Tình hình song ngữ khmer việt tại đồng bằng sông cửu long – một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn

Xem tất cả 18 trang, được chia thành 2 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Tình hình song ngữ khmer-việt tại đồng bằng sông cửu long – một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn - 2 thumb

Tình hình song ngữ khmer-việt tại đồng bằng sông cửu long – một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn - 2

Một số biểu hiện được nhận thấy rời rạc như các nguyên âm đầu âm môi răng /v/ thành một âm xát hai môi [ β ], /r/ thành một âm tắc tiền thanh hầu hoá [/ʔr/]. 3.3.1 Giao thoa thanh điệu tiếng Việt của người Khmer song ngữ. Do hệ ...

Tình hình song ngữ khmer-việt tại đồng bằng sông cửu long – một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn - 1 thumb

Tình hình song ngữ khmer-việt tại đồng bằng sông cửu long – một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn - 1

Đinh Lư Giang Tình Hình Song Ngữ Khmer-Việt Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long – Một Số Vấn Đề Lý Thuyết Và Thực Tiễn Người Hướng Dẫn: Gs.ts Bùi Khánh Thế Luận Án Tiến Sỹ Ngôn Ngữ Học Phần Mở Đầu 1. Lý Do Chọn Đề Tài - Dân Tộc ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số