Cử Chỉ, Động Tác Khi Diễn Xướng

Được vai trò của Mẻ Cốc trong hát Lượn Hai. Họ là người dẫn dắt, tổ chức các bước của quá trình diễn xướng, đồng thời là những nghệ nhân diễn xướng quan trọng trong việc hát Lượn Hai. Trong không gian diễn xướng của lễ ...

Sự Vận Dụng Linh Hoạt, Sáng Tạo Ngôn Ngữ Dân Giantày

Chép lấy mười hai bọc gấm thêu. Trong lễ hội cầu mùa, đoàn người trần đi lên cung trăng mời đón Mẹ Trăng xuống trần gian dự hội. Khi đi, họ phải mang theo nhiều lễ vật để dâng tặng lên cho các Mẹ. Lễ vật đó là tất cả những ...

Nghệ Thuật Sử Dụng Biện Pháp Tu Từ

Xinh hơn, có giọng hát Lượn hay hơn. để năm sau cả bản chọn em đóng vai Nàng Hai, để được đắm mình trong không khí thần tiên hư ảo, để ông bà pá mé tự hào về em. Chẳng những thế mà người ta vẫn nói những khúc hát trong lễ hội ...