Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam

Xem tất cả 120 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 15

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 15

23. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 26-SL "Truy tố các việc phá huỷ công sản", ngày 25.02.1946. 24. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 4-SL "Uỷ ban bảo vệ khu quyền ân xá, ân ...

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 14

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 14

Trong thời hạn hai năm hoãn thi hành, người bị kết án không phạm tội do cố ý thì sau khi đủ hai năm, hình phạt tử hình được thay thế bằng tù chung thân; nếu như người bị kết án có biểu hiện hối cải, lập công thì sau hai năm hình ...

Một Số Giải Pháp Cụ Thể Nhằm Giảm Và Tiến Tới Xoá Bỏ Hình Phạt Tử Hình Trong Luật Hình

Một Số Giải Pháp Cụ Thể Nhằm Giảm Và Tiến Tới Xoá Bỏ Hình Phạt Tử Hình Trong Luật Hình

Hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp) [74]. Đặc biệt tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, một bản Hiến pháp được tiến hành lấy ý kiến rộng rãi toàn thể nhân dân trong cả nước và được quốc hội thông ...

Đánh Giá Các Quy Phạm Về Hình Phạt Tử Hình Trong Luật Hình Sự Việt Nam - Những Tồn Tại,

Đánh Giá Các Quy Phạm Về Hình Phạt Tử Hình Trong Luật Hình Sự Việt Nam - Những Tồn Tại,

2.3. Đánh giá các quy phạm về hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam - những tồn tại, hạn chế của các quy định này trong luật hiện hành 2.3.1. Đánh giá chung quy định của pháp luật hình sự về hình phạt tử hình Khi bàn về ...

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 11

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 11

Cũng rất đồng tình với quan điểm lập luận của một số chuyên gia là nên bỏ tử hình đối với tội hiếp dâm trẻ em bởi những lý do sau: Thứ nhất, trong thực tiễn xét xử thì tội phạm này xảy ra không nhiều. Mặt khác nếu chúng ta ...

Số Liệu Người Bị Tòa Án Cấp Sơ Thẩm Kết Án Tử Hình Từ Năm 1992 Đến Năm 2003

Số Liệu Người Bị Tòa Án Cấp Sơ Thẩm Kết Án Tử Hình Từ Năm 1992 Đến Năm 2003

Hình sự trong những năm gần đây cho thấy: Mặc dù hình phạt tử hình được quy định áp dụng đối với 22 tội danh với 23 cấu thành tội phạm nhưng trên thực tế các Tòa án chủ yếu áp dụng đối với một số trường hợp phạm tội ...

Các Quy Định Của Luật Hình Sự Việt Nam Giai Đoạn 1999- Đến Nay Về Hình Phạt Tử Hình

Các Quy Định Của Luật Hình Sự Việt Nam Giai Đoạn 1999- Đến Nay Về Hình Phạt Tử Hình

Một bước phát triển hết sức quan trọng trong lập pháp hình sự của nước ta. Bởi lẽ, lần đầu tiên các nhà làm luật đã quy định hệ thống hình phạt, cũng như nội dung, điều kiện áp dụng và phạm vi áp dụng của từng loại hình ...

Lịch Sử Hình Thành Các Quy Định Về Hình Phạt Tử Hình Trong Luật Hình Sự Việt Nam

Lịch Sử Hình Thành Các Quy Định Về Hình Phạt Tử Hình Trong Luật Hình Sự Việt Nam

Chương 2 THỰC TRẠNG NHỮNG QUY PHẠM CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY 2.1. Lịch sử hình thành các quy định về hình phạt tử hình trong luật hình sự ...

Phạm Vi Hạn Chế (Không) Áp Dụng Hình Phạt Tử Hình Đối Với Một Số Tội Danh Trong Bộ Luật

Phạm Vi Hạn Chế (Không) Áp Dụng Hình Phạt Tử Hình Đối Với Một Số Tội Danh Trong Bộ Luật

Với quy định này chính là thể hiện tính nhân đạo khoan dung mang ý nghĩa giáo dục cao, có sự cảm thông sâu sắc của toàn xã hội. Dưới góc độ nghiên cứu đề tài tôi nhận thấy: người tàn tật về thể chất, chính là họ đang bị ...

Đối Tượng Và Phạm Vi Của Việc Hạn Chế Và Tiến Tới Xóa Bỏ Hình Phạt Tử Hình

Đối Tượng Và Phạm Vi Của Việc Hạn Chế Và Tiến Tới Xóa Bỏ Hình Phạt Tử Hình

Giai cấp thống trị. Có thể thấy rằng, việc coi trọng hành vi nguy hiểm nào đó là tội phạm, bên cạnh yêu cầu nhằm duy trì trật tự xã hội, Nhà nước rất quan tâm đến việc hành vi đó có xâm phạm đến lợi ích và sự tồn tại của ...

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 5

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 5

Thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự để tuyên phạt tử hình đối với người phạm tội sao cho đúng người, đúng tội. Việc xét đơn xin ân giảm án tử hình của Chủ tịch nước là một thủ ...

Hình Phạt Tử Hình Và Cơ Sở Nhằm Giảm Và Tiến Tới Xoá Bỏ Hình Phạt Này Trong Luật Hình Sự

Hình Phạt Tử Hình Và Cơ Sở Nhằm Giảm Và Tiến Tới Xoá Bỏ Hình Phạt Này Trong Luật Hình Sự

Mức án tử hình tại các cuộc hội thảo nghiên cứu hoàn thiện Bộ luật hình sự sửa đổi của các chuyên gia, để từ đó đưa ra quan điểm: Hình phạt tử hình quy định trong luật hình sự liên quan đến quyền sống của con người. Ở ...

Cơ Sở Phương Pháp Luận Và Phương Pháp Nghiên Cứu

Cơ Sở Phương Pháp Luận Và Phương Pháp Nghiên Cứu

5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở vận dụng phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Nhà nước và Pháp luật, về tội phạm học, xã hội học; về quan điểm của ...

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 2

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 2

1.2. Về góc độ lập pháp Nhìn chung ở hầu hết các NNPQ có tính đích thực thì các chế định của pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp hình sự (TPHS) nói chung và PLHS nói riêng chính là để bảo vệ các quyền và tự do của con người về mặt ...

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 1

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Đặng Ngọc Thanh Chuyên Ngành : Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự Mã Số : 60 38 01 04 Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Cán Bộ Hướng Dẫn Khoa Học: Gs.tskh. Lê Văn Cảm Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Luận Văn ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số