Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trường Cao Đẳng Thống Kê

Xây dựng kế hoạch hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên; Tổ chức các nguồn lực để thực hiện kế hoạch hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên; Chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên và tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên. Để hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên đạt hiệu quả, trong quản lý đòi hỏi các CBQL trường học cần chú ý xem xét các thay đổi của bối cảnh kinh tế xã hội, nhu cầu thị trường lao động để định hướng cho việc xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch triển khai hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên; đa dạng hoá hình thức tổ chức, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan, nâng cao năng lực cho cán bộ tư vấn, CBQL phòng chức năng và tạo điều kiện CSVC và nguồn lực để thực hiện.

Đây là những vấn đề lý luận cơ bản làm cơ sở để tác giả triển khai 1

Đây là những vấn đề lý luận cơ bản làm cơ sở để tác giả triển khai đánh giá thực trạng quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường Cao đẳng Thống kê trong chương 2.

Chương 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

2.1. Một vài nét về Trường Cao đẳng Thống kê

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Cao đẳng Thống kê được thành lập ngày 23 tháng 8 năm 2004 theo Quyết định số 4700/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Thống kê Trung ương. Tiền thân của Trường Cán bộ Thống kê Trung ương là Trường Nghiệp vụ Thống kê, được thành lập ngày 20 tháng 02 năm 1960. Ngày 8 tháng 01 năm 1966, Trường Nghiệp vụ Thống kê được đổi tên là Trường Cán bộ Thống kê; Từ tháng 6 năm 1977 Trường Cán bộ Thống kê được đổi tên thành Trường Cán bộ Thống kê Trung ương. Tháng 7 năm 2005 Trường chính thức tuyển sinh khóa Cao đẳng chính quy đầu tiên; Trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho Ngành và cho đất nước trên 30 ngàn cán bộ thống kê, kế toán, tin học và các nghiệp vụ quản lý kinh tế khác ở trình độ trung cấp và cao đẳng.

Hiện nay, nhà trường đang thực hiện đào tạo đa lĩnh vực với nhiều chuyên ngành như Thống kê; Kế toán – tài chính; Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh. Trường là cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật; đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Thống kê. Trường Cao đẳng Thống kê có 20 chuyên ngành đào tạo các hệ, trong đó: hệ trung cấp 15 chuyên ngành, hệ cao đẳng 20 chuyên ngành và liên kết đào tạo đại học, thạc sỹ 15 chuyên ngành. Trong tiến trình phát triển của nhà trường từ nay đến năm 2020, trường dự kiến sẽ mở 16 chuyên ngành hệ đại học, 5 ngành thạc sĩ. Nhà trường đã liên kết với các trường đại học uy tín đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học đã đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên. Trường thường xuyên liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông giúp cho sinh viên thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp và tạo điều kiện tốt nhất cho người học tiếp cận với thiết bị và công nghệ điện tử. Từ đó đã đáp ứng nhu cầu học tập ở trình độ cao hơn và và tạo cơ hội về việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, các ngành chức năng, các tổ chức chính trị nơi trường đóng chân, nhà trường không ngừng phát triển; tạo được uy tín trong lĩnh vực đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học; trường đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình, cơ sở vật chất; về trang thiết bị. Trường Cao đẳng Thống kê được xã hội đánh giá là nơi có môi trường giáo dục tốt, trình độ đội ngũ có năng lực và trình độ.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của trường Cao đẳng Thống kê

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, gồm các chuyên ngành chủ yếu: Thống kê, Kế toán, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế Đầu tư và Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế của ngành và của xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho mình và cho xã hội.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển ngành Thống kê và phát triển kinh tế – xã hội; có kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thống kê và quản lý kinh tế-xã hội theo quy định của Luật Thống kê, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

2.1.3. Quy mô đào tạo

Để thấy rõ quy mô đào tạo của trường cao đẳng Thống Kê trong những năm học gần đây, tác giả đã tiến hành thu thập số liệu quản lý sinh của nhà trường như sau:

Bảng 2.1. Quy mô đào tạo của trường cao đẳng Thống Kê trong những năm học gần đây

Năm họcNgành đào tạoSố lượng SVTổng chung
2017-2018Thống Kê143885
 Kế Toán523 
 Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế64 
 Quản Trị Kinh Doanh70 
 Tài Chính Ngân Hàng55 
 Phiên Dịch Tiếng Anh Thương Mại30 
2018-2019Thống Kê156945
 Kế Toán582 
 Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế60 
 Quản Trị Kinh Doanh86 
 Tài Chính Ngân Hàng30 
 Phiên Dịch Tiếng Anh Thương Mại31 
2019-2020Thống Kê186988
 Kế Toán592 
 Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế75 
 Quản Trị Kinh Doanh77 
 Tài Chính Ngân Hàng28 
 Phiên Dịch Tiếng Anh Thương Mại30 

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang tài liệu này.

(Nguồn Phòng Đào tạo & QLKH – Thống kê quy mô đào tạo của trường Cao đẳng Thống Kê)

Bằng nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh, với chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao nên việc tuyển sinh vẫn duy trì và đảm bảo quy mô hợp lý, bên cạnh đó trường mở rộng liên kết với các trường đại học để đào tạo liên thông trình độ đại học. Điều đó thể hiện sự nỗ lực của Ban Giám hiệu, các phòng, ban và đội ngũ giảng viên, công nhân viên nhà trường đã nỗ lực trong công tác tuyển sinh và giảng dạy đối với các chuyên ngành đào tạo tại nhà trường.

Phối hợp với các Cục Thống kê của các tỉnh thành và địa phương của Tổng cục Thống kê (TCTK) mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho công chức, viên chức trong ngành với hơn một ngàn lượt người.

Trường đặt quan hệ hợp tác với Cơ quan Thống kê Thụy Điển, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Tổ chức SIDA Thụy Điển, Tổ chức Thống kê Châu Á Thái Bình Dương, Thống kê Hàn Quốc, Thống kê Nhật Bản, Thống kê Pháp, Đại học Hoa Kỳ; giúp đỡ hai nước bạn Lào và Campuchia đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

2.1.4. Đội ngũ cán bộ và giảng viên

Trường Cao đẳng Thống kê có cơ cấu tổ chức như sau:

Ban Giám hiệu (gồm 01 Hiệu Trưởng và 02 Phó Hiệu Trưởng)

5 Khoa và 3 bộ môn gồm:

– Khoa Thống kê

– Khoa Kế toán – Tài chính

– Khoa Công nghệ thông tin

– Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

– Khoa Ngoại ngữ

– Bộ môn Cơ sở

– Bộ môn Lý luận Chính trị

– Bộ môn GDQP và GDTC

Các phòng chức năng gồm: Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Công tác HSSV; Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Tài vụ; Ban Quản lý Ký túc xá; Trạm y tế; Trung tâm Tuyển sinh và hỗ trợ việc làm.

Ngoài ra, cũng giống như các trường Cao Đẳng, Đại học khác, Trường còn có các tổ chức chính trị, các đoàn thể như Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Thống kê có đội ngũ cán bộ, giảng viên nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo hiện tại của Trường.

Bảng 2.2. Thống kê cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường

    Giảng viên cơ hữuGiảng viên cơ hữuGiảng viên cơ hữu  
STTTrình độ, học vị, chức danhSố lượng CBQL, nhân viênSố lượng giảng viênGV trong biên chế trực tiếp giảng dạyGV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạyGiảng viên kiêm nhiệm là CBQLGV thỉnh giảng trong nướcGiảng viên quốc tế
1Tiến sĩ562 4  
2Thạc sĩ14675017   
3Đại học212 2   
4Cao đẳng1      
5Trung cấp3      
6Trình độ khác10      
 Tổng số547552194  

(Nguồn Phòng TCHC – Thống kê, phân loại CBQL, GV, NV nhà trường tính đến tháng 3 năm 2020)

2.1.5. Cơ sở vật chất của trường

Tổng diện tích đất sử dụng của trường là 21.600 m2 trong đó diện tích nơi làm việc là 3.300 m2 ; nơi học là 8.322 m2 ; nơi vui chơi giải trí là 9.378 m2 ; nơi ở (KTX) là 11.000 m2 ; diện tích phòng học là 8.322 m2 . Bao gồm:

– Khu giảng đường: 40 phòng học;

– Phòng máy tính: 10 phòng;

– Phòng Lab: 06 phòng;

– Phòng thực hành nghiệp vụ Thống kê, Kế toán: 02 phòng;

– Phòng đào tạo từ xa: 04 phòng;

– Phòng hội thảo: 02 phòng.

– Nhà Hiệu bộ

– Trung tâm Thông tin – Thư viện

– Hội trường, Nhà thi đấu, Nhà ăn – căng tin.

Các hạng mục công trình được kết nối bằng hệ thống đường giao thông nội bộ thuận lợi xen lẫn các khoảng sân vườn, tiểu cảnh cây xanh, vườn hoa.

Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường 48.074 cuốn. Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường 24.844 cuốn. Tổng số máy tính của trường 379 bộ (dùng cho hệ thống văn phòng 54 bộ, dùng cho sinh viên học tập 325 bộ).

Ngoài ra còn phải kể tới các thiết bị khác như máy fotocoppy (07 chiếc), máy in (40 chiếc), máy in nhanh (02 chiếc); máy chiếu Projector (16 bộ), máy chủ các mạng (04 máy), máy điều hoà nhiệt độ (63 chiếc).…

– Hệ thống mạng LAN, Internet cáp quang, wifi phủ sóng toàn trường.

(Nguồn Phòng Tài Vụ – Báo cáo kiểm kê TS nhà trường tính đến tháng 3 năm 2020)

2.1.6. Các lực lượng tham gia hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên ở Trường Cao đẳng Thống kê

a) Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý học sinh, sinh viên và cựu sinh viên; thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên; tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong thời gian sinh viên học tập tại trường.

* Nhiệm vụ

Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác học sinh, sinh viên. Hoàn thiện quy chế, cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận.

Làm đầu mối về quản lý học sinh, sinh viên từ lúc nhập học đến khi ra trường: tổ chức nhập học, phân lớp, ban cán sự lớp, quản lý hồ sơ, cấp các loại giấy xác nhận liên quan tới hồ sơ sinh viên.

Làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Thống kê và của địa phương trong công tác học sinh, sinh viên, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác học sinh, sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo cho học sinh, sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Làm đầu mối trong công tác quản lý đánh giá rèn luyện sinh viên trong quá trình học tập tại Trường; Phối hợp phòng đào tạo thực hiện quy trình xét ngừng học, thôi học đối với người học trên cơ sở đề xuất của các giảng viên, đơn vị liên quan.

Làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng, bế giảng. Định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa học sinh, sinh viên với lãnh đạo nhà trường và khuyến khích họ thường xuyên phản ánh, góp ý với nhà trường thông qua Website và hòm thư góp ý của nhà trường;

Xây dựng cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh sinh viên ngoại trú.

Làm đầu mối trong việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.

Làm đầu mối hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng cho HSSV.

Làm đầu mối thiết lập, tổ chức và phát triển mạng lưới cựu học sinh, sinh viên; phối hợp triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên, ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng.

Làm đầu mối triển khai các hoạt động giao lưu cho học sinh, sinh viên; thống kê và báo cáo tình hình có việc làm của sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp.

Làm đầu mối trong công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; làm việc với các nhà tuyển dụng để kết nối tới các sinh viên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH giao.

b) Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm

Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Phòng Đào tạo và QLKH – Trường Cao đẳng Thống kê được thành lập theo QĐ số171/QĐ-CĐTK ngày 20/8/2015 về việc thành lập Trung tâm tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho sinh viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê có các chức năng và nhiệm vụ cơ bản: Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm và các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên…

* Tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh

– Tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Nhà trường nhằm thu hút thí sinh tham gia dự tuyển;

– Tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh nhằm cung cấp các thông tin về chương trình đào tạo của chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh của từng chuyên ngành.

* Tư vấn thông tin và hỗ trợ sinh viên trong học tập

– Tư vấn về nội quy, quy chế, chế độ chính sách trong học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, đặc biệt chú trọng đến công tác hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên mồ côi.

– Tư vấn, cập nhật và cung cấp thông tin về học tập cho sinh viên.

Xem tất cả 122 trang.

Ngày đăng: 01/11/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí