Yêu Cầu Bảo Vệ Quyền Con Người, Quyền Công Dân

Chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, trong đó có tội MBTPCMT. Đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng, trong đó có tội MBTPCMT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. ...