Lý Thuyết Hành Động Hợp Lý (Tra- Theory Of Reasoned Action)

Trong nghiên cứu của mình năm 2003, Rogers đã cho thấy người tiêu dùng tích cực nhận thức công nghệ mới và tìm kiếm thông tin liên quan đến việc công nghệ đáp ứng nhu cầu hiện tại của họ. Mô hình IDT mô tả bốn giai đoạn của sự ...

Tổng Quan Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Sự chuyển đổi kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn đã tạo ra các cơ hội đầu tư vào các trang trại, các ngành nghề kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình khu vực nông thôn. Nhu cầu đầu tư vốn phát triển sản xuất kinh doanh của các ...

Quy Trình Thực Hiện Nghiên Cứu Của Luận Án

(1) Thông tin về các yếu tố tác động đến ý định sử dụng DVNH. (2) Các Thông tin về nhân khẩu học, như tuổi, giới tính, trình độ văn hóa và thu nhập của khách hàng; Sau khi thu thập thông tin của các khách hàng, sẽ sử dụng phần mềm ...

Thang Đo Ý Định Chấp Nhận Và Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng

DV6 - Trước khi sử dụng dịch vụ ngân hàng tôi thường tìm hiểu các thông tin về sản phẩm dịch vụ qua tờ rơi, truyền thanh, truyền hình. DV7 -Ngân hàng luôn sẵn sàng cung cấp các thông tin về các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng qua một ...

Phân Tích Efa Của Thang Đo Ảnh Hưởng Của Xã Hội.

Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phương sai thang đo nếu loại biến Tương quan biến- tổng Tương quan bội bình phương Alpha nếu loại biến TN4 12.9164 4.313 .844 .719 .918 Ảnh hưởng của xã hội; alpha = 0.873 XH 1 16.3529 4.751 .643 .428 ...

Một Số Đề Xuất Cho Các Nhà Quản Trị Ngân Hàng.

Tính đổi mới của khách hàng khi tiếp cần với các dịch vụ ngân hàng là một yếu tố hết sức quan trọng trong tìm hiểu tâm lý khách hàng của các doan nghiệp nói chung và của ngân hàng nói riêng. Hiện nay, với rất nhiều dịch vụ có ...

Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo Trong Tương Lai:

Với một ngân hàng thương mại, hiện nay có 3 kênh giao dịch chính: quầy (kênh truyền thống) – ATM (auto banking) – điện tử (Electronic banking, gọi tắt EB). Ở Việt Nam, giao dịch tại quầy vẫn đang là kênh quan trọng nhất, luôn có số ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí