Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo động lực cho người lao động tại nhà hàng Le Champa – Resort & Spa Le Belhamy - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH – NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NHÀ HÀNG

LE CHAMPA – RESORT & SPA LE BELHAMY

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo động lực cho người lao động tại nhà hàng Le Champa – Resort & Spa Le Belhamy


Ngành: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo động lực cho người lao động tại nhà hàng Le Champa – Resort & Spa Le Belhamy - 1


Giảng viên hướng dẫn: Th.S Hồ Thị Phương Loan Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoàng Phước MSSV: 1311160603 Lớp: 13DKS07


TP. Hồ Chí Minh, 2017


Tôi tên Nguyễn Thị Hoàng Phước xin cam đoan các số liệu, thông tin sử dụng trong bài Khóa luận tốt nghiệp này được thu thập từ nguồn thực tế tại Công ty, trên các sách báo khoa học chuyên ngành (có trích dẫn đầy đủ và theo đúng quy định); Nội dung trong bài khóa luận này do kinh nghiệm của bản thân được rút ra từ quá trình nghiên cứu và thực tế tại Resort & Spa Le Belhamy KHÔNG SAO CHÉP từ các nguồn tài liệu, báo cáo khác.

Nếu sai sót Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo qui định của Nhà Trường và Pháp luật.


Sinh viên

(ký tên, ghi đầy đủ họ tên)


Nguyễn Thị Hoàng Phước


Lời đầu tiên, tôi – sinh viên Nguyễn Thị Hoàng Phước, xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, các thầy cô khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, đặc biệt là GVHD Th.S Hồ Thị Phương Loan, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Với những lời chỉ dẫn, sự tận tình hướng dẫn và những lời động viên, góp ý của cô đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Resort & Spa Le Belhamy, cùng toàn thể các anh chị quản lý, nhân viên, bạn bè tại đây đã nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể thực tập, tiếp cận thực tiễn một cách hiệu quả nhất. Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Resort & Spa Le Belhamy luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.

Do thời gian thự tcập chưa lâu, trình độ lý luận cũng như kiến thức chuyên ngành còn hạn chế, nên trong quá trình thực tập và viết khóa luận này vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được những ý kiến, phản hồi của các thầy cô, anh chị về bài luận văn này để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.


NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP


Họ và tên sinh viên: …………………………………………………………..

MSSV: …………………………………………………………..

Lớp: …………………………………………………………..


1. Thời gian thực tập

……………………………………………………………………………….........

..................………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….............

2. Bộ phận thực tập

……………………………………………………………………………….........

..................………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….............

3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật

…………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………….............

4. Nhận xét chung

…………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………….............


Đơn vị thực tập


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Họ và tên sinh viên: ...........................................................................................

MSSV: ...........................................................................................

Lớp: ...........................................................................................


………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nhận xét chung

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tp.HCM, ngày ....... tháng ....... năm 20....

Giảng viên hướng dẫn


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xii

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2

3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 2

3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

4.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 2

4.2 Phương pháp nghiên cứu 2

4.2.1 Nghiên cứu định tính 2

4.2.2 Nghiên cứu định lượng 3

5. Kết cấu của khoá luận 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4

1.1 Khái niệm về nhà hàng trong khách sạn 4

1.1.1 Định nghĩa 4

1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 4

1.1.2.1 Chức năng của nhà hàng 4

1.1.2.2 Nhiệm vụ của nhà hàng 4

1.2 Khái niệm về tạo động lực làm việc của người lao động 5

1.2.1 Khái niệm về động lực làm việc 5

1.2.2 Bản chất của động lực lao động 6

1.2.3 Khái niệm về tạo động lực làm việc cho người lao động 7

1.2.4 Lợi ích của nâng cao động lực cho người lao động 7

1.3 Các học thuyết về tạo động lực làm việc của người lao động 8

1.3.1 Thuyết ERG của Clayton Alderfer 8

1.3.2 Thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg 10

1.3.3 Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 12

1.3.4 Thuyết công bằng của J. Stacy. Adams 12

1.3.5 Thuyết đặt mục tiêu của Edwin Locke 13

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động 14

1.4.1 Yếu tố thuộc về bản thân người lao động 14

1.4.2 Yếu tố thuộc về công việc 15

1.4.3 Các yếu tố thuộc về tổ chức 16

1.4.4 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 18

1.5 Mô hình nghiên cứu đề xuất 19

1.5.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 19

1.5.2 Các giả thiết liên kết 19

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 20

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NHÀ HÀNG LE CHAMPA – RESORT & SPA LE BELHAMY 21

2.1 Giới thiệu về Resort & Spa Le Belhamy 21

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 21

2.1.2 Đặc điểm và vị trí địa lý của Resort & Spa Le Belhamy 21

2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Resort & Spa Le Belhamy 22

2.1.3.1 Chức năng 22

2.1.3.2 Nhiệm vụ 22

2.1.4 Tình hình sử dụng cơ sở vật chất 23

2.1.4.1 Về sử dụng mặt bằng 23

2.1.4.2 Về cơ sở vật chất khác 24

2.1.5 Các dịch vụ của Resort 25

2.1. .1 Các ịch vụ tính phí 25

2.1. .2 Các ịch vụ miễn phí 26

2.2 Giới thiệu về nhà hàng Le Champa 27

2.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của nhà hàng 27

2.2.1.1 Chức năng 27

2.2.1.2 Nhiệm vụ 27

2.2.2 Cơ sở vật chất – kỹ thuật tại nhà hàng 28

vii

2.2.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý bộ phận nhà hàng 29

2.2.3.1 Sơ đồ tổ chức 29

2.2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 30

2.2.4 Mối quan hệ giữa bộ phận nhà hàng với các bộ phận khác trong Resort31 2.2.4.1 Với bộ phận lễ tân 31

2.2.4.2 Với bộ phận buồng 31

2.2.4.3 Với bộ phận kỹ thuật 31

2.2.4.4 Với bộ phận kế toán 31

2.2.5 Thực trạng hoạt động kinh doanh của nhà hàng 31

2.2.6 Mục tiêu và định hướng phát triển trong thời gian tới 33

2.3 Nguồn lao động tại nhà hàng Le Champa – Resort Le Belhamy 33

2.3.1 Vai trò 33

2.3.2 Đặc điểm 33

2.4 Thực trạng động lực làm việc của người lao động tại nhà hàng Le Champa – Resort & Spa Le Belhamy 34

2.4.1 Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 34

2.4.2 Các yếu tố thuộc về đặc điểm công việc 35

2.4.3 Các yếu tố thuộc về đặc điểm tổ chức 37

2.4.4 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 40

2. Phương pháp nghiên cứu 42

2.5.1 Quy trình nghiên cứu 42

2.5.2 Thiết kế nghiên cứu 42

2.5.2.1 Nghiên cứu định tính 42

2.5.2.2 Nghiên cứu định lượng 43

2. .3 Phương pháp chọn mẫu 44

2.5.4 Thiết kế bảng câu hỏi 44

2.6 Xây dựng thang đo 45

2.7 Xử lý dữ liệu nghiên cứu 47

2.7.1 Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lượng 47

2.7.2 Cách thức xử lý dữ liệu nghiên cứu 48

2.8 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 49

2.8.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 49

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.1/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số