Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 19

6. Kiểm định One Sample T – Test  Kiểm định One Sample T – Test cho các biến độc lập  Kiểm định One Sample T – Test cho biến Thương hiệu One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean TH1 140 3.98 .734 .062 TH2 140 4.02 .809 .068 TH3 140 4.01 ...

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 18

SDU4 1.000 .520 THQ1 1.000 .663 THQ2 1.000 .900 THQ3 1.000 .618 THQ4 1.000 .837 CCQ1 1.000 .597 CCQ2 1.000 .719 CCQ3 1.000 .703 CCQ4 1.000 .665 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Componen t Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums ...

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 17

 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của biến Giá cả Case Processing Summary N % Valid 140 100.0 Cases Excluded a 0 .0 Total 140 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbachs Alpha N of Items .707 4 Item-Total Statistics Scale Mean ...

Đánh Giá Thang Đo Bằng Hệ Số Tin Cậy Cronbach’S Alpha

 CLSP2 CLSP2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoàn toàn không đồng ý 2 1.4 1.4 1.4 Không đồng ý 10 7.1 7.1 8.6 Valid Trung lập Đồng ý 30 67 21.4 47.9 21.4 47.9 30.0 77.9 Hoàn toàn đồng ý 31 22.1 22.1 100.0 Total 140 100.0 100.0  CLSP3 CLSP3 Frequency ...

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 15

 Lý do khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ STATISTICS Thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp Chất lượng dịch vụ tốt Nhiều khách hàng tin dùng Mức giá hợp lý Chương trình ưu đãi hấp dẫn Khác N Valid Missing 140 140 140 140 140 140 0 0 0 0 0 0  ...

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 14

PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI KHẢO SÁT Mã số phiếu:. Xin chào quý công ty/tổ chức/cơ quan! Tôi là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Huế, hiện nay tôi đang thực hiện đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh ...

Nhóm Giải Pháp Về Nâng Cao Sự Đáp Ứng

Lựa chọn sử dụng dịch vụ. Vì vậy, tác giả đã đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao thương hiệu như sau: - Đẩy mạnh các chương trình quảng bá thương hiệu, các chiến lược Marketing như: kêu gọi các phản hồi tốt từ khách hàng đã và ...

Mô Hình Hành Động Hợp Lý (Theory Of Reasoned Action – Tra)

Thiết kế lại, tiêu chuẩn hóa, hoặc chế tạo bằng những cách thức sản xuất rẻ hơn mà không ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng hoạt động của sản phẩm. - Giai đoạn tìm kiếm người cung ứng Tùy vào loại tư liệu sản xuất mà các ...

Các Mô Hình Lý Thuyết Hành Vi Khách Hàng Tổ Chức

- Nhóm quyền lớn Quyền quản trị viên Fanpage (hay còn được gọi là Admin): là những người có thể quản lý tất cả khía cạnh của trang như: ```đăng và gửi tin nhắn Messenger với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, đăng ...

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 2

Bảng 2. 19: Phân tích tương quan Pearson 72 Bảng 2. 20: Đánh giá phù hợp của mô hình theo phương pháp Stepwise 73 Bảng 2. 21: Kết quả phân tích hồi quy 73 Bảng 2. 22: Tần số của phần dư chuẩn hóa 74 Bảng 2. 23: Kiểm định ANOVA 77 Bảng 2. 24: ...

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Quản Trị Kinh Doanh  Khóa Luận Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Quản Trị Fanpage Của Khách Hàng Tổ Chức Tại Công Ty Philip Entertainment ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số