Những khúc hát lễ hội Nàng Hai của người Tày ở Thạch An – Cao Bằng - 20


Hình ảnh 5: Mẻ Cốc đang thực hiện nghi lễ tại nhà thầy Pửt


Hình ảnh 6 Vật phẩm cúng tế trong lễ hội Nàng Hai ở Thạch An Cao Bằng Hình 1


Hình ảnh 6: Vật phẩm cúng tế trong lễ hội Nàng Hai ở Thạch An - Cao Bằng


Hình ảnh 7 Bàn thờ cúng Thổ công trong lễ hội Nàng Hai ở Thạch An – Cao Bằng 2


Hình ảnh 7: Bàn thờ cúng Thổ công trong lễ hội Nàng Hai ở Thạch An – Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 164 trang tài liệu này.Hình ảnh 8 Hai nàng Gường và Sở hát mời Mẹ Trăng xuống trần gian dự hội 3


Hình ảnh 8: Hai nàng Gường và Sở hát mời Mẹ Trăng xuống trần gian dự hội cầu mùa

Hình ảnh 9 Các Mụ Nàng Mụ Nọi trong lễ hội Nàng Hai ở Thạch An Cao Bằng Hình 4


Hình ảnh 9: Các Mụ Nàng, Mụ Nọi trong lễ hội Nàng Hai ở Thạch An - Cao BằngHình ảnh 10 Các Mụ Nàng Mụ Nọi trong lễ hội Nàng Hai ở Thạch An Cao Bằng 5


Hình ảnh 10: Các Mụ Nàng, Mụ Nọi trong lễ hội Nàng Hai ở Thạch An - Cao Bằng


(Hình ảnh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do anh Nông Hải Hùng - Trưởng Phòng văn hoá huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cung cấp.)

Xem tất cả 164 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/09/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *