Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Của Riêng Tôi. Các Số Liệu, Kết Quả Nêu Trong Luận Án Là Trung Thực Và Chưa Từng Công Bố Trong Bất Kỳ Một Công Trình Nào. Tác Giả Luận Án Vương Thị Thảo Bình Lời Cảm Ơn ...

Ảnh hưởng của biến động lạm phát lên sự phân bổ nguồn cho vay của ngân hàng - Bằng chứng thực nghiệm tại một số ngân hàng Châu Á

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh    Nguyễn Thị Thuỳ Nhân Ảnh Hưởng Của Biến Động Lạm Phát Lên Sự Phân Bổ Nguồn Cho Vay Của Ngân Hàng: Bằng Chứng Thực Nghiệm Tại Một Số Ngân Hàng Châu Á ...