Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt pinus krempfii lecomte và ngũ gia bì hương acanthopanax trifoliatus L Merr

Xem tất cả 169 trang, được chia thành 21 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 21 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 21

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Thesis title: Study of chemistry and biological activities of Pinus krempfii Lecomte and Acanthopanax trifoliatus L.Merr. Major: Organic Chemistry Code: 62.44.27.01. PhD : LeThi Hong Nhung Supervisor: 1. Assoc. Prof. Trinh Thi Thuy 2. Dr. Nguyen Thanh Tam ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 20 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 20

57. Le Bang Son, A.P. Kaplun, A.A. Shpilevskii, Yu.E. Andiya-Pravdivyi, S. G. Alekseeva, V.B. Grigor’ev, and V.I. Shvets, The Synthesis of Betulinic Acid from Betulin and Its Solubilization with Liposomes, Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 1998 , 24 (10), 700-705. 58. T. Fujioka, Y. ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 19 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 19

7. Đào Đức Thiện, Lê Thị Hồng Nhung , Nguyễn Thanh Tâm, Trần Văn Sung, Tổng hợp một số dẫn xuất amide của 24-nor-3 α ,11 α -dihydroxy-lup-20(29)- ene-28-oic acid chiết tách từ cây Ngũ gia bì hương, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Viện ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 18 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 18

12 AT5 65 C 37 H 48 O 7 (M=604) HOOCC 6 H 4 OC O H COOH H O 24-nor-11  -O-phthalyl-3-oxo-lup- 20(29)-ene-28-oic acid Dẫn xuất mới 13 AT6 67 C 34 H 50 O 7 (M=570) 24-nor-11  -O-glutaryl-3-oxo-lup- 20(29)-ene-28-oic acid Dẫn xuất mới 14 AT7 65 C 33 H 48 O 7 (M=556) Dẫn xuất ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 17 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 17

20(29)-ene-28-oyl]-11-amino undecanoate. N-[24-nor-3α,11α-diacetoxy-lup-20(29)-ene-28-oyl]-1,5-diaminohexane (AT21): Trên phổ NMR của chất AT21 ngoài các tín hiệu tương tự với chất AT18 , còn xuất hiện một cầu nối amit CO-NH [δ H 5,60-5,98 (1H, m , -CON H ) và δ ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 16 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 16

24-nor-11  -O-glutaryl-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT6): Dẫn xuất AT6 thu được ở dạng chất màu trắng, cấu trúc được xác định thông qua phổ khối và phổ NMR. Phổ khối ESI-MS cho pic phân tử ở m/z 593,0 [M+Na] + và 569,3 [M-H] - , ứng với ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 15 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 15

Tại δ H 3,51 và 3,42 (mỗi tín hiệu 1H, d , J = 10,5); một nhóm oxymethine ở δ H 3,86 (1H, dt, J = 11,0 và 5,0 Hz) và 5 singlet của năm nhóm methyl ở δ H 0,95; 1,04; 1,09; 1,10; 1,75 ppm. Phổ 13 C và DEPT cho thấy trong phân tử có 30 cacbon, bao gồm một nhóm ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 14 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 14

Hình 4.30. Phổ NOESY của chất PK7 Nhận xét về thành phần hóa học loài Thông Lá dẹt Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam và là lần thứ hai trên thế giới (lần đầu từ năm 1966), thành phần hóa học của loài Thông lá dẹt ( Pinus krempfii ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 13 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 13

Hóa học của C-6 ở phía trường cao hơn (  C 95,3;  C -9,4 ppm) và C-8 ở phía trường thấp hơn (  C 105,5;  C +9,1 ppm) và nhóm methyl ở  C 7,0 (  C +0,7 ppm) so với PK5. Sự khác biệt trên chỉ có thể là do nhóm CH 3 gắn vào C-8 mà ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 12 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 12

Hình 4.11. Phổ 13 C-NMR của chất PK3 (125 MHz, CD 3 OD) 4.1.2.4. Galangin (PK4) Hợp chất PK4 thu được ở dạng rắn, có màu vàng. Phổ 13 C-NMR của PK4 có tín hiệu của 15 cacbon đặc trưng cho hợp chất có khung flavone, bao gồm: 7 cacbon nhóm CH và 8 cacbon ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 11 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 11

[M+H] + Hình 4.1. Phổ khối ESI-MS (positive ion) của chất PK1 3' 2' 4' B O 8 7 9 O 1 C 5' 6 A 5 2 3 1' 6' 10 4 OH O Hình 4.2. Phổ 1 H-NMR của chất PK1 (500 MHz, DMSO-d 6 ) Hình 4.3. Phổ 13 C-NMR và DEPT của chất PK1 (125 MHz, DMSO-d 6 ) 4.1.2.2. Pinostrobin (PK2) Hợp ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 10 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 10

AT22 Methyl-N-[24-nor-3α,11α-diacetoxy-lup-20(29)-ene-28-oyl]-11-amino undecanoate (AT20) ESI-MS (positive ion): m/z 762,2 [M+Na] + . ESI-MS (negative ion): m/z 738,5 [M-H] - . HR-ESI-MS: m/z 740,54651 [M+H] + (tính toán lý thuyết cho công thức C 45 H 74 NO 7 là 740,5465) 1 H-NMR (500 ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 9 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 9

B. Tổng hợp dẫn xuất dioxo của AT1 Nhóm hydoxyl ở vị trí C-11 của AT1 dễ dàng bị oxi hóa bởi tác nhân Jones - dung dịch chứa 200mg CrO 3 trong 20ml H 2 SO 4 20% . Quá trình oxi hóa được thực hiện bằng cách hòa tan 91mg hợp chất AT1 bằng 10ml ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 8 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 8

(EtOAc), [α D ] 25 = -52 o (MeOH, c =1,0). R f = 0,45 (CH 2 Cl 2 :MeOH = 98:2), hiệu suất 0,006% (so với mẫu rễ khô). IR (KBr, ν, cm -1 ): 3363, 2883, 1623, 1505, 1431, 1263, 1153, 1069, 985, 817. Số liệu phổ 1 H- và 13 C-NMR được đưa ra ở Bảng 4.6.  Cryptostrobin ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 7 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 7

COSY, NOESY …). 2.2.3. Phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học 2.2.3.1. Hoạt tính kháng chủng Bacillus subtilis [76], [77]  Chủng vi sinh vật kiểm định: Chủng vi sinh vật gây bệnh ở người là vi khuẩn Bacillus subtilis ( Bs ) (ATCC 6633)  Môi ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 6 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 6

Sơ đồ 1.8. Chuyển hóa các dẫn xuất carbamate của betulin [65] 1.4.2. Chuyển hoá nhóm isopropenyl Chuyển hóa ở nối đôi  20(29) ở nhóm isopropenyl của một số triterpene khung lupane cũng đã được quan tâm nghiên cứu nhiều nhằm tạo ra các hợp ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 5 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 5

1.3. Các hợp chất triterpene khung lupane 1.3.1. Cấu trúc hóa học Hợp chất triterpene khung lupane thuộc lớp chất triterpene (C 30 H n ) - được tạo bởi 6 đơn vị isopren hợp với nhau bởi 2 mảnh C15 nối với nhau ở giữa theo cách đầu - đầu, ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 4 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 4

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu Ph.D.Ty cũng đã xác định một cách tương đối hàm lượng của một số triterpene khung lupane có trong loài này: Tiếp tục nghiên cứu về loài cây này của Việt Nam, trong một số công bố gần đây, Phan Van Kiem và các ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 3 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 3

1.1. Tổng quan về hai loài nghiên cứu 1.1.1. Loài Thông lá dẹt ( Pinus krempfii Lecomte) 1.1.1.1. Đặc điểm thực vật loài Thông lá dẹt Thông lá dẹt hay còn được gọi là Thông hai lá dẹt hay Thông lá dẹp, Thông Sré ( Pinus krempfii , tên đồng ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 2 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 2

Phổ HR-ESI-MS (positive ion) của chất PK7 88 Hình 4.26 Phổ 1 H NMR của chất PK7 (500 MHz, CD 3 OD) 89 Hình 4.27 Phổ 13 C và DEPT của chất PK7 (125 MHz, CD 3 OD) 89 Hình 4.28 Phổ HSQC của chất PK7 90 Hình 4.29 Phổ HMBC của chất PK7 90 Hình 4.30 Phổ NOESY của ...

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 1 thumb

Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Viện Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam Viện Hoá Học Lê Thị Hồng Nhung Nghiên Cứu Hóa Học Và Thăm Dò Hoạt Tính Sinh Học Của Loài Thông Lá Dẹt ( Pinus Krempfii Lecomte) Và Ngũ Gia Bì Hương ( Acanthopanax Trifoliatus L. ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số