Đổi Mới, Đổi Mới Ppdh; Đổi Mới Ppdh Các Môn Khtn

Trong cuốn “Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới" tác giả Thái Duy Tuyên, đã phân loại các phương pháp dạy học, hệ thống các phương pháp dạy học hiện đại, so sánh phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại. Đặc ...

Nội Dung Đổi Mới Ppdh Các Môn Khtn Ở Trường Thcs

1.3.1.3. Nội dung đổi mới PPDH các môn KHTN ở trường THCS Để nâng cao chất lượng dạy - học các môn khoa học tự nhiên ở các trường THCS, Hiệu trưởng cần quan tâm đổi mới PPDH các môn KHTN theo các nội dung sau: - Đổi mới việc vận ...

Thực Trạng Sử Dụng Các Ppdh Đặc Trưng Của Các Môn Khtn

Nhận xét : Từ bảng số liệu 2.11 số điểm các tiêu chí đạt được như sau: Điểm trung bình của cả nhóm là 2,3 số điểm này đánh giá trực trạng đổi mới PPDH của giáo viên ở mức độ trung bình; Có 2/6 tiêu chí đạt mức đánh giá ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí