Những Nguyên Tắc Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Gdđđ Cho Hs

với thực tiễn và được triển khai đến CBQL, GV và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Nội dung, phương pháp và hình thức GDĐĐ cho HS được các nhà trường xây dựng ngay từ đầu năm học đảm bảo đúng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở và Bộ GD&ĐT. Một số giáo viên được phân công tham gia hoạt động GDĐĐ cho HS có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc, gần gũi, thân thiện với HS, được học sinh quý mến. Việc GDĐĐ cho HS thông qua các môn học đặc biệt là môn GDCD và các hoạt động giáo dục khác đã được chỉ đạo và thực hiện tương đối tốt tại các nhà trường.

2.4.2. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, trong những năm qua việc quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, cụ thể như: Việc sử dụng các phương pháp và hình thức GDĐĐ cho HS thiếu linh hoạt và đa dạng. Những phương pháp truyền thống, dễ thực hiện thường xuyên được sử dụng, hình thức GDĐĐ cho HS chủ yếu thông qua môn học GDCD và các môn học khác. Một số CBQL, GV các trường chưa có nhận thức đúng đắn về hoạt động GDĐĐ cho HS trong các nhà trường coi đó là hoạt động của Đội thiếu niên, GVCN và các GV bộ môn được chỉ đạo lồng ghép nội dung này vào môn học. Công tác xây dựng kế hoạch GDĐĐ cho HS của GV còn hình thức, sơ sài, thiếu chi tiết, thậm chí qua kiểm tra hồ sơ một số kế hoạch còn copy của nhau; việc duyệt kế hoạch của, CBQL, tổ chuyên môn, còn mang tính hình thức, chưa quan tâm nhiều đến nội dung. Công tác phối hợp các lực lượng nhà trường, gia đình và xã hội chưa được thường xuyên và chặt chẽ, nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em mình, còn phó mặc việc nuôi dạy và giáo dục cho nhà trường và thầy cô giáo. Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDĐĐ cho HS của các nhà trường chưa được coi trọng, còn mang tính hình thức, thiếu tổng kết rút kinh nghiệm sau kiểm tra đánh giá.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong những năm qua công tác GDĐĐ cho HS tại các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực trạng công tác quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS của các nhà trường còn bộc lộ nhiều hạn chế; công tác xây dựng kế hoạch còn chưa sát với thực tế, việc kiểm tra đánh giá chưa được coi trọng, việc tổ chức chỉ đạo thực hiện chưa được quyết liệt, phương pháp và hình thức GDĐĐ cho HS chưa được kết hợp linh hoạt và phong phú. Để khắc phục tình trạng này, đòi hỏi CBQL, GV cần có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đối, sớm tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng GDĐĐ cho HS nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện nói chung. Đó cũng chính là nội dung mà đề tài sẽ tập trung làm rõ trong Chương 3 của luận văn.

Chương 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PTDTNT THCS TỈNH CAO BẰNG THEO

ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GD PHỔ THÔNG


3.1. Những nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

3.1.1. Đảm bảo thực hiện nội dung và chức năng của hoạt động quản lí một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn

Nguyên tắc này xuất phát từ cơ sở khoa học của lý luận dạy học về mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, lý luận phải mang tính khách quan khoa học, phải ứng dụng được vào thực tiễn; chức năng của hoạt động quản lý cần phải được thực hiện một cách tuần tự, khoa học và thống nhất giữa xây dựng kế hoạch GDĐĐ HS, tổ chức thực hiện kế hoạch GDĐĐ cho HS, chỉ đạo thực hiện kế hoạch GDĐĐ cho HS, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch GDĐĐ cho HS. Để thực hiện tốt nguyên tắc này, trong quá trình xây dựng nội dung, cần phải có sự lựa chọn, sàng lọc những nội dung cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, phù hợp để các nội dung đó đảm bảo được thực hiện và mang lại hiệu quả. Vì vậy, tính thực tiễn là yêu cầu bắt buộc trong việc xây dựng và lựa chọn các biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS.

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 11

3.1.2. Đảm bảo tăng cường các trải nghiệm giáo dục giá trị trong xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức GDĐĐ cho HS

Trong xây dựng nội dung, cần phải tăng cường các trải nghiệm hướng đến những kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống, địa phương, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực, nhiều môn học, phải kết hợp tốt giữa khoa học tự nhiên và xã hội một cách hài hòa trong quá trình dạy học để hình thành nhân cách tốt đẹp cho HS. Nhà trường phải thực hiện phương pháp dạy học mới, tăng thực hành trải nghiệm, tạo điều kiện cho HS tương tác nhiều với thực tế thay cho phương pháp truyền thụ một chiều; hình thức tổ chức cần đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tăng cường thực hành, rèn

luyện kĩ năng trong các tình huống cụ thể của đời sống.

3.1.3. Đảm bảo phối hợp thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục

Các biện pháp đưa ra phải thống nhất, đồng bộ, phải tác động tích cực lên toàn bộ quá trình quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS, tác động lên đội ngũ CBQL, GV, các lực lượng tham gia GDĐĐ cho HS và bản thân HS. Vì vậy, việc đưa ra các biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS phải có tính khoa học, thống nhất, chặt chẽ giữa các lực lượng GD nhằm đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức cũng như hoạt động GD cùng một hướng, một mục đích, một tác động tổ hợp, đồng tâm tạo sức mạnh kích thích, thúc đẩy quá trình phát triển nhân cách của HS, tránh sự tách rời mâu thuẫn, bài xích lẫn nhau gây cho các em tâm trạng nghi ngờ, hoang mang, dao động trong việc lựa chọn, định hướng các giá trị tốt đẹp của nhân cách.

3.1.4. Đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của định hướng đổi mới chương trình giáo dục phô thông

Các biện pháp đưa ra nhằm GD cho HS các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện, chú trọng GD lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các phẩm chất đạo đức này được hình thành, phát triển gắn liền với quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân Việt Nam.

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS các trường PTDTNT THCS tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

3.2.1. Tổ chức truyền thông nội bộ liên tục để nâng cao nhận thức của CBQL, GV các trường PTDTNT THCS về hoạt động GDĐĐ cho HS theo định hướng đổi mới chương trình GD phổ thông

a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Đội ngũ CBQL, GV là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công trong việc nâng cao chất lượng GD toàn diện và chất lượng GDĐĐ cho HS. Vì vậy, cần tổ chức truyền thông nội bộ liên tục để làm cho đội ngũ CBQL, GV, các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tầm

quan trọng và sự cần thiết của hoạt động GDĐĐ cho HS trong giai đoạn hiện nay. Trước hết, phải tạo cho đội ngũ này nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò cũng như xác định rõ được trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường đối với công tác GDĐĐ cho HS theo yêu cầu của xã hội, của ngành GD theo định hướng đổi mới chương trình GD phổ thông. Từ đó, người CBQL, GV nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc mà mình đảm nhận, nâng cao ý thức trong công tác GD thế hệ trẻ. Đây là biện pháp quản lý có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì chỉ có nhận thức đúng vấn đề mới đưa ra được hành động đúng, là cơ sở để hướng đến một kết quả tốt đẹp.

b. Nội dung và cách thực hiện

Kết hợp các hình thức tuyên truyền khác nhau để nâng cao nhận thức của CBQL, GV các nhà trường về hoạt động GDĐĐ cho HS theo định hướng đổi mới chương trình GD phổ thông, tập trung vào các nội dung sau:

- Phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (Nghị quyết số 29- NQ/TW [18], Chỉ thị số 42-CT/TW [19], Chỉ thị số 05-CT/TW [20],…, quyết định của Chính phủ (Quyết định số 1501/QĐ-TTg [12],…, các văn bản chỉ đạo của ngành, địa phương về công tác công tác GDĐĐ, GD tư tưởng, chính trị cho HS trong tình hình mới.

- Nâng cao năng lực của CBQL, GV vể việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức GDĐĐ cho HS đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBQL, GV trong việc phối hợp giữa nhà trường , gia đình và xã hội trong công tác GD nói chung và GDĐĐ nói riêng cũng như tham gia vào việc đánh giá kết quả rèn luyện của HS.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch GDĐĐ cho HS.

Để thực hiện biện pháp này, nhà trường cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng cho CBQL, GV về đổi mới hoạt động GDĐĐ cho HS cũng như đánh giá quá trình GD và tự GD của các em thông qua các buổi

tập huấn tập trung, các cuộc họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn của nhà trường và của tổ chuyên môn. Đưa nội dung phối hợp với CMHS trong đánh giá vào nội dung sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm định kì.

Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của nghành GD và công đoàn nghành GD đưa ra như: cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương- trách nhiệm”; cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo”; cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”.

Thành lập ban chỉ đạo công tác GDĐĐ cho HS do Hiệu trưởng làm trưởng ban. Hằng năm, triển khai tốt việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, nhà nước, của ngành, và của địa phương về công tác GDĐĐ cho HS.

Cử CBQL, GV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn về nội dung, phương pháp GDĐĐ, những kiến thức quan trọng cũng như các kỹ năng cơ bản về GDĐĐ và quản lý công tác GDĐĐ cho HS theo chương trình GD phổ thông mới.

Tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, học tập kinh nghiệm giữa CBQL, GV các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và GDĐĐ cho HS cũng như việc đánh giá HS. Tuyên truyền nhân rộng các hình thức phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội hiệu quả.

Xây dựng nội dung cụ thể trong việc phối hợp các lực lượng tham gia vào hoạt động GDĐĐ cho HS. Đưa nội dung phối hợp với gia đình HS vào tiêu chí thi đua của giáo viên.

c. Điều kiện thực hiện biện pháp

CBQL nhà trường cần nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quyết định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của ngành, địa phương về công tác

GDĐĐ cho HS, mục tiêu GDĐĐ cho HS theo chương trình phổ thông mới, những định hướng phát triển GD của ngành, địa phương và của các cơ quan quản lý GD. Xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, GV; chuẩn bị đủ con người, cơ sở vật chất, tài liệu cho công tác tuyên truyền. CBQL, GV các nhà trường phải xác định rõ nhiệm vụ tự nâng cao nhận thức của bản thân và trách nhiệm tuyên truyền đến CMHS và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương về công tác GDĐĐ cho HS. Bên cạnh đó cần đầu tư, bổ sung kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ tốt cho hoạt động GDĐĐ cho HS; tổ chức bộ máy quản lý phải có tính ổn định, nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính kỷ luật trong nhà trường. Mỗi CBQL, GV, nhân viên trong nhà trường phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm, từ cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày là tấm gương sáng về nhân cách cho HS noi theo.

3.2.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch, nội dung GDĐĐ cho HS phù hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện thực tiễn của địa phương

a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Việc quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS tại các trường PTDTNT THCS, để có được kết quả như mong muốn thì đòi hỏi người CBQL phải bám sát theo nội dung, lựa chọn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện những nội dung cơ bản nhất phù hợp với thực tế, cũng như những nội dung cần được cải tiến và đổi mới sao cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

Trong quá trình xây dựng nội dung GDĐĐ cho HS cần hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội mới phù hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện thực tiễn của địa phương đồng thời tiếp nhận những giá trị mới sao cho phù hợp với sự phát triển của xã hội và xu thế của thời đại.

Cần kết hợp chặt chẽ GDĐĐ cho HS với GD pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời đổi mới nội dung GD pháp luật là việc làm hết sức

cần thiết vì GD pháp luật cho HS đóng vai trò quan trọng trong công tác GD của nhà trường.

b. Nội dung và cách thực hiện

Ban Chỉ đạo GDĐĐ của nhà trường căn cứ vào thời lượng GD, nội dung và yêu cầu cần đạt theo quy định chung trong chương trình giáo dục phổ thông mới, căn cứ vào văn hóa truyền thống, điều kiện thực tiễn của địa phương để chỉ đạo lựa chọn, xây dựng các nội dung GDĐĐ thiết thực, phù hợp gắn việc GD giữa lý thuyết với các hoạt động thực tiễn trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu cần đạt và bảo đảm tổng thời lượng đã quy định trong chương trình. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm nhằm GDĐĐ cho HS thông qua việc GD các giá trị truyền thống cách mạng, các di tích lích lịch sử, các di sản văn hóa của địa phương, tiêu biểu như:

- Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó: Nơi đây sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước Bác đã trở về tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Đây cũng là nơi đã gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1941-1945.

- Di tích Quốc gia đặc biệt Khu rừng Trần Hưng Đạo: Năm 1944, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, diễn ra Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

- Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới năm 1950: Có giá trị đặc biệt quan trọng, gắn liền với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; gắn liền với sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Khu di tích mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng: Người đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên của Việt Nam (Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày nay), người thiếu niên anh hùng mới tròn 14 tuổi đã anh dũng hy sinh trong khi làm

Xem tất cả 139 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí