Giải Pháp Khai Thác Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Đền Nghè

Một người mặc áo thụng xanh, vác cờ thêu chữ “lệnh”. Tiếp theo là phường bát âm gồm: đán, sáo, nhị,. Sau phường bát âm là kiệu hương. Trên kiệu đặt bát nhang hoặc trầm hương và lễ vật là mâm hoa quả. Tiếp theo kiệu hương là ...

Giá Trị Của Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Đền Nghè

Hoàng. Nhiều vị của hệ thống này đã hóa thân xuống trần gian để làm tướng lĩnh giúp nước, yên dân. Tứ Phủ Chầu Bà gồm: Chầu Đệ nhất, Chầu Đệ nhị, Chầu Đệ tam, Chầu Đệ tứ và Chầu Năm thờ ở nhiều nơi trong cả nước; ...

Di Vật Tiêu Biểu Trong Khuôn Viên Di Tích

Tiền tế có kiểu nóc chồng rường con thuận. Trung tâm của gian tiền tế là bàn thờ Công đồng các quan – những người đã phò tá và chinh chiến cùng Nữ tướng Lê Chân. Ban thờ có một nhang án lớn trên đặt long ngai thờ bài vị công ...

Các Công Trình Tưởng Niệm Nữ Tướng Lê Chân Tại Hải Phòng

Thân tín, kéo về Sơn Tây. Trưng Trắc thấy nàng diện mạo khác thường, có chí khí bậc tài trai, nên rất ưng ý. Ngay hôm ấy phong là Thánh Chân Công chúa, đem quân cùng Bình Khôi công chúa Trưng Nhị tiến đánh Tô Định. Tô Định thua to, bỏ ...