Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp, Hình Thức Gdđđ Cho Hs Theo Định Hướng Đổi Mới Chương Trình Gd Phổ Thông

nhiệm vụ để bảo toàn bí mật, giúp các đồng chí cán bộ Việt minh kịp thời tản lên núi.

- Cao Bằng giàu âm hưởng dân ca dân tộc như: Giá Hai, Hà Lều, Phong Slư, Hát Then, Hát Lượn,.... Trước hết phải kể đến dân ca nổi tiếng then tính với nhiều làn điệu và thể loại đặc trưng. Hát Then là một loại hình âm nhạc không chỉ mang tính dân gian mà còn gắn chặt với tín ngưỡng của người dân tộc thiểu số Tày, Nùng. Hiện nay nước ta đang làm thủ tục để đề nghị tổ chức UNESCO công nhận thể loại âm nhạc này là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

- Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng trở thành CVĐC toàn cầu thứ 8 của Đông Nam Á, nơi đây có Thác bản giốc: được bình chọn là 1 trong 10 thác nước kỳ vĩ nhất thế giới.

Nội dung GDĐĐ cho HS sau khi đã được xây dựng và thông qua Hội đồng Sư phạm nhà trường, CBQL tổ chức, chỉ đạo, phân công cho các lực lượng trong nhà trường tham gia GDĐĐ cho HS thực hiện tốt các nội dung GDĐĐ đã đề cập nhằm GD cho HS có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; tự hào về truyền thống gia đình, quê hương, dân tộc; tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác; tự giác, tích cực học tập và lao động; có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiện trong đời sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, công việc và môi trường sống.

Bên cạnh đó, nhà trường cần trang bị thêm cho các em những phẩm chất như: bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, sống có ước mơ hoài bão, có lý tưởng, tinh thần vượt khó, đấu tranh chống tư tưởng vị kỷ, làm phá vỡ khối đoàn kết các dân tộc trong nhà trường.

Người làm công tác GDĐĐ cho HS cần phải có sự nhìn nhận khách quan và khoa học để vừa kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, vừa chọn lọc, tiếp

thu những giá trị quý giá, phù hợp để xây dựng một hệ giá trị đạo đức phù hợp với thời đại.

Trên cơ sở chương trình GD phổ thông tổng thể do Bộ GD và Đào tạo ban hành, các trường PTDTNT THCS xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm chi tiết hóa các mặt hoạt động GDĐĐ cho HS phù hợp với đặc điểm của từng khóa học, từng khối, từng lớp cụ thể. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân tham gia GDĐĐ cho HS theo từng tháng, từng học kỳ và năm học.

Nghiên cứu những chỉ đạo của các cấp quản lý cũng như chính quyền địa phương liên quan đến vấn đề GDĐĐ cho HS để xây dựng kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho HS có tính lâu dài nhằm định hướng cho cả một giai đoạn, đồng thời có kế hoạch cho cả năm học, từng học kỳ, từng tháng, định hướng hoạt động cho toàn trường cũng như các đơn vị phối hợp. Các tổ chức đoàn thể trong trường căn cứ kế hoạch chung để xây dựng kế hoạch cụ thể, kế hoạch càng cụ thể, chi tiết thì càng thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, CBQL cần phải tìm hiểu, khảo sát tình hình của nhà trường về năng lực của đội ngũ GV, về biểu hiện đạo đức của HS, những yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động đến GDĐĐ cho HS. Đặc biệt cần phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả GDĐĐ cho HS năm học trước. Đây chính là căn cứ vững chắc, thuyết phục cho việc lập kế hoạch GDĐĐ và quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS, huy động triệt để sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, GV trong nhà trường và các lực lượng xã hội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

Đảng ủy cũng như Ban Giám hiệu nhà trường cần phải xác định nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch, bởi vì đây là điều kiện làm cho kế hoạch khả thi. Trong các trường THCS nói chung và trường PTDTNT THCS nói riêng nguồn lực bên trong chính là chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và tập thể HS, là yếu tố quyết định trong việc thực hiện công tác GDĐĐ cho HS.

Tập thể các lớp trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ được giao tổ chức họp lớp, sinh hoạt liên đội để thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả GDĐĐ cho HS. Bên cạnh đó, HS phải chú trọng quá trình tự GD, tự giác chấp hành đầy đủ, nghiêm túc mọi quy chế, quy định về học tập, sinh hoạt, lao động tại nhà trường. Tích tham gia vào các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm vừa nâng cao tư tưởng chính trị, gắn liền lý thuyết đã học với thực tiễn cuộc sống.

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 12

c. Điều kiện thực hiện biện pháp

Để làm tốt công tác này Hiệu trưởng cần xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công đúng người, đúng việc, xây dựng bộ máy quản lý công tác GDĐĐ cho HS một cách đồng bộ, đảm bảo sự thống nhất cao giữa các bộ phận có liên quan; lựa chọn những giáo viên có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm trực tiếp làm công tác GDĐĐ, tuyên truyền phổ biến pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường đến HS. Các trường PTDTNT THCS phải nắm chắc tình hình của đơn vị mình, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; đảm bảo triển khai nội dung GDĐĐ cho HS phù hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

3.2.3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức GDĐĐ cho HS theo định hướng đổi mới chương trình GD phổ thông

a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học GDCD, HĐNGLL và các môn học khác. Kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả nhằm tạo nên sự phong phú đa dạng trong việc GD GDĐĐ cho HS. Thông qua các hoạt động GD chính khóa và ngoại khóa, giúp người học hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm, những truyền thống quý báu của dân tộc,

những phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của địa phương. Qua đó HS biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống thực tiễn, từ đó diều chỉnh các hành vi, thói quen của bản thân phù hợp với những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Biến quá trình rèn luyện thành quá trình tự rèn luyện. Từ chỗ thực hiện theo kế hoạch đến chỗ tự xây dựng kế hoạch hoạt động, tự tổ chức, điều chỉnh hoạt động, thực hiện kế hoạch và tự đánh giá kết quả hoạt động cho chính bản thân và tập thể HS.

b. Nội dung và cách thực hiện

Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để HS khám phá, phân tích, khai thác thông tin, tự đề ra nhiệm vụ, tự tìm cách giải quyết, xử lí tình huống thực tiễn; tăng cường sử dụng các thông tin, tình huống, trường hợp của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với đời sống HS; coi trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để HS tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới, phát triển kĩ năng và thái độ tích cực, trên cơ sơ đó hình thành, phát triển các phẩm chất đạo đức chủ yếu. Điều quan trọng đối với nhà trường là làm sao để các em HS cùng tham gia vào quá trình GD một cách tích cực, không được phép tách mình ra khỏi các hoạt động của tập thể lớp, không đứng trên, đứng ngoài quan sát mà tự giác thấy mình là một thành viên của tập thể lớp đang hoạt động tích cực.

Muốn đổi mới phương pháp, hình thức GDĐĐ cho HS thì phải xác định trước mục tiêu, nội dung, phương tiện, hình thức tổ chức và phương thức đánh giá, để phát triển bài soạn theo hướng giảm lý thuyết tăng thực hành và đa dạng hóa các loại hình hoạt động GDĐĐ cho HS, đó là một sự đổi mới cần thiết cho quá trình đổi mới phương pháp, hình thức GD.

Đổi mới phương pháp và hình thức GDĐĐ còn phụ thuộc vào đối tượng, điều kiện, hoàn cảnh vì vậy GV cần phải chủ động và có sáng kiến để làm cho HS: biết tự GD, tự vận dụng; biết hợp tác và chia sẻ; liên hệ với thực tiễn đang thay đổi và giải quyết các tình huống nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; biết kiểm tra và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế mà

mục đích đề ra; biết nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, xếp loại kết quả hoạt động so với mục đích yêu cầu của nhiệm vụ; biết rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.

Chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức GDĐĐ theo hướng tích cực, trong đó cần chú trọng phương pháp trao đổi nhóm, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp tạo tình huống, phương pháp tìm kiếm thông tin qua tài liệu,... Kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng trong các tình huống cụ thể của đời sống; tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho HS. Quán triệt cho các tổ chuyên môn và GV nhận thức việc phải đổi mới phương pháp, hình thức GDĐĐ, lồng ghép các nội dung GDĐĐ trong quá trình dạy giảng dạy. Đối với mỗi bài dạy có lồng ghép cần đưa ra trao đổi về nội dung lồng ghép, lựa chọn các phương pháp, hình thức phù hợp, đảm bảo được yêu cầu, mục đích đề ra; tạo mọi điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp và hình thức GD nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của HS trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Trong năm học, cần tổ chức, chỉ đạo các tổ chuyên môn thao giảng một số tiết dạy lồng ghép tốt, để cho các GV dự và học tập kinh nghiệm, kịp thời phát hiện và động viên khích lệ những mặt tích cực, đồng thời khắc phục những hạn chế góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lồng ghép GDĐĐ hiện nay ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động GDĐĐ cho HS cần vận vận dụng các phương pháp và hình thức GD một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp nhằm thu hút và lôi cuốn các em tham gia vào quá trình GD. Ngoài ra, cần phải phối hợp chặt chẽ thống nhất với các tổ chức đoàn thể trong công tác GDĐĐ cho HS.

c. Điều kiện thực hiện biện pháp

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác GDĐĐ cho HS, các trường chủ động triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung GDĐĐ.

Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng; tích cực đổi mới phương pháp, hình thức GD, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy. Việc đổi mới này cần được tổ chức đồng bộ, bên cạnh đó mỗi giáo viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm để đạt hiệu quả cao.

Huy động sự ủng hộ và tạo điều kiện về tinh thần, vật chất từ các nguồn lực trong và ngoài nhà trường, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

CBQL, GV và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có ý thức tham gia, đóng góp cho việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động GDĐĐ cho HS; nắm vững khả năng học tập, sở thích hoạt động, các mối quan hệ trong tập thể HS nhằm xây dựng môi trường hoạt động có ý nghĩa GD được trang bị các phương tiện và chương trình phù hợp với nội dung và kế hoạch đã đề ra; kế hoạch hoạt động phải cụ thể, thường xuyên kiểm tra, theo dõi và có sự điều chỉnh kịp thời phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động GDĐĐ cho HS.

3.2.4. Phát huy vai trò chủ động của Nhà trường trong việc phối hợp chặt chẽ, thống nhất với gia đình và xã hội để GD đạo đức cho HS

a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Phát huy vai trò trung tâm của nhà trường, vai trò chủ động, định hướng trong việc phối hợp và phát huy trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của gia đình, nhà trường, xã hội trong hoạt động GDĐĐ cho HS.

Xác định vai trò, nhiệm vụ, chức năng của gia đình, nhà trường, xã hội; tăng cường phát huy mặt tích cực của sự tác động qua lại giữa các lực lượng tham gia GDĐĐ cho HS, tạo nên môi trường GD an toàn, lành mạnh.

Thông qua sự phối hợp này để nâng cao hiệu quả GDĐĐ cho HS, từng bước đảm bảo về cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết đối với hoạt động GDĐĐ cho HS và hiệu quả quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS trong các nhà trường.

b. Nội dung và cách thực hiện

Tăng cường sức mạnh và khả năng tổ chức phối hợp của các bộ phận, các thành viên trong trường tham gia hoạt động GDĐĐ cho HS

Ban Giám hiệu nhà trường: Tổ chức cho CBQL, GV, nhân viên nghiên cứu, nắm vững yêu cầu, nội dung, phương pháp của hoạt động GDĐĐ cho HS; lập kế hoạch GDĐĐ cho HS, hướng dẫn cho GV lập kế hoạch riêng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Trực tiếp tổ chức chỉ đạo hoạt động GDĐĐ, chỉ đạo GV làm công tác GDĐĐ cho HS thống nhất các hoạt động GDĐĐ của nhà trường. Phối hợp với công an địa phương để bàn giải pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Giáo viên chủ nhiệm, GV làm công tác GDĐĐ cho HS, tổ tư vấn tâm lý: phối hợp với Đội thiếu niên tổ chức các hoạt động GDĐĐ và đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của HS. Phối hợp với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nhà trường để GD những HS chậm tiến.

Liên đội trường: Phối hợp với Hội đồng đội cấp trên để triển khai thực hiện các phong trào, các hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật mang tính GD, tổ chức các cuộc thi, hoạt động sáng tạo, sinh hoạt câu lạc bộ,…

Quản lý sự phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng xã hội khác trong GDĐĐ HS: Thực tế, ngành GD không thể đơn độc trong việc chống suy thoái đạo đức của HS hiện nay, mà cần có một chỗ dựa vững chắc là sự đồng thuận của gia đình và sự chung tay GD của toàn xã hội. Do đó, CBQL nhà trường cần chủ động quan hệ, phối hợp, liên kết với Hội cha mẹ HS, với các tổ chức chính quyền địa phương để bàn bạc, thống nhất biện pháp GDĐĐ phù hợp với tâm sinh lý và đặc điểm HS của từng địa phương trong tỉnh.

Phối hợp với các lực lượng xã hội tại địa phương nhằm thu hút và phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, biến quá trình GD HS thành nhiệm vụ của toàn dân, toàn xã hội. Đây là việc thực hiện “Cộng đồng hóa trách nhiệm” đảm bảo các điều kiện thuận lợi trong việc quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS. Các lực lượng xã hội bao gồm: các cơ quan hành pháp quản lý xã hội, các đoàn thể chính trị, các tổ chức, đơn vị kinh tế, các tổ chức, các đơn vị kinh doanh, các cơ quan chức năng xã hội khác. Nội dung phối hợp:

Phối hợp với tổ chức Đảng trong việc chỉ đạo toàn dân tham gia GD thế hệ trẻ. Tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ GD ý thức bảo vệ xã hội, giữ gìn trật tự, an ninh. Phối hợp với mặt trận tổ quốc Việt Nam để làm tốt công tác khuyến học, hòa giải, GD cá biệt, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực trong HS. Phối hợp Đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động GD truyền thống, lý tưởng, đấu tranh phòng chống các hiện tượng tiêu cực xã hội, góp phần lành mạnh hóa xã hội; tổ chức bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị kinh tế trong việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường và tạo điều kiện cho HS làm quen với thực tế. Phối hợp các cơ quan truyền thông, văn hóa thể thao, bệnh viện để tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe cho HS. Đại diện Hội Cha mẹ HS phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả GDĐĐ cho HS.

Nhà trường cần chủ động tạo mối quan hệ giữa chặt chẽ, thường xuyên với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội liên quan để quản lý và GD HS, đặc biệt là chính quyền nơi HS cư trú. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp GDĐĐ cho HS giữa các lực lượng GD trong và ngoài trường. Tham mưu cho các lực lượng xã hội về nội dung phối hợp. Xây dựng và đề xuất cơ chế làm việc, hình thức kết hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức ngoài nhà trường phối hợp chặt

Xem tất cả 139 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí