Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình

Xem tất cả 137 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình - 16

Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình - 16

21. Nguyễn Văn Lưu (1998), " Thị trường du lịch", NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 22. Vũ Đức Minh ( 1999)," Tổng quan du lịch Hà N ội", NXB giáo dục. 23. Sở du lịch Ninh Bình (2006): Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển ...

Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình - 15

Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình - 15

Với những khách sạn nhà hàng cần làm phong phú những sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm đối với cả những sản phẩm đặc sản và bình dân với mức giá hợp lý với từng đối tượng khách và từng loại sản phẩm. Ngoài ra, cũng ...

Chú Trọng Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực

Chú Trọng Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực

+ Triển khai các bước chuẩn bị xây dựng đề án khôi phục, phát triển làng nghề về các qui định liên quan đến tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, khắc đá, thêu ren.để tạo sản phẩm độc đáo thu hút khách. 3.2.1.3 Chú trọng đào ...

Tăng Cường Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Và Cơ Sở Vật Chất Kỹ Thuật Cho Các Hoạt Động Kinh

Tăng Cường Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Và Cơ Sở Vật Chất Kỹ Thuật Cho Các Hoạt Động Kinh

Trước tình hình đó, tỉnh cần tiến hành lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Ninh Bình trong những năm tới và đến năm 2020. Du lịch là một ngành kinh tế có tính cạnh tranh cao. Bất cứ nước nào, vùng nào, ...

Những Vấn Đề Đặt Ra Cần Giải Quyết Nhằm Phát Triển Mạnh Kinh Tế Du Lịch Ninh Bình.

Những Vấn Đề Đặt Ra Cần Giải Quyết Nhằm Phát Triển Mạnh Kinh Tế Du Lịch Ninh Bình.

Lịch chưa được quan tâm đúng mức nhất là ngoại ngữ, giao tiếp, nghiệp vụ du lịch. 2.4.3 Những vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm phát triển mạnh kinh tế du lịch Ninh Bình. Với những ưu điểm và hạn chế trong việc khai thác tiềm ...

Kết Quả Kinh Doanh Quý I Năm 2005 Và Năm 2006 Của Trạm Du Lịch

Kết Quả Kinh Doanh Quý I Năm 2005 Và Năm 2006 Của Trạm Du Lịch

Tóm lại, các điểm du lịch Ninh Bình còn chưa khai thác hết tiềm năng của nó và chất lượng còn hạn chế nên chưa để lại dấu ấn mạnh mẽ do đó du khách có khi chỉ đến có 1 lần mà ít có khả năng quay lại. Chính vì vậy ngành du ...

Hiện Trạng Cơ Sở Lưu Trú Của Ninh Bình Qua Các Năm

Hiện Trạng Cơ Sở Lưu Trú Của Ninh Bình Qua Các Năm

Khách, tăng 16,23% so với cùng kỳ năm 2005. Khách quốc tế đến tham quan du lịch Ninh Bình năm sau cao hơn năm trước, thị trường khách truyền thống như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, Tây Ban Nha, Singapore, Mỹ. được duy trì. Trước sự ...

Cơ Sở Vckt Phục Vụ Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Tính Đến 31/12/2006

Cơ Sở Vckt Phục Vụ Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Tính Đến 31/12/2006

Lịch với tổng số vốn là: 2.245,572 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú, khách sạn du lịch cao cấp, đầu tư phát triển các khu du lịch và khu vui chơi giải trí hiện đại nhằm đa dạng hoá các sản phẩm du lịch ...

Hệ Thống Tổ Chức, Quản Lý Các Hoạt Động Kinh Doanh Du Lịch.

Hệ Thống Tổ Chức, Quản Lý Các Hoạt Động Kinh Doanh Du Lịch.

Lịch của tỉnh theo kế hoạch của UBND tỉnh và Tổng cục Du lịch giao. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực du lịch; Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu về lĩnh vực quản lý du lịch của địa ...

Đặc Điểm Chung Về Tình Hình Phát Triển Ngành Du Lịch Ninh Bình

Đặc Điểm Chung Về Tình Hình Phát Triển Ngành Du Lịch Ninh Bình

Từ bảng thống kê trên cho thấy ngành dịch vụ ở Ninh Bình (bao gồm dịch vụ thương mại và du lịch ) đã có bước phát triển mạnh mẽ, đã khẳng định vị trí của mình góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nếu năm 1995 ...

Thực Trạng Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Ở‌‌

Thực Trạng Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Ở‌‌

Quốc tế đa dạng, đa phương để tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế, khai thác khách, nguồn vốn, kinh nghiệm, công nghệ cho sự phát triển và gắn với thị trường khu vực và thế giới. 3. Quản lý nhà nước về du lịch cần tăng cường trên ...

Kinh Nghiệm Phát Triển Du Lịch Ở Một Số Tỉnh Thành Ở Việt Nam

Kinh Nghiệm Phát Triển Du Lịch Ở Một Số Tỉnh Thành Ở Việt Nam

Khách sạn 3 sao với 8.724 buồng; 449 khách sạn 2 sao với 18.447 buồng; 434 khách sạn 1 sao với 10.757 buồng và 923 khách sạn đạt tiêu chuẩn tối thiểu với 23.482 buồng). Phương tiện vận chuyển khách du lịch phát triển đa dạng cả đường ô ...

Du Lịch Góp Phần Củng Cố Và Phát Triển Các Mối Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế.

Du Lịch Góp Phần Củng Cố Và Phát Triển Các Mối Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế.

Thống kê ở trên càng thấy rõ vai trò to lớn của du lịch trong nền kinh tế quốc dân, nó như một đòn bẩy trong vấn đề tạo việc làm cho người lao động. 1.2.4 Du lịch góp phần củng cố và phát triển các mối quan hệ kinh tế quốc tế. ...

Du Lịch Là Ngành Kinh Tế Quan Trọng Của Đất Nước .

Du Lịch Là Ngành Kinh Tế Quan Trọng Của Đất Nước .

Năm. Vì vậy, trên thực tế hoạt động kinh doanh du lịch thường mang tính thời vụ. Sự dao động ( về thời gian ) trong tiêu dùng du lịch gây khó khăn cho việc tổ chức hoạt động kinh doanh và từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ...

Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình - 2

Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình - 2

- Nghiên cứu quy định tạm thời quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đề tài khoa học của PTS. Trịnh Quang Hảo Tuy nhiên, những đề tài trên mới chỉ nghiên cứu một khía cạnh nào đó ...

Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình - 1

Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế Mai Thị Thanh Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Ninh Bình Chuyên Ngành: Kinh Tế Chính Trị Mã Số: 60 31 01 Luận Văn Thạc Sỹ Kinh Tế Chính Trị Người Hướng Dẫn Khoa Học: Ts. Đinh Văn Thông Hà ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top