Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định lựa chọn Ngân hàng thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - 16

- Theo thời gian sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế: Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 df2 Sig. .857 4 213 .491 ANOVA QD Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 4.912 4 1.228 3.173 .015 Within Groups 82.434 213 .387 Total 87.346 217 Multiple ...

Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định lựa chọn Ngân hàng thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - 15

187 Công Ty Cổ Phần Sinh Lộc Phát 11B3 Hà Huy Giáp, Khu Biệt Thự Thạnh Xuân MSB, Eximbank 188 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Nga 95 Tây Lân MSB, Eximbank 189 Công Ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) Lô Số U.02-12a Đường Số 22 KCX Tân Thuận MSB, ...

Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định lựa chọn Ngân hàng thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - 14

Vietinbank 16 Công ty TNHH Scancom Việt Nam KCN Sóng Thần I MSB, ACB 17 Cty TNHH Greystones Data Systems Việt Nam Lô 62A Đường B KCX Linh Trung II MSB, Eximbank, Vietinbank 18 Cty TNHH Always Khu A,Lô P.65-66-01-15b,Lô P.63-64-02-04-08-10KCX Tân Thuận MSB, VCB, Vietinbank 19 Công ...

Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định lựa chọn Ngân hàng thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - 13

Ngoài 4 nhận định trên của yếu tố lòng trung thành thương hiệu tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng thanh toán quốc tế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP.HCM thì Anh/Chị còn đưa ra nhận định nào khác không? ...

Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định lựa chọn Ngân hàng thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - 12

Nhìn chung, phương thức nhờ thu an toàn hơn phương thức chuyển tiền nhưng phí dịch vụ ngân hàng cao hơn so với phương thức chuyển tiền. Bên xuất khẩu và nhập khẩu thường áp dụng phương thức này trong trường hợp hai bên mua bán có quan ...

Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định lựa chọn Ngân hàng thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - 11

Tóm tắt chương 5 Mục tiêu nghiên cứu là nghiên cứu các thành phần giá trị thương hiệu tác động lên quyết định lựa chọn ngân hàng thanh toán quốc tế. Qua đó khám phá được đâu là thành phần giá trị thương hiệu tác động mạnh ...

Loại Hình Doanh Nghiệp (Xuất Khẩu Hay Nhập Khẩu)

Các giả thuyết được đặt ra như sau: Ho: Không có sự khác biệt giữa các nhóm có số lượng ngân hàng giao dịch khác nhau về quyết định lựa chọn ngân hàng thanh toán quốc tế. H1: Có sự khác biệt giữa các nhóm có số lượng ngân hàng ...

Thang Đo Nhân Tố “Lòng Trung Thành Thương Hiệu”

CL2. Sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng X có chất lượng tốt 11.89 12.633 .621 .854 CL3. Sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng X rất đáng tin cậy 11.76 12.083 .676 .841 CL4. Ngân hàng X cung cấp những tính năng sản phẩm/dịch vụ tuyệt vời 11.87 12.079 ...

Kiểm Tra Độ Tin Cậy Của Thang Đo Cronbach’S Alpha

O Tôi rất trung thành với ngân hàng X o Tôi luôn luôn quan tâm đến việc tìm hiểu thực tế hơn về ngân hàng X o Tôi cũng sẽ giới thiệu dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng X tới những người khác o Trong tương lai, tôi sẽ sử dụng ...

Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định lựa chọn Ngân hàng thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - 2

DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ STT Bảng Trang 1 Hình 1.1 Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong quí I giai đoạn 2010-2016 1 2 Hình 2.1 Mô hình thành phần giá trị thương hiệu của Aaker (1991) 18 3 Hình 2.2 Mô hình thành phần giá trị thương hiệu ...

Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định lựa chọn Ngân hàng thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - 1

2 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh  Phùng Tấn Phát Ảnh Hưởng Của Giá Trị Thương Hiệu Đến Quyết Định Lựa Chọn Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế Đối Với Các Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Trên ...