Cải cách ruộng đất tại Kiến An 1955 1957

Xem tất cả 134 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 16 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 16

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 15 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 15

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 14 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 14

Trưng mua của họ trong cải cách ruộng đất còn thiếu bao nhiêu sẽ tính vào khoản mà Chính phủ phải giúp đỡ đền bù. Đồng thời phải đề phòng, ngăn ngừa những trưòng hợp khác như mất ít khai nhiều, khai cả ruộng công được sử ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 13 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 13

Trong khi sửa sai, nếu có địa chủ cường hào gian ác lọt lưới rõ ràng, tội ác lớn, quần chúng oán ghét thì vẫn phải vạch thành phần những tên đó. Những địa chủ thường lọt lưới rõ ràng, ruộng đất hiện nay còn nhiều, quần ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 12 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 12

- Tuy có tản cư đi nơi khác, nhưng vẫn tiếp tục bóc lột tô như cũ. - Từ 1949 đến nay, có một thời kỳ độ 1, 2 năm không bóc lột, còn thì vẫn bóc lột như trước. b. Trước năm 1949 vốn là địa chủ, nhưng nay nếu thuộc những trường ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 11 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 11

30.Nguyễn Văn Khoan (2007), "Nhìn lại cuộc cải cách ruộng đất ở Hải Phòng - Kiến An", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (số 6),23-30. 31.Lê Quỳnh Nga (2008), "Quan điểm tiến hành cải cách ruộng đất ở vn trong những năm 1945-1956 qua các nghị ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 10 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 10

Công tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng chưa được chú trọng đúng mức. Cán bộ cải cách ruộng đất thực hiện “ba cùng”, chủ yếu thiên về mục đích trước mắt là vận động nông dân tìm ra địa chủ, đưa địa chủ ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 9 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 9

Chính sách và vận dụng đúng phương châm mà Trung ương đề ra; đồng thời tập trung lực lượng từ tỉnh đến huyện, xã, thực hiện công tác sửa sai, do đó đã đạt được những kết quả căn bản. Các vụ tranh cãi, xích mích, gây rối ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 8 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 8

Rời rạc, chỉ có một cán bộ tuyên huấn, và hầu như khoán trắng cho toà án và công an. Việc tuyên truyền ở xã yếu đi, nên quần chúng khinh miệt, thành kiến đối với người được tha kể cả nông dân, khiến họ th iếu phấn khởi. ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 7 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 7

Tài sản được giải quyết trên tinh thần đoàn kết, thương lượng, giúp đỡ lẫn nhau. 5. Đối với phú nông, không được coi như địa chủ. Phải thực hiện đúng chính sách liên hiệp phú nông. Đối với địa chủ thì thi hành đúng những ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 6 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 6

Ngoài ra đối với ruộng đất địa chủ đã phân tán vào tay nông dân, có nơi trưng mua quá rộng, có nơi chia xong ruộng còn thừa cũng đem ra trưng mua, có nơi còn trưng mua cả vào ruộng tư của trung nông. Đối với những người có ít ruộng ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 5 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 5

4. Lấy số diện tích bình quân và số sản lượng bình quân ở địa phương làm tiêu chuẩn để chia. 5. Chia theo đơn vị xã, ruộng nơi nào chia cho nơi ấy. Tuy nhiên nếu trong 1 xã ruộng nhiều người ít thì có thể san sẻ một phần cho xã ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 4 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 4

Sách dân chủ của ta, và việc thuê mướn nhân công cũng gặp nhiều khó khăn nên địa chủ đã trả lại những ruộng công và bán công, nhất là từ năm 1949 trở đi. Ở Vùng du kích (Tiên Lãng, Vĩnh Bảo), năm 1953, ta đã chủ trương rút ruộng ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 3 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 3

- Ảnh hưởng của một số chính sách dân chủ của ta từ sau cách mạng Tháng Tám thành công như chia lại công điền, vận động giảm tô, thủ tiêu chế độ quá điền… Trong kháng chiến ta đã tịch thu ruộng đất của một số địa chủ ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 2 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 2

Chương 1 . QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT Ở KIẾN AN (1955-1956) 1.1. Một số nét về địa lý, lịch sử và con người Kiến An Địa danh Kiến An bắt đầu có từ năm 1906. Trước đây, năm Minh Mạng thứ 12 (1832), địa bàn Kiến An ...

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 1 thumb

Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957) - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Nguyễn Thị Thu Hằng Cải Cách Ruộng Đất Tại Kiến An (1955-1957) Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Mã Số: 60 22 56 Người Hướng Dẫn ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số