Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh trang thiết bị giáo dục bậc học mầm non Khánh An - 14

Gắng khắc phục những yếu điểm còn tồn tại. TÀI LIỆU THAM KHẢO‌ Sách 1. PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng (2008), “Đào tạo và quản lý nhân lực kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam”, NXB từ điển Bách Khoa. 2. Vũ Thế Bá ...

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh trang thiết bị giáo dục bậc học mầm non Khánh An - 13

Nhân viên, cụ thể là tổ trưởng, phó phòng và trưởng phòng. Kết quả đánh giá của mỗi nhân viên phải được thông báo công khai, minh bạch và lưu giữ trong hồ sơ cá nhân phục vụ cho mục đích khen thưởng, quy hoạch, đề bạt cán bộ ...

Môi Trường Làm Việc Của Công Nhân Viên Trong Doanh Nghiệp

Người trúng tuyển vào làm việc tại Công ty, tuỳ theo yêu cầu công việc sẽ được ký Hợp đồng lao động bằng một trong ba loại sau : ­ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. ­ HĐLĐ xác định ...

Thực Trạng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Tnhh Khánh An‌

­ Đánh giá chung về chất lượng nguồn nhân lực của công ty thông qua các chỉ tiêu: Thể lực nguồn nhân lực; Trình độ chuyên môn được đào tạo; Đạo đức, tác phong làm việc  Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng lao động: ...

Phương Pháp Tổng Hợp Và Xử Lý Số Liệu‌

­ Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quyết định tổ chức lại công ty; Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ...

Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại

Địa chỉ xưởng sản xuất : Sơn Đồng – Hoài Đức (thuộc Hà Tây cũ) – Hà Nội Điện thoại : 043.9725775 – 043.9725766 Fax : 043.9725871 Email : khanhantoyscompany@gmail.com Web : http://www.khanhan.vn Giám đốc : Nguyễn Xuân Tịnh Số đăng ký kinh doanh : ...

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nhân Lực‌

Từ những quan niệm trên có thể hiểu: nguồn nhân lực là tổng hoà giữa thể lực, trí lực và đạo đức tồn tại trong toàn bộ lực lượng lao động. 2.1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực‌ Nhân lực là nguồn lực có giá trị đóng vai trò ...

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh trang thiết bị giáo dục bậc học mầm non Khánh An - 2

DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Hoạt động sản xuất 31 Bảng 3.2 Hoạt động kinh doanh thương mại 34 Bảng 3.3 Tình hình tài chính của Công ty 36 Bảng 3.4 Tình hình lao động của công ty năm 2011 37 Bảng 4.1 Đội ngũ lao động của công ty 53 Bảng 4.2 ...

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh trang thiết bị giáo dục bậc học mầm non Khánh An - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Rằng, Toàn Bộ Nội Dung Trong Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Là Do Tự Tôi Nghiên Cứu, Tìm Hiểu Thực Tế Tại Công Ty Tnhh Khánh An Cùng Với Việc Tham Khảo Các Bài Viết Trên Sách, Báo, Tạp Chí, Internet, Các ...