Rủi Ro Trong Nước Và Chi Phí Tích Lũy Dự Trữ Ngoại Hối

Các NHTW đang ngày càng dựa vào khả năng của họ để tác động đến kỳ vọng lạm phát giống như một công cụ chống lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách tuyên bố ý định giữ hoạt động nền kinh tế thấp tạm thời để làm giảm ...

Kết Quả Kiểm Định Nghiệm Đơn Vị Theo Pp Mô Hình 1

Bảng 4.6 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị theo PP mô hình 1 Biến Trị thống kê t Bậc I(0) Bậc I(1) Không có hệ số chặn Có hệ số chặn Có hệ số chặn và xu thế Không có hệ số chặn Có hệ số chặn Có hệ số chặn và xu thế CPI t ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí