Biến đổi lễ hội ở Lào Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai huyện Songkhone tỉnh Savannakhet

Xem tất cả 127 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 15

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 15

PHỤ LỤC 2. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGƯỜI PHU THAI VÀ LỄ HỘI BUN KHOUN KHOAN KHAO Nguồn ảnh: Trong thời gian điền dã dân tộc học tại bản Nakala, (Songkhone, Savanakhet), tác giả có sử dụng kỹ thuật chụp ảnh. Ngoài ra tác giả còn sưu tầm ...

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 14

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Đinh Thị Dung (2014), Lễ Hội Việt Nam – nhìn từ góc độ thích ứng và hội nhập văn hóa, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội. 2. Vũ Dũng (2011), Tâm lý học – một số vấn đề lý luận và ...

Xây Dựng Các Công Trình Hạ Tầng Giao Thông, Dịch Vụ Văn Hóa Tại Bản Nakala

Xây Dựng Các Công Trình Hạ Tầng Giao Thông, Dịch Vụ Văn Hóa Tại Bản Nakala

Songkhone, cán bộ Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Savannakhet (4.2.1-4.2.4) và người dân (4.2.5.). 4.2.1. Xây dựng quy hoạch lễ hội Bun Khoun Khoan Khao Đây là việc làm cần thiết nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nưóc đối với ...

Nguyên Nhân, Hệ Quả Của Các Biến Đổi Lễ Hội Bun Khoun Khoan Khao Và Một Số Khuyến Nghị

Nguyên Nhân, Hệ Quả Của Các Biến Đổi Lễ Hội Bun Khoun Khoan Khao Và Một Số Khuyến Nghị

Chương 4: NGUYÊN NHÂN, HỆ QUẢ CỦA CÁC BIẾN ĐỔI LỄ HỘI BUN KHOUN KHOAN KHAO VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH BẢO TỒN DI SẢN LỄ HỘI 4.1. Nguyên nhân của những của biến đổi lễ hội Bun Khoun Khoan Khao 4.1.1. Biến đổi lễ hội do tác ...

Lễ Hội Khoun Khoan Khao Của Người Phu Thai Ở Viêng Chăn

Lễ Hội Khoun Khoan Khao Của Người Phu Thai Ở Viêng Chăn

Này góp phần lý giải lý do dẫn tới sự biến đổi về lễ hội Khoun Khoan Khaocủa người Phu Thai tại Viêng Chăn so người Phu Thai tại huyện Song Khone. Người Phu Thai tại thủ đô Viêng Chăn do không tập trung thống nhất nên việc tổ chức ...

Biến Đổi Về Thời Gian Và Địa Điểm Tổ Chức

Biến Đổi Về Thời Gian Và Địa Điểm Tổ Chức

Huyện Songkhone nói riêng và tỉnh Savannakhet nói chung. Lễ hội có sự tham gia đông đảo lãnh đạo của các tỉnh, huyện và khách du lịch.Tại lễ hội này, các nghi thức truyền thống vẫn được diễn ra một cách nghiêm trang. Có thể thấy, ...

Bối Cảnh Thay Đổi Của Nền Kinh Tế Ở Huyện Songkhone, Tỉnh Savannakhet

Bối Cảnh Thay Đổi Của Nền Kinh Tế Ở Huyện Songkhone, Tỉnh Savannakhet

Lễ hội được trang nghiêm và không bị vấy bẩn, ô tạp, như một tấm khiên chắn bảo vệ tính thiêng liêng mà người xưa đã để lại. Người tham gia lễ hội Khoun Khoan Khao cần tránh những điều sau đây: Thứ nhất, trang phục của người ...

Kiêng Kị Và Vai Trò Của Lễ Hội Bun Khoun Khoan Khao

Kiêng Kị Và Vai Trò Của Lễ Hội Bun Khoun Khoan Khao

Sau khi kết thúc nghi thức thỉnh hồn, con gà được lựa chọn sẽ được bọc vải đỏ và mang tới chỗ nữ pháp sư. Pháp sư ôm con gà bằng hai tay, dâng lên đầu và xoay ba vòng từ bên trái và ba vòng từ bên phải như để bố cáo với trời ...

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 7

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 7

Tua rua sẽ xòe ra rất đẹp mắt. Trên vai họ choàng chéo khăn được gọi là phaa khit . Trang phục lễ hội của phụ nữ Phu Thai cũng khá cầu kì và đẹp mắt, cũng được làm bằng tơ tằm.Tơ tằm là vật liệu quý chỉ được dùng riêng để ...

Một Số Vấn Đề Chung Về Lễ Hội Bun Khoun Khoan Khao Trước Đổi Mới

Một Số Vấn Đề Chung Về Lễ Hội Bun Khoun Khoan Khao Trước Đổi Mới

Chương 2:LỄ HỘI BUN KHOUN KHOAN KHAOTRƯỚC ĐỔI MỚI (1986) 2.1. Một số vấn đề chung về lễ hội Bun Khoun Khoan Khao trước đổi mới 2.1.1.Lịch sử hình thành lễ hội Bun Khoun Khoan Khao Gạo và văn hóa Lào được hình thành trên sự liên kết ...

Sự Phân Bố Của Người Phu Thai Tại Lào Và Thái Lan [27]

Sự Phân Bố Của Người Phu Thai Tại Lào Và Thái Lan [27]

Một lãnh thổ tự trị.Ngày nay, đã có sự thay đổi rò rệt, các mường được chuyển đổi thành đơn vị hành chính. Chính phủ Lào kiểm soát tất cả các cấp địa phương, tuy nhiên vẫn đề cao vai trò của trưởng bản trong việc tuyên ...

Vị Trí Địa Lý Và Điều Kiện Tự Nhiên Của Huyện Songkhone[16, Tr. 7]

Vị Trí Địa Lý Và Điều Kiện Tự Nhiên Của Huyện Songkhone[16, Tr. 7]

Quan quản lý nhà nước về lễ hội, đã thống kê và phân loại lễ hội trên địa bàn cả nước Việt Namtới năm 2014 như sau: - Lễ hội dân gian gồm có 7.039 lễ hội, chiếm 88,36% - Lễ hội tôn giáo gồm có 5.449 lễ hội, chiếm 6,82% - Lễ ...

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 3

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 3

Giả cũng đã có sự so sánh để thấy được nét tương đồng trong văn hóa cho thấy điểm chung về lịch sử, nguồn gốc lễ hội cũng như những nghi thức tín ngưỡng của các nước Đông Nam Á; trong cuốn Buddhist Funeral Cultures of Southeast Asia ...

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 2

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 2

DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ TT Số hiệu Tên Hình, Bảng Số trang 1 Hình 1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của tỉnh Songkhone 26 2 Hình 1.2 Sự phân bố của người Phu Thai tại Lào và Thái Lan 33 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài ...

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 1

Biến đổi lễ hội ở Lào - Từ đổi mới 1986 qua trường hợp lễ hội cầu mùa Bun Khoun khoan khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn  Loungfa Khantivong Biến Đổi Lễ Hội Ở Lào: Từ Đổi Mới (1986) Qua Trường Hợp Lễ Hội Cầu Mùa Bun Khoun Khoan Khao Của Người Phu Thai, Huyện Songkhone, Tỉnh ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số