Mẫu Dựa Trên Đặc Điểm Kinh Nghiệm Làm Việc‌

Sơ đồ 2.5: Thu nhập Mức thu nhập 9.4% 12.4% 14.1% 33.5% Dưới 3 triệu Từ 3 - ưới triệu Từ - ưới 7 triệu Từ 7 - 10 triệu Trên 10 triệu 30.6% (Nguồn: Phân tích dữ liệu từ điều tra của tác giả) Dữ liệu phân phối theo thu nhập như sau: - ...

Tình Hình Thu Thập Dữ Liệu Nghiên Cứu Định Lượng

44 Dữ liệu thu được sẽ mã hóa và được xử lý bằng phần mềm SPSS 20. Các bước thực hiện như sau: + Bước 1: Mã hóa dữ liệu. + Bước 2: Thống kê mô tả. + Bước 3: Kiểm định độ tin cậy của các thang đo. + Bước 4: Phân tích nhân ...

Cơ Cấu Bộ Máy Tổ Chức Quản Lý Bộ Phận Nhà Hàng

- Ngoài ra còn tổ chức phục vụ tiệc cưới, tiệc hội nghị khách hàng, tiệc tổng kết cơ quan, pha chế thức uống đơn giản như cà phê, trà, nước ép trái cây, v.v. - Chuẩn bị và phục vụ cho khách đoàn đặt trước hoặc khách lẻ trong ...

Khái Niệm Về Tạo Động Lực Làm Việc Của Người Lao Động

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm về nhà hàng trong khách sạn 1.1.1 Định nghĩa Cùng với sự phát triển của kinh tế và đời sống của con người ngày càng cao thì hoạt động du lịch trong đó có hoạt động kinh oanh nhà hàng cũng không ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số