào về truyền thống gia đình, quê hương,

dân tộc


3

Tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ

người khác

4

Tự giác, tích cực học tập và lao động

5

Có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện

tượng, sự kiện trong đời sống


6

Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà

trường, xã hội, công việc và môi trường sống


Câu 4: Em hãy vui lòng cho biết việc thực hiện các nội dung GDĐĐ cho HS theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở trường em đang theo học?

1. Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước:

Tốt: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ; truyền thống quê hương; truyền thống dân tộc Việt Nam; Sống có lí tưởng.

Khá: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ; truyền thống quê hương; truyền thống dân tộc Việt Nam.

Trung bình: Truyền thống quê hương; truyền thống dân tộc Việt Nam.

Yếu: Truyền thống quê hương.

2. Giáo dục lòng nhân ái:

Tốt: Yêu thương con người; quan tâm, cảm thông và chia sẻ; tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc; khoan dung.

Khá: Yêu thương con người; Quan tâm, cảm thông và chia sẻ; Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

Trung bình: Yêu thương con người; Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.

Yếu: Yêu thương con người.

3. Giáo dục đức tính chăm chỉ, cần cù:

Tốt: Siêng năng, kiên trì; học tập tự giác, tích cực; lao động cần cù, sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Khá: Siêng năng, kiên trì; học tập tự giác, tích cực; lao động cần cù, sáng tạo.

Trung bình: Siêng năng, kiên trì; học tập tự giác, tích cực.

Yếu: Siêng năng, kiên trì.

4. Giáo dục đức tính trung thực:

Tốt: Tôn trọng sự thật; giữ chữ tín; bảo vệ lẽ phải; khách quan và công

bằng.


Khá: Tôn trọng sự thật; giữ chữ tín; bảo vệ lẽ phải.

Trung bình: Tôn trọng sự thật; giữ chữ tín.

Yếu: Tôn trọng sự thật.

5. Giáo dục tinh thần trách nhiệm:

Tốt: Tự lập; bảo tồn di sản văn hoá; bảo vệ môi trường và tài nguyên

thiên nhiên; bảo vệ hoà bình.

Khá: Tự lập; bảo tồn di sản văn hoá; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Trung bình: Tự lập; bảo tồn di sản văn hoá.

Yếu: Tự lập.TT


Nội dung

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

1

Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước

2

Giáo dục lòng nhân ái

3

Giáo dục đức tính chăm chỉ, cần cù

4

Giáo dục đức tính trung thực

5

Giáo dục tinh thần trách nhiệm

Xem tất cả 139 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí