Hoàng Anh Và Ngô Công Hoàn (2002). Giao Ti Ếp Sư Ph Ạm . Nxbgd

Nghiệm cho thấy các mô hình và kĩ thuật dạy học dựa vào tương tác (thiết kế ở trên) bước đầu đem lại hiệu quả trong quá trình dạy học thực tế cho sinh viên khoa GDTH ở trường ĐHSP. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Từ quá trình và kết quả ...

Tiêu Chuẩn Và Thang Đo Trong Thực Nghiệm

Thích tối ưu giữa chức năng của phương pháp và bản chất của chủ thể học. Những giá trị và kinh nghiệm được người học huy động để đáp ứng một nhiệm vụ học tập cụ thể tạo ra một cấu trúc tâm lí chuyên biệt đặc trưng ...

Điều Kiện Tiến Hành Dạy Học Dựa Vào Tương Tác

Của hoạt động dạy học bao gồm: ng ười dạy, người học và nội dung dạy học… Trong khi đó, dạy học dựa vào tương tác xác định ba yếu tố cơ bản của hoạt động dạy học bao gồm ng ười học, người dạy và môi trường dạy ...

Bản Chất V À Đặc Trưng Của Dạy Học Dựa V Ào Tương Tác

Dưới đây sẽ phân tích các dạng t ương tác chủ đạo và vai trò của chúng trong quá trình dạy học. 1) Tương tác người dạy - người học Tương tác người dạy - người học là một trong những mối quan hệ tương tác chủ đạo trong dạy ...

Bản Chất V À Các Dạn G Tương Tác Trong Dạy Học

Hội. Bởi v ì nó chỉ có nhiệm vụ tái hiện các giá trị tinh thần của con ng ười đã được vật chất hóa bằng cách nào đó để t rở lại thành giá trị tinh thần bên trong người học và do đó dạy học cũng không hề có chức năng tạo ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top