Lễ Hội Khoun Khoan Khao Của Người Phu Thai Ở Viêng Chăn

Này góp phần lý giải lý do dẫn tới sự biến đổi về lễ hội Khoun Khoan Khaocủa người Phu Thai tại Viêng Chăn so người Phu Thai tại huyện Song Khone. Người Phu Thai tại thủ đô Viêng Chăn do không tập trung thống nhất nên việc tổ chức ...

Biến Đổi Về Thời Gian Và Địa Điểm Tổ Chức

Huyện Songkhone nói riêng và tỉnh Savannakhet nói chung. Lễ hội có sự tham gia đông đảo lãnh đạo của các tỉnh, huyện và khách du lịch.Tại lễ hội này, các nghi thức truyền thống vẫn được diễn ra một cách nghiêm trang. Có thể thấy, ...

Kiêng Kị Và Vai Trò Của Lễ Hội Bun Khoun Khoan Khao

Sau khi kết thúc nghi thức thỉnh hồn, con gà được lựa chọn sẽ được bọc vải đỏ và mang tới chỗ nữ pháp sư. Pháp sư ôm con gà bằng hai tay, dâng lên đầu và xoay ba vòng từ bên trái và ba vòng từ bên phải như để bố cáo với trời ...

Sự Phân Bố Của Người Phu Thai Tại Lào Và Thái Lan [27]

Một lãnh thổ tự trị.Ngày nay, đã có sự thay đổi rò rệt, các mường được chuyển đổi thành đơn vị hành chính. Chính phủ Lào kiểm soát tất cả các cấp địa phương, tuy nhiên vẫn đề cao vai trò của trưởng bản trong việc tuyên ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số