Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng dịch vụ ngân hàng khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội - 14


PHỤ LỤC 2:

PHIẾU CÂU HỎI


Tôi là NCS của trường Đại học kinh Tế Quốc Dân, hiện đang tiến hành một cuộc nghiên cứu về ý định chấp nhận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng của các khách hàng khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội. Những câu trả lời của anh/chị sẽ chỉ được sử dụng cho công tác nghiên cứu khoa học. Các thông tin cá nhân sẽ được giữ bí mật. Tôi xin chân thành cám ơn!

Phiếu câu hỏi gồm 2 phần với kết cấu như sau:

Phần I: Những thông tin khảo sát và đánh giá về các yếu tố tác động đến ý định chấp nhận và sử dụng các dịch vụ của các ngân hàng thương mại.

Phần II: Những thông tin chung của khách hàng.


PHẦN I: TÌM HIỂU Ý ĐỊNH CHẤP NHẬN và SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .

Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của BẢN THÂN với những phát biểu trong bảng sau:

(Đánh dấu khoanh tròn ( ) vào ô thích hợp, vui lòng không để trống)

1- Rất không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Bình thường; 4- Đồng ý; 5- Rất

đồng ý.


KÝ HIỆU


YẾU TỐ

Rất không đồng ý


Không

đồng ý


Bình thường


Đồng ý


Rất đồng ý

Những nội dung sau đây tìm hiểu về yếu tố sự hữu ích ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng các dịch vụ NH.

HI1

Sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh .


1


2


3


4


5

HI2

Sử dụng dịch vụ ngân hàng giúp tiết kiệm thời gian hơn.


1


2


3


4


5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 115 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng dịch vụ ngân hàng khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội - 14


HI3

Sử dụng các dịch vụ ngân hàng giúp nhanh chóng và thuận tiện cho các giao dịch tiền tệ, tín dụng.


1


2


3


4


5

HI4

Sử dụng dịch vụ ngân hàng phù hợp với các nhu cầu kinh doanh.


1


2


3


4


5

HI5

Sử dụng dịch vụ ngân hàng thật có ích và thuận tiện cho hoạt động kinh doanh.


1


2


3


4


5

Những nội dung sau đây tìm hiểu yếu tố dễ sử dụng ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng các dịch vụ NH.

DSD1

Dễ dàng tìm hiểu và sử dụng dịch vụ ngân hàng


1


2


3


4


5

DSD2

Thực hiện giao dịch với các dịch vụ ngân hàng là rõ ràng và dễ hiểu.


1


2


3


4


5

DSD3

Có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ ngân hàng một cách thuần thục.


1


2


3


4


5

DSD4

Cảm thấy các dịch vụ ngân hàng linh hoạt và dễ áp dụng.


1


2


3


4


5

DSD5

Cảm thấy mọi dịch vụ NH cung cấp

đều đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


1


2


3


4


5

Những nội dung sau đây đánh giá yếu tố về sự tin tưởng ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng các dịch vụ NH.

TN1

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tôi tin rằng thông tin cá nhân của

tôi được giữ bí mật.


1


2


3


4


5

TN2

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tôi

tin rằng giao dịch của tôi được đảm bảo.


1


2


3


4


5


TN3

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tôi tin rằng sự riêng tư của tôi sẽ không được tiết lộ.


1


2


3


4


5

TN4

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tôi tin rằng môi trường ngân hàng là an toàn.


1


2


3


4


5

Những nội dung sau đây đánh giá yếu tố ảnh hưởng của xã hội tác động đến ý định chấp nhận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

XH1

Những người quan trọng với tôi nghĩ rằng tôi nên sử dụng dịch vụ ngân hàng mới và hiện đại.


1


2


3


4


5

XH2

Những người đã quen thuộc với tôi nghĩ rằng tôi nên sử dụng dịch vụ ngân hàng mới và hiện đại.


1


2


3


4


5

XH3

Những người ảnh hưởng đến hành vi của tôi nghĩ rằng tôi nên sử dụng dịch vụ ngân hàng mới và hiện đại.


1


2


3


4


5

XH4

Hầu hết mọi người xung quanh với tôi nghĩ rằng tôi nên sử dụng dịch vụ ngân hàng mới và hiện đại.


1


2


3


4


5

XH5

Tôi thấy rất nhiều người sử dụng dịch vụ NH, tôi nghĩ rằng nên sử dụng dịch vụ NH mới và hiện đại cho hoạt động của tôi.


1


2


3


4


5

Những thông tin sau đây tìm hiểu yếu tố tính đổi mới tác động đến ý định tiếp cận và sử dụng các dịch vụ NH

TĐM1

Tôi thường tìm kiếm thông tin về các dịch vụ của ngân hàng.


1


2


3


4


5


TĐM2

Tôi thích đến những nơi mà tôi có được nhiều thông tin về dịch vụ mới của ngân hàng.


1


2


3


4


5

TĐM3

Tôi thích các tạp chí giới thiệu, quảng cáo về dịch vụ mới của ngân hàng.


1


2


3


4


5

TĐM4

Tôi tận dụng ngay cơ hội đầu tiên để tìm hiểu về dịch vụ mới của ngân hàng.


1


2


3


4


5

TĐM5

Tôi luôn thích tìm hiểu những dịch vụ mới và những tiện ích mới của dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

TĐM6

Tôi thường tìm hiểu những công nghệ mới để sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại.


1


2


3


4


5

TĐM7

Tôi thường hứng thú tìm hiểu thông tin và cách sử dụng dịch vụ mới của ngân hàng


1


2


3


4


5

Những thông tin sau đây tìm hiểu yếu tố thông tin về dịch vụ NH ảnh hưởng đến ý

định chấp nhận và sử dụng dịch vụ NH.

DV1

Tôi thường nhận được những thông tin về các dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV2

Tôi thường nhận được những thông tin về các tiện ích của các dịch vụ ngân hàng tại các phòng giao dịch ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV3

Tôi được nhân viên ngân hàng giới thiệu cẩn thận, chi tiết về cách sử dụng của sản phẩm dịch vụ ngân


1


2


3


4


5hàng.DV4

Tại các phòng giao dịch thường có bộ phân chăm sóc khách hàng trực tiếp để trả lời và hướng dẫn tôi về tiện ích và thủ tục thực hiện các dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV5

Ngân hàng luôn sẵn sàng cung cấp các thông tin về các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng qua tờ rơi, thông tin trên truyền thanh, truyền hình..


1


2


3


4


5


DV6

Trước khi sử dụng dịch vụ ngân hàng tôi thường tìm hiểu các thông tin về sản phẩm dịch vụ qua tờ rơi, truyền thanh, truyền hình...


1


2


3


4


5

DV7

Trước khi sử dụng dịch vụ ngân hàng tôi thường tìm hiểu các thông tin về sản phẩm dịch vụ qua các phương tiện truyền thông xã phường...


1


2


3


4


5

DV8

Ngân hàng luôn sẵn sàng cung cấp các Thông tin về các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng qua một hệ thống truyền thông xã, phường…hệ thống cung cấp dịch vụ địa phương như Hội phụ nữ, hội nông dân…


1


2


3


4


5

DV9

Ngân hàng luôn có nhân viên thường trực trả lời những thắc mắc và hướng dẫn tôi lập hồ sơ, thủ tục để sử dụng sản phẩm phù hợp.


1


2


3


4


5


DV10

Tôi được nhân viên ngân hàng giới thiệu cẩn thận, chi tiết về các tiện ích của sản phẩm dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV11

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp giúp tôi nhận thức được sự hữu ích về dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV12

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp giúp tôi nhận thức được sự dễ dàng sử dụng dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV 13

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp giúp tôi nhận thức và thích thú hơn với dịch vụ mới của ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV14

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp giúp tôi tin tưởng hơn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV 15

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp tác động đến các quan hệ xã hội.


1


2


3


4


5

Những nội dung sau đây đánh giá ý định chấp nhận các dịch vụ NH.

YĐ1

Tôi có ý định sẽ sử dụng thêm những dịch vụ mới mà ngân hàng cung cấp trong 3 tháng tới.


1


2


3


4


5

YĐ2

Tôi có ý định sử dụng dịch vụ ngân

1

2

3

4

5hàng thường xuyên trong tương lai.


YĐ3

Tôi có kế hoạch sử dụng thêm các dịch vụ ngân hàng cung cấp trong tương lai gần.


1


2


3


4


5

YĐ4

Tôi có ý định tăng cường tìm hiểu và sử dụng những dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại trong tương lai.


1


2


3


4


5


PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG .

Anh/Chị vui lòng cho biết những thông tin sau: Đánh dấu (X) vào ô thích hợp, hoặc điền vào chỗ trống. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích số liệu, và sẽ được đảm bảo bí mật.


1. Giới tính chủ hộ kinh doanh : 1 Nam 2 Nữ

2. Tuổi của chủ hộ: ……………………..

3. Trình độ học vấn: 1 Dưới PTTH 2 Tốt nghiệp PTTH

3Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng 4 Cao học/Tiến

sĩ.


4. Xin anh/chị hãy cho biết mức thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình mình:

1 < 3.500.000, đ 2 3.500.000, đ – 5.000.000,đ 3 >

5.000.000,đ


Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!


PHỤ LỤC 3:

PHIẾU CÂU HỎI (đã điều chỉnh)


Tôi là NCS của trường Đại học kinh Tế Quốc Dân, hiện đang tiến hành một cuộc nghiên cứu về ý định chấp nhận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng của các khách hàng khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội. Những câu trả lời của anh/chị sẽ chỉ được sử dụng cho công tác nghiên cứu khoa học. Các thông tin cá nhân sẽ được giữ bí mật. Tôi xin chân thành cám ơn!

Phiếu câu hỏi gồm 2 phần với kết cấu như sau:

Phần I: Những thông tin khảo sát và đánh giá về các yếu tố tác động đến ý định chấp nhận và sử dụng các dịch vụ của các ngân hàng thương mại.

Phần II: Những thông tin chung của khách hàng.PHẦN I: TÌM HIỂU Ý ĐỊNH CHẤP NHẬN và SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .

Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của BẢN THÂN với những phát biểu trong bảng sau:

(Đánh dấu khoanh tròn ( ) vào ô thích hợp, vui lòng không để trống)

1- Rất không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Bình thường; 4- Đồng ý; 5- Rất

đồng ý.


KÝ HIỆU


YẾU TỐ

Rất không đồng

ý


Không

đồng ý


Bình thường


Đồng ý

Rất đồng ý

Những nội dung sau đây tìm hiểu về yếu tố sự hữu ích ảnh hưởng đến ý định chấp

nhận và sử dụng các dịch vụ NH.

HI1

Sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng năng suất và hiệu quả hoạt động

kinh doanh .


1


2


3


4


5

HI2

Sử dụng dịch vụ ngân hàng giúp tiết

kiệm thời gian hơn.

1

2

3

4

5

HI3

Sử dụng các dịch vụ ngân hàng giúp

1

2

3

4

5nhanh chóng và thuận tiện cho các

giao dịch tiền tệ, tín dụng.


HI4

Sử dụng dịch vụ ngân hàng phù hợp

với các nhu cầu kinh doanh.

1

2

3

4

5

HI5

Sử dụng dịch vụ ngân hàng thật có

ích và thuận tiện cho hoạt động kinh doanh.


1


2


3


4


5

Những nội dung sau đây tìm hiểu yếu tố dễ sử dụng ảnh hưởng đến ý định chấp nhận

và sử dụng các dịch vụ NH.

DSD1

Thực hiện giao dịch với các dịch vụ

ngân hàng là rõ ràng và dễ hiểu.

1

2

3

4

5

DSD2

Có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ

ngân hàng một cách thuần thục.

1

2

3

4

5

DSD3

Cảm thấy các dịch vụ ngân hàng

linh hoạt và dễ áp dụng.

1

2

3

4

5

DSD4

Cảm thấy mọi dịch vụ NH cung cấp

đều đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


1


2


3


4


5

Những nội dung sau đây đánh giá yếu tố về sự tin tưởng ảnh hưởng đến ý định chấp

nhận và sử dụng các dịch vụ NH.

TN1

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tôi tin rằng thông tin cá nhân của

tôi được giữ bí mật.


1


2


3


4


5

TN2

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tôi

tin rằng giao dịch của tôi được đảm bảo.


1


2


3


4


5

TN3

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tôi

tin rằng sự riêng tư của tôi sẽ không được tiết lộ.


1


2


3


4


5

TN4

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tôi

tin rằng môi trường ngân hàng là an toàn.


1


2


3


4


5


Những nội dung sau đây đánh giá yếu tố ảnh hưởng của xã hội tác động đến ý định

chấp nhận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

XH1

Những người quan trọng với tôi nghĩ rằng tôi nên sử dụng dịch

vụ ngân hàng mới và hiện đại.


1


2


3


4


5

XH2

Những người đã quen thuộc với tôi nghĩ rằng tôi nên sử dụng dịch vụ

ngân hàng mới và hiện đại.


1


2


3


4


5

XH3

Những người ảnh hưởng đến hành vi của tôi nghĩ rằng tôi nên sử dụng dịch vụ ngân hàng mới và hiện

đại.


1


2


3


4


5

XH4

Hầu hết mọi người xung quanh với tôi nghĩ rằng tôi nên sử dụng dịch

vụ ngân hàng mới và hiện đại.


1


2


3


4


5

XH5

Tôi thấy rất nhiều người sử dụng dịch vụ NH, tôi nghĩ rằng nên sử dụng dịch vụ NH mới và hiện đại

cho hoạt động của tôi.


1


2


3


4


5

Những thông tin sau đây tìm hiểu yếu tố tính đổi mới tác động đến ý định tiếp cận và

sử dụng các dịch vụ NH

TĐM1

Tôi thích các tạp chí giới thiệu,

quảng cáo về dịch vụ mới của ngân hàng.


1


2


3


4


5

TĐM2

Tôi tận dụng ngay cơ hội đầu tiên

để tìm hiểu về dịch vụ mới của ngân hàng.


1


2


3


4


5

TĐM3

Tôi luôn thích tìm hiểu những dịch vụ mới và những tiện ích mới của

dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

TĐM4

Tôi thường tìm hiểu những công nghệ mới để sử dụng các dịch vụ

ngân hàng hiện đại.


1


2


3


4


5


TĐM5

Tôi thường hứng thú tìm hiểu thông tin và cách sử dụng dịch vụ

mới của ngân hàng


1


2


3


4


5

Những thông tin sau đây tìm hiểu yếu tố thông tin về dịch vụ NH ảnh hưởng đến ý

định chấp nhận và sử dụng dịch vụ NH.

DV1

Tôi được nhân viên ngân hàng giới thiệu cẩn thận, chi tiết về cách sử dụng của sản phẩm dịch vụ ngân

hàng.


1


2


3


4


5

DV2

Tôi được nhân viên ngân hàng giới thiệu cẩn thận, chi tiết về các tiện ích của sản phẩm dịch vụ ngân

hàng.


1


2


3


4


5


DV3

Tại các phòng giao dịch thường có bộ phân chăm sóc khách hàng trực tiếp để trả lời và hướng dẫn tôi về tiện ích và thủ tục thực hiện các

dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5


DV4

Trước khi sử dụng dịch vụ ngân hàng tôi thường tìm hiểu các thông tin về sản phẩm dịch vụ qua tờ rơi,

truyền thanh, truyền hình...


1


2


3


4


5

DV5

Trước khi sử dụng dịch vụ ngân hàng tôi thường tìm hiểu các thông tin về sản phẩm dịch vụ qua các phương tiện truyền thông xã

phường...


1


2


3


4


5

DV6

Ngân hàng luôn sẵn sàng cung cấp các Thông tin về các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng qua một hệ thống truyền thông xã, phường…hệ thống cung cấp dịch vụ địa phương

như Hội phụ nữ, hội nông dân…


1


2


3


4


5


DV7

Ngân hàng luôn có nhân viên thường trực trả lời những thắc mắc và hướng dẫn tôi lập hồ sơ, thủ tục

để sử dụng sản phẩm phù hợp.


1


2


3


4


5

DV8

Tôi được nhân viên ngân hàng giới thiệu cẩn thận, chi tiết về các tiện ích của sản phẩm dịch vụ ngân

hàng.


1


2


3


4


5

DV9

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp giúp tôi nhận thức được sự hữu ích về dịch

vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV10

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp giúp tôi nhận thức được sự dễ dàng sử dụng

dịch vụ ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV 11

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp giúp tôi nhận thức và thích thú hơn với dịch

vụ mới của ngân hàng.


1


2


3


4


5

DV12

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp giúp tôi tin tưởng hơn khi sử dụng dịch vụ ngân

hàng.


1


2


3


4


5

DV 13

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp tác động

đến các quan hệ xã hội.


1


2


3


4


5

Những nội dung sau đây đánh giá ý định chấp nhận các dịch vụ NH.

YĐ1

Tôi có ý định sẽ sử dụng thêm

những dịch vụ mới mà ngân hàng cung cấp trong 3 tháng tới.


1


2


3


4


5

YĐ2

Tôi có ý định sử dụng dịch vụ ngân

1

2

3

4

5

Xem tất cả 115 trang.

Ngày đăng: 21/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí