Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2018

Xem tất cả 138 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 17

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 17

PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH (Mô hình chăn nuôi lợn thịt) Tên người điều tra: Hứa Ngọc Sỹ Thời gian điều tra: Ngày . tháng . năm 2018 Phần I: Thông tin về hộ điều tra I. Thông tin chung về chủ hộ 1 . Họ tên chủ hộ: . 2 . Tuổi: . 3. ...

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 16

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 16

11. Ông (bà) có được tuyên truyền về triển khai các mô hình khuyến nông không? Có Không Thông qua hình thức nào? (1) Đào tạo, tập huấn (2) Tuyên truyền của cán bộ KN (3) Phát tờ rơi (4) Đài tuyền thành của huyện/ti vi 12. Anh chị có trực ...

Ubnd Tỉnh Bắc Kạn (2016), “Quyết Định Số 421/qđ-Ubnd Ngày 31/3/2016 Về Việc Phê Duyệt Kết

Ubnd Tỉnh Bắc Kạn (2016), “Quyết Định Số 421/qđ-Ubnd Ngày 31/3/2016 Về Việc Phê Duyệt Kết

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận - Trong giai đoạn 2016-2018, huyện Pác Nặm đã triển khai 46 mô hình khuyến nông, trong đó 21 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 23 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi và 2 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản. ...

Giải Pháp Về Vốn Đầu Tư Và Huy Động Vốn Đầu Tư

Giải Pháp Về Vốn Đầu Tư Và Huy Động Vốn Đầu Tư

Tiêu chung đến mục tiêu cụ thể. Việc xác định rò và chính xác mục tiêu (mục đích) của công việc ngay từ đầu là điều hết sức quan trọng và đảm bảo cho sự thành công của công việc. Và tất nhiên nếu đặt mục tiêu không chính ...

Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Liên Quan Đến Khuyến Nông

Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Liên Quan Đến Khuyến Nông

Thường xảy ra lũ quét ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân. Ngoài ra, do địa hình của huyện chủ yếu là núi cao, độ dốc tương đối lớn nên gây khó khăn cho sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sinh ...

Kết Quả Về Nhận Thức Và Nhân Rộng Mô Hình Khuyến Nông

Kết Quả Về Nhận Thức Và Nhân Rộng Mô Hình Khuyến Nông

Trên cơ sở kết quả điều tra 40 hộ chăn nuôi trồng trọt trên địa bàn huyện Pác Nặm cho thấy vai trò của xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông trồng trọt với việc nâng cao nhận thức như sau: phần lớn các hộ dân đều đánh giá ...

Chi Phí Đầu Tư Cho Mô Hình Chăn Nuôi Khuyến Nông Và Mô Hình Chăn Nuôi Truyền Thống

Chi Phí Đầu Tư Cho Mô Hình Chăn Nuôi Khuyến Nông Và Mô Hình Chăn Nuôi Truyền Thống

Như vậy, các mô hình khuyến nông canh tác lúa Sri trên địa bàn huyện Pác Nặm đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân, từng bước xoá đói giảm nghèo, hạn chế việc phá rừng đốt ...

Tác Động Về Kinh Tế, Xã Hội Của Mô Hình Nghiên Cứu

Tác Động Về Kinh Tế, Xã Hội Của Mô Hình Nghiên Cứu

Nuôi lợn thịt 2 Mô hình vỗ béo trâu bò 2017 Xã Giáo Hiệu 600 582 97,0 270 245 90,7 220 Nguồn: Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Pác Nặm Do quy mô đàn gia súc (đàn lợn, đàn trầu bò) khá lớn nên hoạt động nghiệm thu không đánh giá được ...

Hoạt Động Tuyền Truyền Với Các Mô Hình Chăn Nuôi

Hoạt Động Tuyền Truyền Với Các Mô Hình Chăn Nuôi

Đàn lớn nên được sự quan tâm của đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp huyện và cấp cơ sở. Do đó, tác giả lựa chọn làm mô hình nghiên cứu. + Xây dựng mô hình Hoạt động tuyên truyền: Khi bắt đầu triển khai các mô hình chăn nuôi, các ...

Lựa Chọn, Nghiên Cứu Một Số Mô Hình Điển Hình

Lựa Chọn, Nghiên Cứu Một Số Mô Hình Điển Hình

Xuân La. Hầu hết các mô hình khuyến nông chăn nuôi đã tập trung vào việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới cho bà con nông dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí, trình độ kỹ thuật, đưa nền chăn nuôi từ manh mún, nhỏ lẻ dần ...

Sơ Đồ Phương Hướng Giải Quyết Các Vấn Đề Của Đề Tài

Sơ Đồ Phương Hướng Giải Quyết Các Vấn Đề Của Đề Tài

- Đánh giá mô hình khuyến nông tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn được xem xét, đánh giá tổng hợp về các mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của việc xây dựng mô hình như điều kiện tự ...

Đặc Điểm Địa Bàn Nghiên Cứu Vị Trí Địa Lý

Đặc Điểm Địa Bàn Nghiên Cứu Vị Trí Địa Lý

- Liên kết giữa hệ thống khuyến nông Nhà nước và các tổ chức khuyến nông ngoài nhà nước chưa mạnh, sự phối hợp giữa khuyến nông với nghiên cứu và đào tạo chưa chặt chẽ. - Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động khuyến ...

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 5

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 5

Từ năm 1956-1958, kế tiếp ngay sau CCRĐ nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ thực hiện Đổi công, vần công, nông dân tương thân tương ái giúp nhau trong sản xuất nông nghiệp. Năm 1960 ở miền Nam lập các Nha Khuyến nông trực ...

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Mô Hình Khuyến Nông

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Mô Hình Khuyến Nông

- Mô hình khuyến nông trình diễn kết quả Để đưa một kỹ thuật mới hay một sang kiến cải tiến kỹ thuật đến với nông dân cần phải trải qua 3 bước: Khám phá ra kỹ thuật; Thử nghiệm và chứng minh; Khuyến cáo. Việc khám phá kỹ ...

Mục Đích Và Nguyên Tắc Của Khuyến Nông

Mục Đích Và Nguyên Tắc Của Khuyến Nông

Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Cơ sở khoa học 1.1.1. Khuyến nông 1.1.1.1 Khái niệm Theo nghĩa hẹp: Khuyến nông là sử dụng các cơ quan nông - lâm - ngư nghiệp, các trung tâm khoa học nông lâm nghiệp để phổ biến, mở rộng kết ...

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 2

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Kết quả xây dựng mô hình khuyến nông giai đoạn 2016- 2018 41 Bảng 3.2. Mô hình trồng trọt triển khai trong giai đoan 2016-2018. 45 Bảng 3.3. Hoạt động đào tạo tập huấn trồng trọt 47 Bảng 3.4. Biện pháp kỹ thuật ...

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 1

Đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2018 - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Hứa Ngọc Sỹ Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Một Số Mô Hình Khuyến Nông Trên Địa Bàn Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn Giai Đoạn 2016 - 2018 Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nông Thôn Thái Nguyên - ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số