Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam

Xem tất cả 169 trang, được chia thành 20 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 20 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 20

591 Vũ Hồng Vân 24 Nguyễn Trường tộ HN 642 Bùi Đức Tuế 58 Trần Nhân Tông 643 Thái Kim Long P314 TT ban DNTƯ NGọc KHánh 644 Phạm Thị Thu Thu P314 tt Ban DNTW NGọc Khánh 645 Trần Phi Hoàng 19 F Giáp nhất Nhân Chính TX 646 Triệu Thế Ngọc P42 B1 Thành ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 19 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 19

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM TIỀN GỬI CỦA AGRIBANK ĐƯỢC KHẢO SÁT TT Họ tên khách hàng Địa chỉ 1 Trần Thị Liên Số 1 ngách 178/22 Tây Sơn, HN 2 Nguyễn Thị Hạnh Số 7 Nguyễn Khuyến, Đ.Đa, HN 3 Lương Văn Mạnh Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 18 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 18

K T LU N Cho đến nay, Agribank vẫn đang là ngân hàng lớn nhất, dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về vốn, tài sản, nguồn nhân lực, mạng lưới hoạt động, số lượng khách hàng. Năm 2014 và những năm tiếp theo, Agribank xác định ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 17 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 17

Đóng lại, toàn bộ các giao dịch nội bộ nhận vốn, gửi vốn giữa chi nhánh và hội sở chính tại phân hệ Treasury sẽ được tất toán với lãi suất giữ nguyên như đang thực hiện trên số ngày thực tế. Đồng thời thay thế bằng tài ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 16 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 16

- Phân quyền và trách nhiệm của các bộ phận trong quyết định lãi suất tiền gửi và cho vay: Một chính sách lãi suất chung nếu chỉ tuyên bố không thôi thì chưa đủ. Những ai tham gia quyết định lãi suất cần nắm vững những nguyên ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 15 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 15

- Phân tích trong tình huống kịch bản NH gặp khó khăn riêng về thanh khoản: Sử dụng mô hình cảnh báo sớm bằng cách đưa một số biến cơ bản làm tác động tới sự thay đổi đột ngột hành vi ứng xử của khách hàng tại NH mà ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 14 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 14

Chung đối với mức vốn đạt yêu cầu. Trong những trường hợp mà ngân hàng phải đối mặt với tình hình rủi ro lãi suất, thanh khoản đáng kể trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh của mình thì ngân hàng cần phải phân bổ ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 13 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 13

Vực này. Biểu đồ 2.20. Tỉ lệ gia tăng nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ Đơn vị: % Nguồn: [24] Vì vậy, năm 2009, NHNN thấy rõ vấn đề này và đã đưa BĐS vào lĩnh vực hạn chế cho vay cũng như hạn chế cho vay các lĩnh vực ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 12 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 12

G P lũy kế trên 1 năm âm vào 31/12/2009 và dương vào các thời điểm còn lại nhưng cũng có xu hướng giảm, vì vậy nếu lãi suất ngoại tệ có biến động bất lợi thì rủi ro lãi suất mà ngân hàng gặp phải cũng được giảm đi.  Biến ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 11 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 11

Agribank không theo dõi và báo cáo chỉ tiêu này. Đến khi Thông tư 13/2010/TT- NHNN bắt đầu có hiệu lực thay thế QĐ 457/2005/QĐ-NHNN thì chỉ tiêu này mới được các ngân hàng tính toán và theo dõi báo cáo. Số liệu ở biểu đồ 2.15 được lấy ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 10 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 10

Hiện ở tỉ lệ thu nhập góp vốn đầu tư dài hạn trên mỗi đồng vốn góp rất thấp và có xu hướng giảm trong 3 năm gần đây (Bảng 2.7). Như vậy, có thể đánh giá cơ cấu TSC sinh lời của Agribank mặc dù chiếm tỉ trọng lớn và có ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 9 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 9

Với sự sụt giảm mạnh về tốc độ của vốn huy động đã làm cho qui mô vốn huy động cũng giảm, vốn huy động chiếm t 90% tổng nguồn vốn năm 2008 đã giảm xuống còn 88,1 năm 2014. Điều đó chứng tỏ việc đưa ra chỉ tiêu kế hoạch ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 8 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 8

Đưa ra quyết định quản trị rủi ro lãi suất của Agribank. Cụ thể: Trường hợp các chi nhánh muốn cho vay thấp hơn mức lãi suất sàn theo qui định để cạnh tranh với các TCTD khác, Giám đốc chi nhánh phải gửi văn bản giải trình lên ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 7 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 7

CHƯƠN 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ, TÀI SẢN CÓ CỦA NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1.1. Sự hình thành và phát triển ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 6 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 6

Tại và kế hoạch); Báo cáo chênh lệch so với số thực tế trước đó, ngân sách và khế ước; số thực tế và dự báo đối với hạn mức và hướng dẫn chính sách ALM; tình hình thị trường, kịch bản lãi suất; hệ số thanh khoản và ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 5 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 5

B. Quản trị rủi ro thanh khoản của NHTM Một trong những mục tiêu quan trọng của quản trị rủi ro thanh khoản là phải đảm bảo duy trì được khả năng thanh khoản của ngân hàng với chi phí thấp nhất. Để đánh giá chất lượng quản ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 4 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 4

Cân xứng về kì hạn TSC và TSN của ngân hàng kết hợp với sự biến động của lãi suất thị trường. Như vậy, một trong những biện pháp quan trọng để phòng ng a rủi ro lãi suất là các NHTM phải tích cực duy trì sự cân xứng về kì ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 3 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 3

Hệ thống có thể xảy ra. 1.1.3. Nội dung quản trị tài sản Nợ, tài sản Có của ngân hàng thương mại 1.1.3.1. Quản trị cấu trúc bảng Cân đối kế toán của ngân hàng Quản trị cấu trúc bảng Cân đối kế toán nhằm gia tăng lợi nhuận ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 2 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 2

Mô hình để lượng hóa rủi ro lãi suất đến các biện pháp phòng ng a, hạn chế RRLS. Luận án đã làm rõ thực trạng rủi ro lãi suất và thực tế công tác quản lí rủi ro lãi suất tại Agribank và PTNT Việt Nam. Trên cơ sở đó đánh ...

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 1 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Của Riêng Tôi. Các Thông Tin Và Kết Quả Nghiên Cứu Trong Luận Án Là Do Tôi Tự Tìm Hiểu, Đúc Kết Và Phân Tích Một Cách Trung Thực, Phù Hợp Với Tình Hình Thực Tế. Nghiên ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số