Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: trường hợp nghiên cứu cụ thể ở công ty gang thép Thái Nguyên - 11

Nghiệp và nắm bắt các hoạt động hỗ trợ của các đoàn thể, tổ chức quốc tế từ đó quy các nguồn vốn này vào một đầu mối để quản lý, doanh nghiệp sẽ dễ tiếp cận khi cần vay vốn. Trên thực tế, hiện nay chỉ có một số ...

Chiến Lược Phân Phối Và Tổ Chức Mạng Lưới Bán Hàng

Trong nước khoảng 50 USD/tấn. 31 4.2. Khâu sản xuất Trong khâu sản xuất này có nhiều biện pháp để giảm chi phí. Điển hình là việc mở rộng quy mô sản xuất. Quy mô càng lớn thì doanh nghiệp càng có điều kiện sản xuất và lao động theo ...

Xây Dựng Mối Quan Hệ Tốt Giữa Lãnh Đạo Và Các Cấp Dưới

Trường khách hàng nhất định đó. Nếu không có bộ máy lãnh đạo thực sự hiệu quả thì việc điều hành các phòng ban là rất khó bởi các chức năng bị lặp đi lặp lại. Khắc phục được nhược điểm của 2 cơ cấu tổ chức trên, cơ ...

Chỉ Tiêu So Sánh Chi Phí Sản Xuất Của Ngành Thép Việt Nam

Khác, đặc biệt mở rộng thị trường Đông và Tây Bắc đưa sản phẩm thép Tisco đến với vùng sâu vùng xa. Tisco có một mạng lưới tiêu thụ rộng lớn với 6 kênh chính. Mạng lưới tiêu thụ rộng khắp như vậy nên công ty luôn đảm bảo ...

So Sánh Chỉ Tiêu Kỹ Thuật Của Tisco Với Thế Giới

Doanh, Tisco còn nhiều yếu kém. Đặc biệt do ảnh hưởng của cơ chế kế hoạch hóa làm việc theo mục tiêu kế hoạch trước đây nên vẫn chưa thực sự phát huy được năng lực của từng cá nhân và tổng hợp các năng lực khác. Một thiếu ...

Khái Quát Thực Trạng Ngành Công Nghiệp Thép Việt Nam

Non kém. Việc tiếp cận với công nghệ mới trong khi hội nhập đòi hỏi doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh trong việc quản lý và đạo tạo nguồn nhân lực. - Thách thức về đổi mới công nghệ : Điều tất yếu khi hội nhập là phải ...

Các Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp

Năng lực sản xuất của một doanh nghiệp, bởi nếu lượng giá trị lớn nhưng phải huy động nguồn lao động cũng lớn, dẫn đến năng suất lao động thấp thì khả năng sản xuất vẫn không được đánh giá cao. Muốn tăng năng suất lao ...

Các Yếu Tố Cấu Thành Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp

Ở Việt Nam thì các chuyên gia lại cho rằng: “Năng lực cạnh tranh (còn gọi là sức cạnh tranh), khả năng giành được thị phần lớn trước các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, kể cả khả năng giành lại một phần hay toàn bộ thị ...

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: trường hợp nghiên cứu cụ thể ở công ty gang thép Thái Nguyên - 2

DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Sản lượng thép xây dựng các năm của Tisco 27 Biểu đồ 2: Sơ đồ tổ chức của Tisco 29 Biểu đồ 3: Thị phần của các doanh nghiệp thép lớn năm 2006 46 LỜI MỞ ĐẦU I. Tính cấp thiết Sự kiện Việt Nam ...

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: trường hợp nghiên cứu cụ thể ở công ty gang thép Thái Nguyên - 1

Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Kinh Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế Chuyên Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Khoá Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế: Trường ...