Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê

Xem tất cả 122 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 15 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 15

TỔNG CỤC THỐNG KÊ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho CBQL, GV, chuyên viên) Để có cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê, ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 14 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 14

Những biện pháp quản lý hoạt động HN & TVVL cho sinh viên đề xuất đã được đa số cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên tham gia trưng cầu ý kiến tán thành và cho rằng cần thiết, có thể thực hiện được. Việc thực hiện các biện ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 13 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 13

– Kiểm tra, đánh giá thường xuyên hoạt động của Trung tâm tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời. – Xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho SV theo ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 12 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 12

– Nội dung hướng nghiệp, tư vấn việc làm được thực hiện thông qua hoạt động tư vấn ngành nghề, hội thảo, chuyên đề nghề nghiệp, ngày hội việc làm. Hệ thống các phương pháp và kỹ năng tư vấn rất phong phú và đa dạng nhưng ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 11 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 11

Bênh cạnh đó các biện pháp đề xuất chỉ có giá trị, đạt tính khả thi khi chúng nằm trong khuôn khổ của pháp luật, được hiến pháp, các bộ luật, các văn bản pháp quy cho phép. Khi nghiên cứu đề xuất các biện pháp cần tìm hiểu ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 10 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 10

Thầy Đ.M.C – Phó Phòng Đào tạo & QLKH kiêm Phụ trách Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm chia sẻ: “Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường, Trung tâm chú trọng tổ chức thực hiện các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 9 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 9

* Hoạt động tư vấn việc làm cho sinh viên: Về mức độ thực hiện và kết quả thực hiện nội dung hoạt động tư vấn việc làm cho sinh viên, CBQL, GV, CV và SV có mức đánh giá tương đồng. Nhà trường đã làm tốt việc thống kê tình ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 8 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 8

– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa; tổ chức các buổi tập huấn; seminar để tăng cường các kỹ năng mềm cho sinh viên: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ,… – Là ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 7 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 7

Xây dựng kế hoạch hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên; Tổ chức các nguồn lực để thực hiện kế hoạch hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên; Chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp và tư ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 6 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 6

– Lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp để triển khai hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên, theo phương châm đa dạng hoá các hình thức hoạt động. Có thể tổ chức dưới hình thức câu lạc bộ, hội chợ ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 5 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 5

Tư vấn, giới thiệu việc làm: thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, khả năng đáp ứng nguồn nhân lực; Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm của các doanh nghiệp tổ ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 4 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 4

Tư vấn là một tiến trình, là sự tương tác, là nguồn tiềm năng (năng lực) và sự tự quyết. Các vấn đề xã hội là một tiến trình, cần phải có thời gian quan sát, theo dõi không chỉ trong quá trình tư vấn, mà cả sau khi đã làm tư ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 3 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 3

Tác giả Mai Công Hùng với đề tài “Quản lý hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên Học viện Ngân hàng” [18]. Tác giả đã nghiên cứu thực trạng hoạt quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm của ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 2 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 2

Xuất phát từ thực tế trên tác giả lựa chọn đề tài: “ Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường Cao đẳng Thống kê ” làm luận văn tốt nghiệp 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục ...

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 1 thumb

Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Nguyễn Thị Huyền Quản Lý Hoạt Động Hướng Nghiệp Và Tư Vấn Việc Làm Cho Sinh Viên Ở Trường Cao Đẳng Thống Kê Ngành: Quản Lý Giáo Dục Mã Số: 8.14.01.14 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Giáo ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số