Tài Liệu Hướng Dẫn Tự Học Cho Sinh Viên

Chuyên đề về lập mối liên hệ giữa HHCC và HHPT. Câu hỏi 5 : Mối liên hệ giữa HHCC và HHPT thể hiện ở những khía cạnh nào? Khả năng định hướng của HHCC 14/ 20 = 70% Khả năng khái quát hóa, tương tự hóa chính xác của HHCC 15/20 = 75% ...

Kết Quả Khảo Sát Với Giảng Viên

□ Thời lượng của các môn hình học cao cấp không đủ để thực hiện các chuyên đề về lập mối liên hệ giữa hình học cao cấp và hình học phổ thông . □ Ý kiến khác: Câu hỏi 5 : Mối liên hệ giữa hình học cao cấp và hình học ...

Kết Quả Thực Nghiệm Và Một Số Đánh Giá Bước Đầu

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1. Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của việc thực hiện một số biện pháp được đề xuất trong luận án. Từ đó rút ra một số kết ...

Một Số Nguyên Tắc Chỉ Đạo Xây Dựng Các Biện Pháp

- Giảng viên dạy Hình học ở một số trường ĐH. Cụ thể được cho ở các bảng sau: Bảng 1.2. Số sinh viên được khảo sát STT Trường Số SV năm 3 Số SV năm 4 TỔNG 1 ĐH Hải Phòng 84 96 180 2 ĐH Hùng Vương 51 57 108 3 ĐH SP Hà Nội 46 34 80 4 ...

Năng Lực Tiếp Cận Phát Hiện Trong Dạy Học Hình Học

- Kỹ năng khái quát hóa, tương tự hóa các bài toán từ toán PT sang toán cao cấp và đặc biệt hóa các bài toán từ toán cao cấp sang toán PT… Một số phương thức có thể rèn luyện NL chuyển hoá sư phạm cho SV SP Toán trong quá trình dạy ...

Năng Lực Bồi Dưỡng Tư Duy Hình Học Cho Học Sinh

 ,  ,.,  nếu  . Kí hiệu G = T  P 1 P 2 . P k  . k 1 2 k  GP  0 i i tc    .   i  1  1 2 k  Nếu  1   2  .   k thì G gọi là trọng tâm của hệ P 1 , P 2 ,.,P k . Khi đó G = T  P 1 P 2 . P k  . tc  1 1 . 1  ...

Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Trung Học Ở Việt Nam

Bài toán tương tự trong không gian Afin, Euclide n chiều. Ưu điểm của cách viết này là giúp cho SV dễ hiểu và dễ tiếp thu các kiến thức trừu tượng của HHCC, cũng như dễ dàng áp dụng các kiến thức đó vào giải toán HHPT. Tuy nhiên, cách ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top