Thống Kê Và Đánh Giá Của Khách Hàng Về Các Nhóm Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Sử Dụng Dịch Vụ Quản Trị Fanpage Của Công Ty


Bảng 2. 24: Thống kê và đánh giá của khách hàng về các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của Công ty Philip EntertainmentBiến quan sát

Hoàn toàn không

đồng ý


Không đông ý


Trung lập


Đồng ý

Hoàn toàn đồng ý


T

Giá trị trung bình

(Mean)

Giá trị Sig.

%

%

%

%

%

Test Value = 3

THƯƠNG HIỆU

TH1


2,1

21,4

52,9

23,6

15,770

3,98

0,000

TH2


4,3

18,6

47,9

29,3

14,942

4,02

0,000

TH3

0,7

2,9

18,6

50,7

27,1

14,893

4,01

0,000

TH4

0,7

2,1

25,7

47,9

23,6

13,522

3,91

0,000

GIÁ CẢ

GC1


1,4

21,4

38,6

38,6

16,886

4,14

0,000

GC2


5,7

15,7

45,7

32,9

14,781

4,06

0,000

GC3

1,4

5,0

27,9

37,1

28,6

10,897

3,86

0,000

GC4

0,7

4,3

26,4

40,7

27,9

12,189

3,91

0,000

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CLSP1


3,6

30,0

34,3

32,1

12,833

3,95

0,000

CLSP2

1,4

7,1

21,4

47,9

22,1

10,707

3,82

0,000

CLSP3

1,4

4,3

30,0

35,0

29,3

10,897

3,86

0,000

SỰ ĐÁP ỨNG

SDU1

1,4

6,4

15,7

35,7

40,7

13,089

4,08

0,000

SDU2

3,6

2,1

18,6

35,7

40,0

12,619

4,06

0,000

SDU3

2,9

2,9

20,7

40,0

33,6

12,155

3,99

0,000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 152 trang tài liệu này.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 12


SDU4


4,3

29,3

40,7

25,7

12,322

3,88

0,000

TÍNH HIỆU QUẢ

THQ1


6,4

28,6

32,1

32,9

11,596

3,91

0,000

THQ2

2,9

5,0

17,9

40,0

34,3

11,666

3,98

0,000

THQ3

3,6

2,9

20,7

42,1

30,7

11,343

3,94

0,000

THQ4

2,1

2,1

20,7

40,0

35,0

13,367

4,04

0,000

CHUẨN CHỦ QUAN

CCQ1

0,7

3,6

27,1

28,6

40,0

13,037

4,04

0,000

CCQ2

0,7

5,0

22,1

40,0

32,1

12,845

3,98

0,000

PHỤC VỤ

PV1

1,4

4,3

23,6

38,6

32,1

12,202

3,96

0,000

PV2

2,9

5,7

27,1

38,6

25,7

9,414

3,79

0,000

(Nguồn: Xử lý số liệu SPSS và Excel)

Theo số liệu phân tích được ở bảng 20, ta có:

- Giá trị Sig. của các nhóm nhân tố đều nhỏ hơn 0,05 (Sig. = 0,000 < 0,05) thỏa mãn điều kiện cho nên có cơ sở để bác bỏ giả thiết H0, kết luận các nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage là khác với mức 3.

- Giá trị T quan sát lớn hơn 0 nên có thể kết luận rằng mức độ đánh giá trung bình của khách hàng đối với các nhóm yếu tố là lớn hơn mức 3 (thuộc khoảng từ 3 – 4 là mức tương đối tốt).

Thông qua khảo sát này, Công ty Philip Entertainment cũng nhắm được các nhu cầu cũng như các ảnh hưởng đến nhu cầu của khách giúp có những biện pháp và chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn trong thời gian tới.


Bảng 2. 25: Thống kê và đánh giá của khách hàng về quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của Công ty Philip EntertainmentBiến quan sát

Hoàn toàn không

đồng ý


Không đông ý


Trung lập


Đồng ý

Hoàn toàn đồng ý


T

Giá trị trung bình

(Mean)

Giá trị Sig.

%

%

%

%

%

Test Value = 3

QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG

QDSD2


4,3

27,1

47,9

2,07

12,651

3,85

0,000

QDSD3


10,0

25,7

38,6

25,7

10,087

3,80

0,000

QDSD4


0,7

17,9

50,0

31,4

18,574

4,12

0,000

(Nguồn: Xử lý số liệu SPSS và Excel) Theo số liệu thống kê và xử lý cho thấy, tất cả Sig. = 0,000 (< 0.005) thỏa mãn điều kiện nên có cơ sở để loại bỏ giả thiết H0. Đánh giá trung bình của khách hàng về các biến quyết định sử dụng đều khác 0 nên chứng tỏ giá trị trung bình đánh giá của khách

hàng là khác 3. Trong đó, biến QDSD4 (cụ thể là biến “Tôi sẽ cân nhắc việc tiếp tục sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của Công ty TNHH MTV Philip Entertainment”) được khách hàng đánh giá ở mức trung bình là 4,12 nằm trong thang từ đồng ý đến hoàn toàn đồng ý, cho thấy được khả năng sẽ có lượng lớn khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trong tương lai.

Cơ sở thực tế về tính hiệu quả của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage

Khách hàng sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage thuộc rất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Điển hình dưới đây là kết quả tăng trưởng tháng 12/2020 của Nhà hàng DaeGook BBQ Buffet Huế khi sử dụng Gói 3 (5.000.000/tháng) của dịch vụ Quản trị Fanpage tại Công ty Philip Entertainment:

- Lượt thích trang tăng từ 1081 – 1859 lượt thích (tăng 778 lượt) tương đương

với 71,2%.


- Lượt theo dòi trang tăng từ 1050 – 1923 lượt theo dòi (tăng 873 lượt) tương đương với 83,14%.

- Doanh thu của nhà hàng tăng từ 965.000.000 đ – 1.545.000.000đ (tăng

580.000.000 đ) tương đương với 60,1% so với tháng 11/2020.

- Lợi nhuận thuần của nhà hàng tăng từ 386.000.000 đ – 618.000.000 đ (tăng

232.000.000 đ) tương đương với 60,1% so với tháng 11/2020.

Có thể thấy sau khi sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage, khách hàng đã có những phát triển rò rệt mang tính hiệu quả cao. Tất cả sự tăng trưởng đó được chứng minh qua sự tăng trưởng về mặt doanh thu dẫn đến sự tăng trưởng về mặt lợi nhuận thuần (sau khi trừ đi các chi phí khác) lên đến 60,1% vào tháng 12/2020. Số lượt khách hàng theo dòi và like Fanpage cũng tăng lên nhanh chóng cho thấy sự tăng trưởng tích cực khi khách hàng sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage tại Công ty Philip Entertainment.


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢN TRỊ FANPAGE CỦA CÔNG TY PHILIP ENTERTAINMENT

3.1. Căn cứ đề xuất định hướng các giải pháp

3.1.1. Định hướng phát triển công ty

Một công ty muốn phát triển bền vững thì phải xác định các chiến lược kinh doanh phù hợp với từng mục tiêu ngắn, trung và dài hạn để phù hợp với sự thay đổi của thị trường và hoạt động của công ty. Philip Entertainment với định hướng trở thành một doanh nghiệp hàng đầu vể cung cấp dịch vụ Quản trị Fanpage hàng đầu Việt Nam vì vậy công ty đã có một số định hướng phát triển trong tương lai.

Việt Nam là một thị trường có lượng người dùng các trang mạng xã hội lớn trên thế giới, trong đó Facebook là trang mạng xã hội có lượng người dùng lớn nhất hiện nay. Hiểu được những lợi thế đó, xu hướng các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Fanpage như một công cụ bán hàng online ngày càng gia tăng nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng giúp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để xây dựng và khai thác tối đa các giá trị của khách hàng từ kênh Fanpage đó là chuyện không dễ dàng. Cho nên ta nên tận dụng điều đó cùng với nguồn lực có chuyên môn, kinh nghiệm để phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ Quản trị Fanpage và đồng thời mở rộng quy mô thị trường ra các tỉnh khác. Công ty cần duy trì và phát huy các điểm mạnh và cố gắng hoàn thiện các điểm còn thiếu sót từ các ý kiến phản hồi từ khách hàng.

Nhận thức được tính tiềm năng mà thị trường này đem lại, các doanh nghiệp hay cá nhân tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ Quản trị Fanpage đang tăng nhanh do đó khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn và cân nhắc hơn trong quá trình lựa chọn quyết định sử dụng. Dưới đây là một số định hướng cho Công ty Philip Entertanment:

- Xác định chính xác khách hàng mục tiêu, đề xuất các chiến lược kinh doanh và marketing mix phù hợp.

- Mở rộng hoạt động bán hàng qua kênh trực tuyến và phát triển kênh trực tuyến.


- Nhận thức các cơ hội, thách thức từ bên ngoài để tận dụng các điểm mạnh và hạn chế các điểm yếu của công ty để phát triển vựng mạnh và lâu dài.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ Quản trị Fanpage; chú trọng đầu tư về nội dung, hình ảnh và xây dựng các ý tưởng độc đáo nhằm thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.

- Tập trung khâu chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

- Nghiên cứu các thay đổi của thị trường để đưa ra thêm nhiều bảng demo Fanpage cho khách hàng lựa chọn.

- Đầu tư xây dựng và phát triển thêm vể đội ngũ Marketing cho tương lai sắp tới.

- Luôn có các kế hoạch và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn giúp chủ động trong việc đánh giá hiệu quả mà dịch vụ Quản trị Fanpage đem lại.

- Đẩy mạnh các chương trình quảng bá thương hiệu, các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.

3.1.2. Phân tích ma trận SWOT

Dựa vào những phân tích từ môi trường bên ngoài và nội tại bên trong của doanh nghiệp, từ đó thấy được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và cả những thách thức của Philip Entertainment trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Quản trị Fanpage trên địa bàn Thành phố Huế để phân tích ma trận SWOT cho công ty nhằm thúc đẩy quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Bảng 2. 26: Phân tích ma trận SWOT


Cơ hội

Thách thức

O1

Nhu cầu khách hàng sử dụng dịch Quản trị Fanpage ngày càng tăng, đáp ứng thay đổi của xu hướng thị trường và xu hướng tiêu dùng.

T1

Thị trường Huế còn khó khăn trong việc chấp nhận sản phẩm/dịch vụ mới.

O2

Nguồn lực về ngành công nghệ - marketing đang được phát triển mạnh.

T2

Cơ sở hạ tầng, thiết bị kĩ thuật và nền tảng về quản lí các trang mạng xã hội còn hạn chế.


O3

Có ít nhà cung cấp dịch vụ Quản trị Fanpage hiện tại là cơ hội cho Philip Entertainment phát triển.

T3

Quy mô thị trường Thừa Thiên Huế chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

O4

Thành phố Huế nói riêng và Thừa Thiên Huế nói chung đang trên đà hội nhập.

T4

Các đối thủ cạnh tranh trong

nghành đều có nền tảng.

Điểm mạnh

Điểm yếu

S1

Nguồn lực tài chính vững mạnh.

W1

Chiến lược marketing còn chưa hoàn thiện.

S2

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, sáng tạo và làm việc nhiệt huyết.

W2

Gặp khó khăn trong việc tiếp cận với khách hàng tổ chức.

S3

Bộ máy quản lý có chuyên môn, kinh nghiệm trong công việc và điều hành nhân viên.

W3

Công ty vừa mới thành lập không lâu nên chưa có vị thế vững trên thị trường và chưa được nhiều người biết đến.

S4

Nhiều mẫu demo với nội dung đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

W4

Chưa có phòng kinh doanh đảm nhân mảng kinh doanh trực tuyến nên còn hạn chế về chạy quảng cũng như bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

- Chiến lược S – O

+ Đầu tư và mở rộng phát triển các mẫu nội dung, hình thức bài đăng và nhiều chức

năng hỗ trợ hơn.

+ Đầu tư công tác tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, nhân viên thiết kế, nhân viên

marketing có đầy đủ kiến thức và chuyên môn.

+ Mở rộng thị trường để khai thác tối đa khách hàng.


- Chiến lược S – T

+ Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, tạo các giá trị tăng thêm để duy trì khách hàng cũ nhằm đảm bảo nguồn doanh thu cố định và tạo nên hiệu ứng hào quang.

+ Lấy khách hàng làm trung tâm để định vị hình ảnh thương hiệu vững mạnh.

- Chiến lược W – O

+ Tăng cường quảng cáo dịch vụ của công ty trên các công cụ trực tuyến và mạng xã hội.

+ Duy trì các hoạt động kinh doanh hiện tại để tạo nền tảng phát triển hình ảnh của công ty.

+ Sử dụng các công cụ tìm kiếm khách hàng để thu thập thông tin khách hàng một cách chính xác giúp tiếp cận với khách hàng dễ dàng hơn.

- Chiến lược W – T

+ Chú trọng vào đầu tư phát triển chất lượng sản phẩm đặc biệt là nội dung và hình thức đăng bài.

+ Xác định rò khách hàng mục tiêu và xây dựng các chiến lược tập trung khai thác nhóm khách hàng mục tiêu đó.

+ Xác định rò đối thủ cạnh trang trực tiếp của mình và các hoạt động kinh doanh của

đối thủ để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

3.2. Một số giải pháp thúc đẩy quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tại Công ty Philip Entertainment

Để nâng cao số lượng khách hàng sử dụng dich vụ Quản trị Fanpage, công ty cần phải nâng cao các nhân tố ảnh hưởng đển quyết định sử dụng dịch vụ: “Thương hiệu”, “Giá cả”, “Sự đáp ứng”, “Tính hiệu quả” và “Chuẩn chủ quan”.

3.2.1. Nhóm giải pháp về nâng cao thương hiệu

Xây dựng và phát triển thương hiệu là việc rất quan trọng của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh ngày nay. Khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn cho việc thỏa mãn nhu cầu của mình nhưng họ ít có thời gian tìm hiểu, cân nhắc và quyết định cho nên khách hàng thường tin tưởng vào sự nổi tiếng của thương hiệu khi quyết định

Xem tất cả 152 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí