Sơ Đồ Tuần Tự Thêm Thành Viênhình 78. Sơ Đồ Tuần Tự Đăng Xuất

Hệ thống quản lý bán hàng online - 9

Hình 76. Sơ đồ tuần tự đăng xuấtHình 77. Sơ đồ tuần tự thêm thành viênHình 78. Sơ đồ tuần tự đăng xuấtHình 79. Sơ đồ tuần tự thêm thành viên

Hình 80. Sơ đồ tuần tự đặt hàngHình 81. Sơ đồ tuần tự thêm thành viên

54

Hình 86. Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩmHình 87. Sơ đồ tuần tự thêm 1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 102 trang: Hệ thống quản lý bán hàng online

Hình 86. Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩmHình 87. Sơ đồ tuần tự thêm vào giỏ hàng


Hình 82. Sơ đồ tuần tự đặt hàng

Hình 85. Sơ đồ tuần tự thêm vào giỏ hàngHình 83. Sơ đồ tuần tự thêm vào giỏ hàngHình 84. Sơ đồ tuần tự đặt hàng

55

56 Hình 92. Sơ đồ tuần tự sửa thông tin sản phẩmHình 93. Sơ đồ tuần tự 2

56

Hình 92. Sơ đồ tuần tự sửa thông tin sản phẩmHình 93. Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm

Hình 91. Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm


Hình 88. Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩm

Hình 89. Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩmHình 90. Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩm

Hình 94. Sơ đồ tuần tự sửa thông tin sản phẩm Hình 95. Sơ đồ lớp (P1)Hình 3

Hình 94. Sơ đồ tuần tự sửa thông tin sản phẩm


Hình 95. Sơ đồ lớp (P1)Hình 96. Sơ đồ tuần tự sửa thông tin sản phẩm

3.5.4. Sơ đồ lớp


Hình 97. Sơ đồ lớp (P1) Hình 98. Sơ đồ lớp (P2)Hình 99. Sơ đồ lớp (P1) Hình 4


Hình 97. Sơ đồ lớp (P1)


Hình 98. Sơ đồ lớp (P2)Hình 99. Sơ đồ lớp (P1)

Hình 100. Sơ đồ lớp (P2) Hình 101. Sơ đồ lớp (P3)Hình 102. Sơ đồ lớp (P2) 5

Hình 100. Sơ đồ lớp (P2)


Hình 101. Sơ đồ lớp (P3)Hình 102. Sơ đồ lớp (P2)

Hình 103. Sơ đồ lớp (P3) Hình 104. Cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ (P1)Hình 6

Hình 103. Sơ đồ lớp (P3)


Hình 104. Cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ (P1)Hình 105. Sơ đồ lớp (P3)

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG‌


4.1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ


Hình 106. Cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ (P1) Hình 107. Cơ sở dữ liệu và 7

Hình 106. Cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ (P1)


Hình 107. Cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ (P2)Hình 108. Cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ (P1)

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 29/06/2022
Đánh giá:
4.6/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số