Sự Quan Tâm Của Nhà Nước Thái Lan Về Phát Triển Du Lịch

 Khu mua sắm: Thái Lan có những khu mua sắm nổi tiếng như trung tâm thương mại thế giới Mabônklong, trung tâm nữ trang lớn nhất thế giới Gems World, hay Siam Paragon- thiên đường mua sắm của Thái Lan, mới đi vào hoạt động vào cuối năm ...

Tỷ Lệ Khách Du Lịch Đến Thái Lan Từ Các Khu Vực Năm 2005

Sau đó đến khu vực Châu Âu, chiếm khoảng từ 22-29% thị phần. Năm 2004, có 2,64 triệu khách Châu Âu đến du lịch Thái Lan, chiếm 22,56%. Năm 2005, con số này là 2,7 triệu lượt chiếm 23,41% thị phần. 2 tháng đầu năm 2006, số khách châu Âu ...

Thành Tích Mà Ngành Du Lịch Thái Lan Đã Đạt Được

Thức cũng như chương trình tập huấn đặc biệt đã được giới thiệu nhằm giáo dục người dân địa phương, nhân sự trong ngành du lịch, sinh viên, và khách du lịch. Chính phủ Thái cũng thành lập Uỷ ban khôi phục du lịch với đầy đủ ...

Chính Sách Xúc Tiến Quảng Bá Du Lịch Hiệu Quả Của Thái Lan

Trong khi đó vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh của các công ty lữ hành thông thường. Một số bệnh viện, điển hình là bệnh viện đa khoa Bangkok, đã nhanh chóng lập ra một bộ phận riêng chuyên lo loại hình dịch vụ này. Cho đến nay, theo ...

Cơ Cấu Khách Quốc Tế Đến Việt Nam 7 Tháng Đầu Năm 2006

3470000 2927878 2627988 2428735 2,140,100 2330050 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (Nguồn: Tổng cục du lịch Việt Nam) Nhìn vào sơ đồ ta thấy lượng khách đến Việt Nam năm 2000 là 2.14 triệu ...

Chủ Động Tiến Hành Công Tác Xúc Tiến Và Quảng Bá Du Lịch.

Tình trạng đặt giá tuỳ tiện làm ảnh hưởng đến uy tín chung của các đơn vị lưu trú của Việt Nam. Việc thành lập Hiệp hội khách sạn còn có tác dụng điều hoà lượng khách giữa các khách sạn trong trường hợp có hiện tượng thừa ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí